Udělat věc, které se nejvíce bojíme, nám může zachránit život

naděje3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ve tmě se dívám na zelená světla přístrojů, které mě udržují při životě a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat ještě o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… 

Jaká postel je nejdražší na světě? Ta nemocniční. Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl vaši nemoc. Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty. A tou je život. 

Když jede člověk na operační sál, uvědomí si, že existuje jedna kniha, kterou má ještě dočíst: Kniha zdravého života. Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, bude každý z nás jednou čelit dni, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní. Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví… 

Tento email jsem dostal docela nedávno. Nevím, jestli text opravdu napsal Karel Gott nebo je smyšlený. Nicméně text se mi moc líbil. Je to zamyšlení, které bychom si měli připomínat snad každý den. Zároveň jsem si vědom skutečnosti, že tento článek přečte do konce jen malé procento čtenářů. Vím však, že pokud se vám to podaří, budete čerpat užitek nejen z  informací zde uvedených, ale hlavně z moudrosti a zkušenosti příběhu. 

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece jen přichází, i když nevím jak a odkud. 

Stará pravda, kterou vyslovil Mahátma Gándhí při osvobozování Indie od kolonizující Anglie. Slova, hýbající lidskými osudy. Odvaha nebýt oblíbený, ctí skutečné hrdiny. Součástí odhodlání je však i síla zranitelnosti. Zranitelnost je základem hanby, strachu a našeho boje o sebeúctu, ale pramení z ní i radost, kreativita, láska a pocit, že někam patříme, jak by řekla americká socioložka Brené Brownová. 

Filozof velkého ducha vede nenásilně společnost k tomu, aby každý jedinec mohl silou vnitřního přesvědčení dosahovat svobody, překonat všechny své pochyby, úzkosti a strachy. Spojit se se silou, která ho přesahuje a spolupodílet se na úspěchu nejen svém, ale i společnosti. 

Každý den zakoušíme nejistotu, ohrožení a emocionální odhalení, která vymezují, co znamená být zranitelný a zároveň projevovat velkolepou odvahu. Zranitelnost neznamená slabost, ale ve skutečnosti představuje naše nejpřesnější měřítko odvahy. 

Uznání patří člověku, který je skutečně v aréně, ať už politické, sportovní, podnikatelské či jiné. Jehož tvář hyzdí prach, pot a krev, který chrabře bojuje, chybuje, znovu a znovu naráží na svoje nedostatky, protože bez chyb a nedostatků se neobejde žádné úsilí. Také však ví, co je veliké nadšení a veliká oddanost, a který vynakládá své síly na hodnotnou věc. 

Naučit se využívat mysli k podpoře růstu, je tajemstvím života. Tak jako neexistují nevyléčitelné nemoci, ale jen nevyléčitelní lidé (staré čínské přísloví), zrovna tak existují hrdinové víry v řadě různých oblastí lidského poznání a konání. Starozákonní hrdinové víry jako byl Abraham, Jákob nebo Mojžíš, se nám podobali svými chybami i slabostmi, a přesto měli bezpodmínečnou jistotu a důvěru, že se splní to, co jim Bůh slíbil. 

Přes všechnu svou nedokonalost a omezení se pokusme řídit příkladem jejich víry. Ať už se jedná v našem současném světě o touhu uzdravit se z těžké nemoci nebo dosáhnout prvenství ve sportu, úspěchu na poli vědy, oblastech uměleckých nebo se šťastně zamilovat. 

Učitelé jako Buddha nebo Ježíš nám stejný příběh vyprávějí už po tisíciletí. Nyní nám to začíná stejným směrem ukazovat i věda. Ne naše geny, nýbrž naše víra a přesvědčení řídí naše životy. 

Běda těm, kdo jsou slabí ve víře! Jak může život v lásce a život ve strachu vytvářet protichůdné působení na naše tělo a mysl? Někdy je dobré nasadit si „růžové brýle“. Tato optika vidění světa není vůbec zlá. Ba naopak skvostná. Ve skutečnosti jsou tyto růžové brýle nezbytné pro to, aby se našim buňkám dařilo. Pozitivní myšlenky jsou pro šťastný a zdravý život biologickým imperativem. 

Vaše víra se stane vašimi myšlenkami 

Vaše myšlenky se stanou vašimi slovy 

Vaše slova se stanou vašimi činy 

Vaše činy se stanou vašimi zvyky 

Vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami 

Vaše hodnoty se stanou vaším osudem 

Mahátma Gándhí 

Mahátma Gándhí byl skutečně pokrokový a přesáhl svou dobu nejen tím, že se výrazně podílel na osvobozování Indie. Dal návod na život lidem své doby, ale i nám, lidem současného světa. Myslím, že výše uvedenými slovy přesně a v jednoduchosti vystihl princip nové vědecké oblasti, o které nemohl vědět: Epigenetiky. To, jak myslíme, vnímáme, představujeme si, cítíme a hlavně věříme, dnes určuje, jak budeme žít dnes i zítra. 

Dnes víme, že systém přesvědčení vzniká a vybuduje se z největší části už v dětství, zejména ve formativním období, ve věku mezi 4 až 6 rokem. Operační systém ega (vědomé já) pak v dospělosti disponuje emocionálně destruktivními, ale i emocionálně konstruktivními vzorci. Ty, které převažují, nastavují, zdali je náš život spíše šťastný či naopak. Tato nastavení však nemusí být definitivní. Díky vědeckým experimentům také víme, jak je měnit a přetvářet v dospělosti. Víme, že prostřednictvím změněných stavů vědomí, dosahovaných prostřednictvím hypnotických indukcí, neuro-lingvistického programování nebo některých meditačních technik, můžeme zesílit víru zaměřenou prakticky k čemukoliv. Zrovna tak můžeme své pochybnosti, závislosti či úzkosti nechat rozpustit jako páru nad hrncem nebo využít velkého strachu, jako hnacího motoru k tvůrčímu či sportovnímu výkonu. 

Je nádhera sledovat les i louky v proměnách času a zrovna tak i lidi, kterým se podaří něco, co se jim léta a někdy i desetiletí nedařilo. Zbavit se alergie na pyly, prach, kočku, mléko nebo černý pepř v průběhu jednoho dne. Zbavit se bolesti zad i kloubů, astmatu či ekzémů za pár týdnů či měsíců nebo do jednoho roku. Dokonce ani skleróza multiplex nebo rakovina nebyla výjimkou. A to zejména v současné době, kdy mapy vzniku nemocí jsou docela důkladně přečteny a vědecky ověřeny na mikro-molekulární úrovni. Jak tedy geny vlastně fungují, a také skutečnost, jak je můžeme „zapínat“ i „vypínat“, proto, abychom zůstali zdraví i ve stáří? Takové jsou mé zážitky z Moravských Kopanic, tajuplného kraje, kde ještě nedávno žily Žítkovské bohyně. Zde, mezi Žítkovou a Lopeníkem jsme v minulých letech pořádali první programy pro lidi, s názvem, který se stal tradicí: Umění uzdravovat

Naučte se umění uzdravovat. Je pro ty, kdo chtějí poznat mapy autoimunitních, neuro-degenerativních či onkologických nemocí. Naučit se, jak s jejich pomocí vytvořit velmi jednoduše funkční terapeutický model, vedoucí k uzdravení třeba z rakoviny prsu, sklerózy multiplex, artritidy nebo řady jiných „neléčitelných“ nemocí. Jak přírodními látkami „zapínat“ či „vypínat“ geny ve světle nejnovějších vědeckých objevů. Toto umění je určeno také těm, kdo cítí, že je stud, strach, smutek nebo hněv občas svazuje, a chtějí s tím něco dělat. 

Jakmile se naučíte vytvářet nové ideální „já“, to znamená zbavovat se starých nepotřebných a mnohdy i zhoubných návyků a vytvářet si nové, perspektivní, změníte svou mysl – tedy sebe, protože Vy jste mysl. Ale nejen to… Váš život už nebude nikdy jako dřív! Získáte nejen znalosti nezbytné k tomu, abyste změnili jakoukoliv stránku své osobnosti, ale krok za krokem si osvojíte postupy k aplikování toho, co se naučíte, abyste dosáhli měřitelných změn v jakékoliv oblasti vašeho života. 

Na podzim jsem byl s celou rodinou v liberecké IQLANDII, kde děti mohou zažehnout radost z poznávání a sáhnout si na vědecké výdobytky naší společnosti a vyzkoušet si, jak fungují různé věci. V sekci, kde si můžete změřit krevní tlak, pulz, rychlost reakce na náhlý pohyb nebo sílu v tahu, jsem našel velkou tabuli s těmito slovy: 

Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže změnit. Nemožné není fakt. Je to postoj. Nemožné není tvrzení. Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný stav. Nemožné neexistuje.

Muhammad Ali 

Jak výmluvné, že? Zejména v době, kterou nazývám soumrakem otců. Době, kde posvátné rituály zevšedněly a duchovní učitelé jsou nazíráni jako sbírka motýlů, kterých není nikdy dost. 

A co všechno je tedy možné? Nejdříve si zodpovězte své velké PROČ? A pak se ptejte Jak? A s kým? Průvodce, kouč nebo terapeut (nejlépe v jedné osobě, ale není podmínkou) je důležitou součástí uzdravení, kterému také můžeme říkat vývoj. 

Všechno to, co si dokážete připustit a vše to, co si dokážete představit, možné je, jako jedna ze super možností, jak by možná řekli subatomární fyzici. Silou rozhodnutí se pak můžou zhroutit do jedné super pozice, která zahájí kaskádu změn na cestě realizace vašeho snu, plánu, cíle. Ve vztazích, profesi nebo sportu. 

Stejné je to ale i s katastrofickými scénáři – Jak zle může dopadnout podnikatelský projekt aneb, když si představím, co všechno může vstoupit do hry, aby se to nepovedlo?! Jak dramatickým rozchodem může dopadnout začínající partnerský vztah. Jak špatně může dopadnout řečnické vystoupení nebo pokus, zazpívat píseň před porotou v Superstar, která mi tak skvěle jde, když jsem sama v koupelně. 

Už chápete, proč je naprosto klíčové se s předprogramovanými katastrofickými scénáři vypořádat a dát je pryč z hlavy?! Proč je tak důležité udělat věc, které se nejvíce bojíte a zároveň po ní toužíte?! Nehnete-li se z místa, tak vás vnitřní konflikt dříve či později roztrhá na kusy nebo rychle zestárnete. 

Čím vážnější situace a tou může být i vážná nemoc, tím důležitější je víra, v neurovědách, přesněji řečeno operační systém ega s naprogramovanými přesvědčeními skrze výchovu a mezigenerační paměť předků. Klíčové je správně si vybrat novou cestu a průvodce, zejména pokud ty staré, či staří už nefungují, či opakovaně selhávají (byť se tváří vážně vědecky:). A když na ni vstoupíte, je nutno používat dostatečný zdroj – proud světla, aby ji prozářil až do úplného naplnění, chcete-li šťastného konce. Podotýkám, že ze šťastných konců může být utkán celý Váš život. A tam, kde to bude bolet, tak tomu říkejme zkušenost nebo touha po vývoji. 

A pak ještě vděčnost. Buďte vděční. Za každou maličkost, které se vám dostává i zdánlivě, tak nějak mimochodem. Přejete tím nepodmíněně také sami sobě a zároveň překračujete ego. Mnohdy přebujelé, jindy ztrouchnivělé až na kost. Americký psycholog a spisovatel Ralph Smart řekl: Jen vděční lidé se stávají úspěšnými! Buďte vděční, přitáhnete lepší životní podmínky. Vděčné srdce je bohaté. 

S příchodem 21. století se do zkoumání vděčnosti pustili také vědci, když hledali pro lidstvo lék na úzkosti, vyhoření a další potíže, které trápí současnou civilizaci. S pomocí funkční magnetické rezonance a dalších metod začali zkoumat, co se vlastně děje v mozku a těle člověka, který prožívá vděčnost. Výsledky více než sto velkých studií a výzkumů o vděčnosti prokázaly, že největší myslitelé dějin měli pravdu. Vděčnost mění vše. Mění fyziologii mozku, ovlivňuje na buněčné úrovni zdraví a odemyká potenciál retikulární formace lidského mozku, který je z velké části zodpovědný za způsob, jakým vnímáme a tvoříme svoji realitu.

Poděkujme proto genetice a molekulární biologii za vše, co nám dodnes přinesla, a ještě přinášet bude. Buďme jim vděční. Na obzoru je ale již nová hvězda. Hvězda přítomné budoucnosti: Epigenetika. Nová vědecká disciplína, spolupracující s nejnovějšími poznatky v medicíně, kvantové fyzice, biologii, neurovědách, sociologii a psychologii a komunikuje s hlubokou úctou k prastarým naukám. Dává všem cítícím lidským bytostem sílu vytvořit si realitu podle vlastní volby. Ukazuje nám, že nejsme svými geny předurčeni k tomu, abychom jen trpěli nebo se chovali určitým způsobem po celý zbytek svého života. Je tady proto, abychom se vyvíjeli a byli více svobodní

Už letos v červnu znovu pořádáme s doktorem Honzou Vojáčkem program Umění uzdravovat. Naším cílem je naučit účastníky používat zcela nový model uzdravování, docílit optimálního zdraví a nastartovat pozitivní změny ve vlastním životě. Celý program je kombinací teorie a praxe, servírovaný s humorem a laskavostí ve světle nejnovějších poznatků světových univerzit a laboratoří, ale i našeho vlastního výzkumu v psychologii, neurovědách a epigenetice. Je vyučován tak, aby mu každý porozuměl a měl z něj každodenní užitek.