Umění emocí: Přírodní symboly a jejich význam

cm mozek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V minulých kapitolách jsme charakterizovali pět základních emocí a stavů, které člověk v daný okamžik prožívá. Naučili jsme se jednoduchá vizualizační cvičení, která se dají použít kdykoli během dne. A vryli jsme si pod kůži fakt, že chceme-li se naučit pracovat se svými emocemi, musíme je nejprve dokázat rozlišit a určit…

Klíčem k úspěchu při emocionální proměně a celkové očistě duše je právě okamžik uvědomění si, že za své pocity jsme plně odpovědní a že si za ně můžeme sami do té míry, do jaké máme vlastní emocionální slabosti. Myslet si, že za naše trápení mohou ostatní, je chyba.

Pocit jako chemický proces

Obtížně se vám přijímá fakt, že za své pocity jsme plně odpovědní my? Představte si je tedy jako chemický výsledek vjemů zpracovaných naším mozkem, konkrétně limbickým systémem. Tento systém je vývojově nejstarší částí mozku, která je společná lidem i nižším druhům zvířat (např. pes nebo kočka). Tato zvířata dokáží prožívat tytéž emoce jako člověk. Právě zde, v tomto „emocionálním mozku“, se zpracovávají první vjemy, tedy to, co slyšíme, vidíme, cítíme, chutnáme… A to bleskovou rychlostí, kdy si je ještě ani nestačíme uvědomit, respektive nestihneme si vybavit, co pocity vyvolalo atd.

Emoce jsou v podstatě neurochemické pochody, vznikající v limbickém systému.

Přírodní symboly emocí

Každá kultura napříč dějinami dokázala k lidským emocím přiřadit různé přírodní obrazy (živly). Ty mají povahu archetypu. Proč právě přírodní živly? Protože i ony, stejně jako emoce, jsou nedílnou součástí života, bez nich by byl prakticky nemyslitelný.

Velice důležitou roli v emocích sehrávají také snové symboly. Ve snech totiž často ventilujeme vše, co si v bdělém stavu nemůžeme dovolit (není to vhodné, situace nám nepřeje atd.). Proto jsou tyto snové obrazy často neslušné, perverzní či společensky nepřijatelné.

Proč je důležité pracovat s vizualizací živlů?

  • Pokud si představujeme určitý živel, vztahující se k emoci, kterou prožíváme, je to rovněž zaznamenáno limbickým systémem (např. představa ohně putuje limbickým systémem a dostává se do těch samých struktur, v nichž vznikají i naše pocity. Oheň v tomto případě se setká se smutkem a pomůže jej překonat).
  • Možná se to zdá neuvěřitelné, ale kdo to nezkusil, nepochopí. Ovládnutí pocitu, který nás omezuje nebo sužuje, závisí na pouhé myšlence. Na intenzivní myšlence na určitý živel, jímž nepříjemnou emoci překonáme.
  • Vizualizace v nás prohlubují fantazii a ta, jak víme, je kořením života! 🙂