Umění emocí: 4 kroky ke svobodě

cm stastny muz v obleku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Základy umění emocí jsme si nastínili v předchozích článcích našeho seriálu. Už víme, že se jedná o rozsáhlý a dlouhodobý proces, jehož cílem je dokázat pracovat se svými emocemi, a to tak, aby se ocitly v dokonalé vyváženosti a my pocítili vnitřní svobodu a harmonii. Abychom to byli zase my – my v tom nejlepším možném světle.

Umění emocí se skládá z několika fází, jimiž je třeba projít důkladně a postupně. Tedy nevynechávat, nepřeskakovat, neupřednostňovat jednu před druhou…

Jak řadit emoce?

Při rozlišování emocí je dobré vzít v úvahu fakt, že každá z nich má dva náboje (plus a minus, jin a jang). Zvládnutí obou těchto stavů se bude řešit jedním a tímtéž živlovým obrazem. Pro příklad: vlastní pocit pýchy dáme do stejného pytle jako jeho opak – pocit, že nejsme dost dobří, že jsme prohráli.

První umění emocí

Základem všeho je osvojit si následující přístup sám k sobě, a sice vzdát se manipulací s druhými lidmi, přestat obviňovat okolí z toho, jak se cítíme a plně si uvědomit, že za své pocity jsme zodpovědní pouze my. Vzdát se hraných emocí a dokázat přijmout fakt, že o emočních situacích, do kterých se dostáváme, rozhodujeme my a nikdo jiný, je velmi obtížné. Vyžaduje to velkou dávku soustředění a pokory.

Druhé umění emocí

Znázorňuje schopnost rozlišovat své emoce. Jednotlivé emocionální stavy od sebe odlišíme a také je dokážeme přiřadit k jedné z pěti základních emocí (představte si těchto pět emocí jako pomyslné pytle, do nichž jednotlivé emoční situace a stavy ukládáte).

Třetí umění emocí

Spočívá v sebeovládání a překonávání vlastních emocí. V tento moment se již počítá s tím, že se člověk dokáže koncentrovat, tato schopnost je nezbytná. Vstřebávat a zpracovávat prožitky bychom měli v klidu a uzavření se sama do sebe. V jednom okamžiku může v našem emocionálním mozku existovat pouze jedna ze základních emocí, nikdy ne dvě. Nemůžeme cítit bolest a radost současně, jistotu a strach zároveň…

Třetím uměním emocí je vlastně schopnost ovládnout pocity tak, jak přicházejí. Nezkoumat jejich příčinu, nerozebírat je stále dokola, neobviňovat z nich sebe ani druhé, zkrátka je přijmout. Tím budeme schopni doplnit živlové prvky, které nám schází (např. úzkost vyvážit trochou zdravé agresivity, a tedy vodu vyvážit ohněm atd.).

Čtvrté umění emocí

Přichází na řadu v okamžiku, kdy dosáhneme vlastní citové rovnováhy. Je to chvíle, kdy se znovu vracíme do života, prožíváme ty samé situace, vztahy, ovšem my sami jsme už vnitřně pozměněni, vyrovnáni. Tato fáze je velmi náročná, jelikož se budeme setkávat se situacemi a lidmi, kteří v nás budou vyvolávat staré emoce a budou nás dostávat do týchž pocitů, co dříve. Pravidelným cvičením (vizualizacemi) si však vytvoříme dostatečnou myšlenkovou sebeobranu a dokážeme odrazit všechny emocionální útoky (ať již ty záměrné, anebo neplánované).

Mějte na paměti, že změníte-li své vlastní emoce, začnete měnit také svět kolem sebe…