Umění emocí: Radost

cm kricici zena1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Další emocí, která se tyčí na cípu čínského pentagramu, je radost a s ní se pojící láska. Emoce, která hřeje i pálí, hojí i bolí. Pocit naplnění i naprostého prázdna. Vše, co se odráží v našem srdci…

Radost

Prožívání radosti je emoce, po níž prahne každý člověk. Je to nejdůležitější motivační emoce, která nás dokáže vést k cílům. Možná i proto je umístěna na samém vrcholu čínského pentagramu.

Radost je emocí srdce. Pouze emočně vyvážený člověk může zažít ten slastný pocit, když se všechny jeho pocity ocitnou v absolutní harmonii. To, co platí pro všechny emoce, platí i pro radost. Pokud je jí málo, člověk a potažmo i celý srdeční okruh, strádá. Stejně patologické však mohou být příliš silné, až euforické prožitky radosti, které srdce nadměrně zatěžují a vyčerpávají…

Nejčastěji prožíváme radost, když:

  • jsme zamilovaní
  • zvítězíme (nad někým, něčím i nad sebou sama)
  • toužíme a těšíme se
  • se od srdce zasmějeme
  • cítíme vášeň a dobrodružství (patří sem i nevěra)

K radosti se váže také celá řada snů, například o:

  • ohni, slunci
  • smrti (vlastní i někoho jiného) nebo lidech, kteří již zemřeli
  • srdci, krvi
  • velké množství snů doprovázených silným citovým prožitkem

Sídlem emocí je srdce. Archetypem radosti je oheň a Slunce, barva červenárudá. Člověk s výraznou emocionalitou prožívá radostné chvíle velmi spontánně. Rychle se však také dojme… Příliš silné prožívání této emoce nadměrně zatěžuje srdce, které se pak rychleji vyčerpá. Je proto vhodné dopracovat se k pocitu ryzí, ničím neumocněné radosti. Okleštit ji od hysterie a nadměrné euforie. Člověku, který tak snadno vzplane, hrozí, že také stejně rychle vyhoří…

Umírnění radosti

Nadměrný oheň ve svém nitru dokáže uhasit voda. Prvek vody, jak víme, se váže k pocitu strachu. Strach tedy dokáže ztlumit nadměrnou radost. Pro umírnění radosti (nikoli k jejímu zapuzení!!!) slouží následující vizualizační cvičení:

První krok – pozorujte své emoce během dne a zapište si situace, kdy jste se cítili být šťastní. Co vám udělalo radost? Kdo? A jak jste reagovali? Bušilo vám srdce příliš? Chovali jste se roztržitě, hystericky jste se smáli, dělali jste teatrální gesta?

Druhý krok – kdykoli v takové situaci si za víčky představte silný oheň, který je hašen vodou. Silný žár, který mírní čirá, osvěžující voda. Pomozte v mysli uhasit hořící dům, ukočírujte oheň, který vyskočil z ohniště… Oheň nikdy neuhaste docela, pouze ho umírněte, vraťte ho tam, kde má být… kde neškodí, ale hřeje… do krbu, do ohniště…

Třetí krok – při tomto cvičení by mělo následovat uvolnění a hřejivý pocit spokojenosti. V závěru cvičení se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Cítíte to příjemné pouto?