Umění emocí: Voda hasí oheň aneb Když cítíte víc radosti, než byste měli

cm radost 2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Radost znamená pocit štěstí a spokojenosti – ať už sám se sebou, nebo se svým okolím. Je to něco, čeho se většina z nás ustavičně snaží dosáhnout. Způsoby a prostředky k dosažení tohoto pocitu jsou však rozdílné. Stejně rozdílné, jako odlišné jsou povahy lidí. Některé způsoby jsou správné, jiné nikoli…

Radost

Radost je emoce, která úzce souvisí s okruhem srdce. Prohřívá ho, posiluje, dodává životní energii do celého těla. Srdce má však hořet takovým plamenem, aby svou vášní člověka nespálilo. Přebytky ohně v našem srdci je proto potřeba uhasit, ale velice opatrně – abychom je neuhasili zcela. Oba tyto extrémy totiž šíří organismem patologickou energii, vyvolávají blokace a spouští celou řadu psychických i zdravotních problémů.

Spalující pýcha

Pýcha je stav, kdy se srdce soustředí příliš samo na sebe. Výsledkem je, že nejsme schopni sebereflexe a tento stav považujeme za správný. Známé pořekadlo: „Pýcha předchází pád“ v sobě však ukrývá starodávnou pravdu. Pádem, z hlediska čínské medicíny a detoxikace CIC, rozumíme stav, kdy se srdce a jeho závislé orgány vyčerpají. Následuje procitnutí a strmý emocionální pád, který doprovází smutek, skepse, ne-zřídkakdy dokonce deprese.

Proč právě voda?

Jestliže dřevo (náležící jaternímu okruhu) oheň živí a dokáže v nás prohloubit zdravou agresivitu i pocit radosti, voda (náležící ledvinovému okruhu) jej hasí a nedovolí mu se rozhořet. K tomu, abyste nadměrný oheň ve svém srdci vrátili do ohniště, kam patří, je nutné si jej nejprve uvědomit a zatoužit po pokoře. Uvědomění si každé špatné emoce je začátek uzdravování. Bez tohoto kroku nepomohou ani vizualizační techniky, dokonce ani detoxikace nebude nikdy úplná.

Připomeňme si nyní, jaké symboly (archetypy) se pojí s pocitem radosti:

 • oheň, plameny
 • slunce
 • zlato (cokoli, co je zlaté)
 • princezna/princ, královna/král, vládce, lev…

Radost, převtělenou do pýchy, dokáže překonat voda, archetyp ledvinového okruhu (jeho emocí je strach). Pokud vás přepadla pýcha, spojte si živel ohně s některým z následujících symbolů:

 • voda (řeka, moře, led, sníh…)
 • ryba
 • loď
 • sůl
 • žebrák, nuzný oděv, chatrč

Cítíte pýchu? Radost, směřovanou výhradně jen sám na sebe? Nadřazenost? Potom si pozvěte na pomoc některý z výše uvedených symbolů, zavřete oči a spojte si jej s tím plamenem, který se uvnitř vás rozhořel až příliš… Tak například:

 • Proud čisté, ledové vody, který hasí mocné plameny.
 • Zlatou rybku uprostřed hlubokého moře.
 • Pyšného prince, který se ze dne na den stal nuzným člověkem.

Být na sebe právem pyšný znamená být spokojený se svým chováním a činy. Absence této emoce není dobrá a není zdravá. Její nadměrné prožívání je však rovněž patologické, a to ve chvíli, kdy se cítíme být středobodem vesmíru, rezignujeme na rozdávání radosti a na to dělat šťastným nejen sebe, ale i své blízké…