Umění emocí aneb Elementy čínského pentagramu

cm bylinky2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V seriálu o čínském pentagramu jsme představili pět orgánových okruhů, které řídí celý náš organismus: dokážou čistit tělo od toxinů, šířit životadárnou energii, pečovat o imunitu… Pokud se však některý z těchto okruhů vlivem toxických zátěží ocitne v disharmonii, začne do organismu vysílat patologickou energii. A kolotoč zdravotních potíží se roztáčí…

Cílenou detoxikací lze vyhledat toxické zátěže s naprostou přesností a organismus jich postupně zbavit. V jednotlivých dílech seriálu o čínském pentagramu jsme si nastínili, jak správně jednotlivé okruhy detoxikovat a jak detoxikaci podpořit. Na jednu významnou věc jsme však zapomněli, a to tak významnou, že si zaslouží samostatnou kapitolu.

Emocionální energie

Každý z okruhů disponuje svou vlastní energií, potažmo vlastní emocí, která jej dokáže jak posílit, tak oslabit (pokud ji nedokážeme ukočírovat). Abychom dobře pochopili problematiku emocí, představme si nejdříve orgánové elementy neboli prvky posazené do jednotlivých vrcholů pentagramu:

  • Srdce = oheň
  • Slezina = země
  • Plíce = kov
  • Ledviny = voda
  • Játra = dřevo

K čemu vlastně jsou tyto živly? Co znázorňují?

Představme si je právě jako emoce, typické pro jednotlivé orgánové okruhy:

  • Oheň = radost
  • Země = starost
  • Kov = smutek
  • Voda = strach, úzkost
  • Dřevo = agrese

Jak jednoduché!

Chceme-li udržet organismus v dokonalé harmonii, nesmíme zapomenout na emoce. Naučit se je vnímat, rozeznávat, posilovat, zeslabovat, překonávat – to je jeden z hlavních pilířů úspěšné detoxikace. A také jeden z nejsložitějších kroků na cestě k pevnému zdraví. My lidé, jsme se naučili dokonale ovládat techniku… Jenže emoce nejsou stroj. Emoce jsou něco, co nás dokáže zaskočit zcela nepřipravené. Žijí si svým vlastním životem a nepodléhají žádným zákonům ani pravidlům. Ukočírovat je bývá daleko náročnější, než zmáčknout tlačítko „Delete“ nebo „Odpojit“.

Umění emocí rozvíjí lidskou osobnost, a dovoluje tak člověku prožívat život naplno. Každý díl tohoto příběhu bude pomyslnou meditací, živlovou vizualizací. Naučit se udržet v mysli obraz s živlovou tematikou a spojit jej se situacemi, s nimiž se v životě běžně setkáváme, je sice náročné, ale také nesmírně osvobozující a očišťující.