V přírodních prostředcích je budoucnost medicíny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

WHO (světová zdravotnická organizace) zveřejnila zprávu, že více než čtvrtina nemocných se léčí na následky svého předchozího léčení. Ročně se v nemocnicích ČR nakazí 200 000 pacientů (zveřejněno Ministerstvem zdravotnictví). Zdravotní stav, fyzická i psychická kondice lidí v ČR se stále zhoršuje.

Homeopatická společnost fungující od r. 1991 byla v r. 1996 vyloučena, údajně pro nevědeckost z České lékařské společnosti. Soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl v r. 2002 že čeští homeopatičtí lékaři jsou v právu, a že se jim má dostat veřejné omluvy.

Všechny nekonvenční metody terapie jsou u nás ze strany oficiální medicíny napadány a neuznávány, ať již jde o metody východní medicíny, tisíciletími prověřené, jako je reflexní terapie, akupresura, terapie stravou, aplikace bylin, podávání přírodních výživových doplňků, energetické působení nebo další přírodní metody jemně působící na lidský organismus tak, aby svými vlastními regulačními schopnostmi dosáhl zdraví. I když mnozí lékaři uznávají, že výhodou těcho metod je jejich bezpečnost a mimimum nežádoucích účinků.

Zdá se že v medicíně není vše v pořádku… Vývoj se však mocí nedá zcela zvrátit – budoucnost světové medicíny je v přírodních prostředcích – jak tvrdí úspěšná, raději nejmenovaná, lékařka s třicetiletou praxí.

K tomuto světovému trendu přispívá i strategie WHO, která chce pomoci všem zemím a to:

  1. podpořit terapeutické použití jak na straně uživatelů tak konzumentů komplementární či alternativní medicíny
  2. zajistit dostupnost jak ceny, tak sítě komplementární či alternativní medicíny
  3. vytvořit solidní základ pro bezpečnost, účinnost a kvalitu

Již dnes každý, kdo chce o své tělo i duši pečovat má k tomu mnoho možností a je zřejmé, že v blízké budoucnosti se dostupnost přírodních metod a přípravků i informovanost o jejich existenci ještě podstatně zvýší.