Umění emocí: Vztek

cm kricici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Agrese, zlost, vztek, to jsou emoce patřící okruhu jater. V normální míře jsou hnacím motorem, který brání životní strnulosti a nutí nás k činům. Nadbytek těchto emocí však plodí vnitřní napětí a nenávist namířenou proti okolí, ale často i sám proti sobě…

Hlavním orgánem agrese a vzteku jsou játra, z lidských smyslů se s nimi pojí zrak, archetypem je vítr. Charakteristickou barvou je zelená – barva živého, mladého a bujícího výhonku stromu, který právě vyrašil ze země. Nejčastěji prožíváme pocity agrese a vzteku, když:

  • jsme naštvaní a plánujeme pomstu
  • závidíme nebo žárlíme
  • příliš vzhlížíme sami k sobě
  • neustále kritizujeme
  • prosazujeme své ego na úkor druhých
  • kontrolujeme, jak vypadáme před ostatními, snažíme se na sebe dívat očima druhých

K agresi patří také celá řada snů, nejčastěji o:

  • hádkách, bitkách, válkách, násilí
  • sexu a nahotě
  • lesu, dřevu, trávě

Zvukovým projevem agrese je křik, ba dokonce řev. Vnitřní agresivitu pomáhá překonat prvek kovu (například pila, která přeřízne příliš bujné dřevo, anebo mačeta, která si neohroženě prorazí cestu zarostlým křovím). Kov je symbolem lidské vůle.

Zdravé vztekání

Agresivita, ať už fyzická, slovní i mimo-verbální, používaná ve vhodné míře a ve správnou chvíli, je ve skutečnosti kladná emoce. Nutí nás k činům, k tomu, abychom se dokázali hájit, rvát se situacemi, které život přináší, čelit stresu a dokázat se posunout dál.

Nejhorší, co můžeme udělat, je dusit vztek v sobě. Jednou se totiž může obrátit proti nám… Výsledkem pak bývá celá řada zdravotních komplikací, potíže se zuby, zrakem, oslabení solar plexus, autoimunita, agresivní množení zhoubných buněk…

Je proto dobré naučit se vztek ventilovat. K překonávání vzteku slouží také následující vizualizační cvičení:

První krok – pozorujte své emoce v průběhu dne a zapište si, ve který okamžik jste začali pociťovat vztek. Co nebo kdo byl spouštěčem? Jak se to projevovalo?

Druhý krok – v těchto situacích si pak za víčky představte, jak sekyrou rozsekáváte větve stromu, nůžkami stříháte keře, klestíte si cestu ven, na čerstvý vzduch… Představte si to obrovské fyzické úsilí, které při tom vynakládáte.

Třetí krok – toto cvičení provádějte kdekoli a kdykoli, když vás přepadne vztek, jste napjatí, anebo nervozní z toho, že vás pozorují cizí lidé. Tato emoce brzy zmizí. Vyprovoďte ji ze svého těla hlubokým nádechem a výdechem, při němž pocítíte úlevu.