Více než 2000 očkovaných dětí zemřelo v USA – taková je cena podnikání

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Japonští vládní činitelé vydali počátkem března 2011 lékařům příkaz zastavit NEPOVINNOU vakcinaci proti pneumokoku a hemofilu (haemophilus influenzae type B vaccine – HIB) neboť následkem těchto očkování zemřely už 4 děti. Daleko horší informace – týkající se dětí v USA – však oficiálně oznámena nebyla: více než 2000 dětí zemřelo jen v USA poté, co byly očkovány těmito vakcínami a nikdo odpovědný dosud nevaroval rodiče ani nezastavil jejich produkci. Životně důležitou se tedy stává bezpečnostní revize, která by měla rozhodnout o zastavení nebezpečného očkování, aby tak byly další děti ochráněny před zdravotní újmou nebo úmrtím, způsobeným nevhodným očkováním.

Paul Offit – oficiální mluvčí bojující za výrobce vakcín – se hájil proti japonskému radikálnímu opatření těmito slovy: „Japonské ministerstvo zdravotnictví se dopustilo velkého omylu, když zakázalo očkovací programy proti pneumokoku a HIB.“ Dále pak vyslovil tento mluvčí domněnku, že úmrtí byla pravděpodobně způsobena syndromem náhlého úmrtí (sudden infant death syndrome – SIDS) nebo z jiné podobné příčiny – mohlo to být cokoliv, ale ne vakcíny. Často se údajně stává, že děti onemocní a zemřou jen shodou okolností.

Rovněž William Schaffner – šéf oddělení medicíny při univerzitě Vanderbilt má podobné mínění jako P. Offit: úmrtí mohou podle něj být jen „náhodnou shodou“. Ironií osudu by spíše mohla být jiná „shoda okolností“.

W. Schaffner je totiž na výplatních listinách výrobců amerických vakcín. Ani jeden ze zmíněných obhajovatelů vakcín však nikdy neviděl žádnou mrtvou oběť očkování, takže jejich názory ohledně skutečných příčin úmrtí japonských dětí nejsou ničím odborně opodstatněné.

Podle vyjádření Shelly Burgess – mluvčí americké agentury pro schvalování léků (FDA), nebyly dosud zaznamenány „žádná ohrožení bezpečnosti nebo mimořádná hlášení.“ Takové tvrzení je také velmi podivné, neboť ohlašovací systém nepříznivých projevů vakcín (the Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) již zaznamenal v USA více než 59 000 hlášení nežádoucích reakcí na tyto dvě vakcíny v průběhu několika posledních let. Více než polovina těchto případů – 30094 si vyžádala hospitalizaci a 2169 postižených pacientů nakonec zemřelo. Kolem 95% z těchto úmrtí se týkalo dětí do věku 3 let.

Za posledních pět let (od roku 2006 do 2010) celkem 17595 lidí v USA oznámilo nežádoucí reakci na vakcínu HIB nebo proti pneumokoku; z nich 494 zemřelo bezprostředně po injekci. Je potřeba navíc poznamenat, že tyto počty reprezentují pouze „oficiální“ čísla ze systému VAERS. David Kessler, bývalý představitel FDA již dříve zveřejnil odhad, že na každé oficiální hlášení o nepříznivých reakcích na léky připadá až 100 dalších poškozených pacientů, jejichž případy ale ohlašovány nebyly.

V Japonsku není část vakcín očkována povinně ze zákona – v kontrastu s tím tedy nemůže být bláznivý donucovací přístup amerických propagátorů vakcinace považován za všeobecný. Japonští novorozenci jsou povinně očkovaní proti dětské obrně, záškrtu, tetanu, zarděnkám, spalničkám, dávivému kašli a proti japonské virové encefalitidě. Zakázané vakcíny proti pneumokoku a HIB byly v Japonsku nasazeny nedávno, avšak byly DOBROVOLNÉ. Zkuste si to porovnat s nabitým, nebezpečným a lukrativním rozpisem pro americké novorozence (na internetu lze najít údaj, že na každé nově narozené dítě v USA čeká celkem 55 dávek různých vakcinací (počítáme-li i všechny opakované vakcinace na jednu a tutéž nemoc – pozn.red.)

Podtrženo a sečteno: když čtyři japonské děti zemřely následkem vakcinací, japonské ministerstvo zdravotnictví okamžitě zastavilo příslušný NEPOVINNÝ vakcinační program. Oficiální představitelé v USA prohlásili tento krok za „bláznivý“ i navzdory tomu, že pravděpodobně zachrání další děti před zdravotní újmou vlivem očkování. V USA zemřely už tisíce lidí po aplikování POVINNÝCH vakcín proti stejným nemocem jako v Japonsku, avšak nikdo ze zodpovědných nezakročil. Autority, které v USA rozhodují o vakcinacích, se zjevně domnívají, že zemřelé děti jsou nahraditelné a že lidé jsou zaručeným trhem, který může být využíván pro komerční účely. Ochrnutí nebo úmrtí amerických občanů poté, co byli povinně očkováni, je zřejmě bráno pouze jako cena za podnikání…

Použité zdroje:

Forbes (March 7, 2011).

MSNBC (March 7, 2011).

Daily Finance (March 8, 2011).

JAMA (June 2, 1993).

VAERS

www.medalerts.org

Knihy o očkování a farmaceutické lobby naleznete v naší nabídce.