Vakcína proti planým neštovicím a s ní související poškození nervů

cm vakcina1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)  – „Systém hlášení nežádoucích příhod vyvolaných očkováním“ je federální organizace, která byla založená americkým Kongresem v roce 1986 za účelem dokumentace nežádoucích reakcí na očkování. Tato organizace obdržela od března 1995 do prosince 1999, tedy v období nepřesahujícím 5 let, téměř 10 000 zpráv týkajících se vakcín proti planým neštovicím. Úřady FDA a CDC (Centers for Disease Control and Prevention – „Centra pro kontrolu a prevenci nemocí“) prozkoumaly 6 574 z nich – ty, které byly doručeny mezi 17. březnem 1995 a 25. červencem 1998.

Nežádoucí účinky byly zjištěny průměrně v 67,5 případech na 100 000 prodaných (ne aplikovaných) dávek. Velké množství z těchto zpráv o nežádoucích účincích se týkalo právě poškození nervů.

Poškození nervů je obtížné diagnostikovat, jelikož se může projevovat jako jakákoliv dysfunkce v kterékoliv části těla v závislosti na tom, které nervy byly poškozeny. Mnoho symptomů, které jsou typické pro poškození nervů, je stejných jako symptomy projevující se u velkého množství jiných onemocnění. Když si k tomu přidáte neochotu lékařů připustit, že potenciální příčinou by mohla být vakcína, máte recept na pohromu.

Následuje seznam neurologických onemocnění, která byla nahlášena po očkování proti planým neštovicím. Všechny byly způsobené poškozením nervů a to buď v mozku, v míše, anebo poškozením periferních nervů:

  • Encefalitida – akutní infekce a zánět mozku (s náhlým začátkem). Symptomy můžou být různé v závislosti na tom, která část mozku byla nejvíce poškozena.
  • Transverzální myelitida – neurologické onemocnění způsobené zánětem na obou stranách části míchy. Narušený přenos nervových signálů z důvodu transverzální myelitidy může způsobit bolest nebo jiné smyslové problémy, ochablost nebo ochrnutí svalů, nebo dysfunkci močového měchýře a střev. Transverzální myelitida může mít za následek poškození celé míchy a sníženou nebo chybějící citlivost pod poškozením.
  • Guillain-Barre syndrom – náhlý začátek, (akutní) postupující slabost a zhoršený cit v chodidlech nebo nohách, charakterizován brněním nebo znecitlivěním, začínající ztrátou hlubokých šlachových reflexů, vyčerpaností a neobvyklými pocity, postupně se rozšiřujícími do rukou a horní části těla, někdy způsobujícími úplné ochrnutí, anebo smrt.
  • Bellova obrna – dochází k ní, když jsou nervy, které kontrolují svaly na jedné straně obličeje poškozené zánětem. Toto poškození má za následek pokles postižené části obličeje a může taktéž ovlivnit smyslové vnímání chutí a způsob tvoření slz a slin.
  • Cerebelární ataxie – onemocnění, které se projevuje postižením částí nervového systému, které kontrolují pohyb a rovnováhu. Toto onemocnění způsobuje náhle nekoordinované pohyby svalů, problémy s chůzí, nekoordinované pohyby očí a/nebo neobratný řečový projev.
  • Bezhorečnaté záchvaty – záchvaty, u kterých se nevyskytuje horečka. Lékaři bylo, dle NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke – „Národní institut neurologických nemocí a mrtvice“), popsáno více než 30 různých typů záchvatů. Některé můžou trvat jenom několik sekund, jiné několik minut a je dokonce možné mít jenom jeden záchvat, který se už nikdy nezopakuje. Jenom pokud má někdo dva a více záchvatů, tak je považován za epileptika.
  • Parestezie – znamená pálivý pocit anebo pocit svědění, obvykle v rukách nebo nohách, ale může se vyskytovat také v jiných částech těla. Pocit, který přichází bez varování, je obvykle bezbolestný a je popisován jako brnění nebo znecitlivění, husí kůže nebo svědění. Parestezie je způsobená narušením funkce neuronů v smyslových dráhách; obvykle se jedná o periferní nervy.

 

FDA a CDC stále tvrdí, že tyto události jsou výjimečné, a že nebyla prokázána žádná jejich souvislost s očkováním.

Nicméně poškození nervů má vždy vážné následky. Fyzická terapie potřebná k uzdravení, v případě poškození nervů, může trvat až několik měsíců. Když zvažujete očkování proti planým neštovicím, musíte zhodnotit potenciální rizika proti potenciálním benefitům – jenom pak můžete udělat skutečně správné rozhodnutí o tom, jestli je očkování pro Vaše dítě vhodné.