Uzdrav své tělo

cm uzdrav sve telo

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zjistila jsem, že děti, a také zvířata, mohou být díky své otevřenosti hluboce ovlivněny názory a postoji dospělých lidí v jejich okolí. Když tedy pracujete s dětmi nebo s domácími zvířaty, používejte léčivé výroky i k pročištění myslí jejich rodičů, učitelů, příbuzných a dalších lidí, kteří se pohybují v jejich blízkosti a mohou je ovlivňovat.

 

Pamatujte, že výraz metafyzické působení znamená jít přes fyzické symptomy až ke skryté mentální příčině. Jestliže ke mně například přijdete jako pacient trpící zácpou, budu vědět, že máte v sobě ukrytou víru ve vlastní omezení a nedostatečnost, která ve vaší mysli vyvolává obavy z odvrhování starých nepotřebných věcí a následné neschopnosti tyto staré věci nahradit něčím novým. Zácpa by také mohla znamenat, že se držíte nějaké staré bolestné vzpomínky z minulosti, od které se nedokážete odpoutat. Můžete mít strach z ukončení nějakého vztahu, který vás již neuspokojuje, pracovního poměru, který vás nenaplňuje, nebo vlastnictví, které je již pro vás nepoužitelné. Zácpa může dokonce pramenit i z vaší lakoty a neochoty utrácet za cokoliv peníze. Vaše nemoc mně poskytne mnoho vodítek k pochopení vašich mentálních postojů.

 

Pokusila bych se vás v takovém případě přesvědčit o tom, že zaťaté pěsti a upjatý přístup vám nic nového přinést nemohou. Pomáhala bych vám v tom, abyste začali více důvěřovat v sílu Všehomíra (kterou neustále vdechujete) a její schopnost volně splývat s rytmem života. Pomáhala bych vám zbavit se strachu, který máte v mysli, a učila bych vás, jak si vytvořit nový cyklus dobrých prožitků díky jinému způsobu používání vaší mysli. Možná bych vás požádala, abyste šli domů, probrali své skříně, zbavili se všech nepotřebných věcí a udělali si místo pro věci nové. A přitom abyste si nahlas opakovali: „Zbavuji se starých věcí a dělám místo pro nové.“ Jednoduché, ale účinné. A až byste začali chápat princip zbavování se starých věcí, pak by zácpa, což je jistá forma lpění na minulosti, zmizela sama od sebe. Vaše tělo by se začalo volně a normálně zbavovat všeho, co pro ně již není potřebné a užitečné.

 

Možná jste si povšimli, jak často používám slova LÁSKA, KLID, RADOST a SPOKOJENOST SÁM SE SEBOU. Když dokážeme doopravdy využívat laskavého prostoru v našich srdcích, uznávat sami sebe a důvěřovat Boží Síle, že nám poskytne vše potřebné, pak naplní naše životy klid a radost, a všechny choroby či nepříjemné prožitky zmizí. Naším cílem je žít šťastné, zdravé životy a být rádi, že jsme tím, kým jsme. Láska potlačuje zlost, láska uvolňuje odpor, láska ničí strach, láska vytváří bezpečí. Když budete schopni naprosto milovat sami sebe, pak vše ve vašem životě bude probíhat s lehkostí, harmonií, zdravím, prosperitou a radostí.

 

Máte-li nějaký zdravotní problém, je dobré tuto knihu používat následujícím způsobem:

  1. Vyhledejte si mentální příčinu. Zamyslete se nad tím, jestli pro vás může platit. Jestliže ne, sedněte si a ptejte se sami sebe: „Co to může být za moje myšlenky a postoje, které tohle způsobily?“
  2. Opakujte si (pokud můžete, pak nahlas): „Chci se zbavit myšlenkových návyků, které vytvořily tento můj zdravotní stav.“
  3. Několikrát si opakujte nový myšlenkový návyk.
  4. Považujte za samozřejmé, že se váš zdravotní stav již zlepšuje.

 

Kdykoliv máte pocit, že se daný problém vrací, zopakujte tyto body.

 

Závěrečnou meditaci je vhodné číst denně, neboť vytváří zdravé vědomí, a tím i zdravé tělo.

 

 

Ukázka z knihy Uzdrav své tělo.