Vakcínová epidemie – knížka volající po svobodné volbě očkování

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V roce 2011 vyšla v USA knížka, v níž si autoři neberou servítky a vysvětlují otázky kolem bezpečnosti vakcín a nabízí vyvážený pohled na problematiku svobodné volby očkování, jež je životně důležitá pro zdraví našich rodin a dětí. Knížka má poněkud dlouhý název:
Vakcínová epidemie: Jak hrabivost korporací, zkreslovaná věda a donucovací vládní opatření ohrožují naše lidská práva, zdraví a naše děti (Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children).

Tato knížka se již stala bestsellerem a popisuje potíže, kterým musí čelit zastánci svobodné volby v otázkách péče o zdraví a vakcinací. Také se v ní citlivě probírají různé argumenty – může být proto považována za zdroj vědeckých informací pro rozhodování o očkování.

Autory knížky jsou Louise Habakus, M.A., ředitelka a zakladatelka Centra pro osobní práva (the Center for Personal Rights), and Mary Holland, J.D., vědecká pracovnice pro právo na the New York University. V knížce dávají prostor více než 20 uznávaným odborníkům z oblastí etiky, zákona, vědy, medicíny, podnikání nebo historie a rovněž uvádí osobní zkušenosti rodičů, dětí či vojáků, kteří trpěli na následky komplikací, vyvolávaných očkováním. Knížka kriticky rozebírá předpisy pro povinné očkování ve světle konkrétních případů a ptá se, proč k nim mlčí vláda i média.

V recenzi na tuto knížku píše Randal Neustaedter OMD (autor jiné knížky The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults): „Vaccine Epidemic poskytuje hodnotné informace pro rozhodování o vakcinaci a činí tak prostřednictvím střízlivých, uvážlivých a zasvěcených článků. Každý rodič, který má pochyby o etických, právních nebo zdravotních důsledcích povinného očkování, by si měl přečíst tuto srozumitelnou knížku, aby porozuměl skutečným problémům na pozadí debat o vakcínách.“

Knížka ale také nastiňuje závažné střety zájmů, které existují mezi vládou, médii a farmaceutickým průmyslem a také metody, jak bývají ovlivňovány debaty o vakcínách. Navíc se v ní nabízí názory mnoha lékařů a poskytovatelů zdravotní péče na vakcíny a veřejné zdraví. Autoři také volají po dalším vědeckém výzkumu a po zodpovědném zvažování důsledků povinných vakcinací.

„Ti nejhorlivější zastánci vakcinačních programů by se měli stát svědky nebo sami prožít nějakou vážnou reakci na vakcínu, aby opravdu pochopili a respektovali přání těch, kteří podporují svobodnou volbu rutinních vakcinací, které aplikují dětem pediatři,“ napsal v dalším recenzním příspěvku F. Edward Yazbak, M.D., který sám působí jako pediatr.

(Pozn.red: Dokud budou „vědecký výzkum“ platit ti, kteří mají z očkování největší zisky, těžko se dočkáme objektivních výsledků – viz. článek – Výzkumník přiznává, že zfalšoval tucty výzkumných studií pro farmakologický koncern Pfizer)

Další informace o knížce Vaccine Epidemic:

Vaccine Epidemic

Knížku v anglickém originálu si můžete objednat např. zde: