Tinitus

cm ucho

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tinitus je lékařský termín pro šelest v uších, které může být silnější či slabší a může se měnit v různých intervalech. Toto onemocnění je vzhledem ke svému charakteru velmi náročné na psychiku nemocného. Je to vlastně zvuková halucinace. Je nervové příčiny, protože se jedná o podráždění některého stupně sluchové dráhy. Toto vzniká podrážděním či dokonce odumřením jediné vláskové buňky v uchu. Tato buňka vysílá signál, který je sluchovým centrem vyhodnocen jako čistý tón frekvence odpovídající umístění buňky, která tento signál vysílá. To se projevuje charakteristickým hučením či pískáním v uších.

U starších pacientů to vede k tomu, že nejprve přestanou slyšet vysoké tóny a později ohluchnou. Nejen stáří je příčinou, další příčinou může být degenerativní postavení krční páteře. Jinou příčinou je onemocnění cév, které je zapříčiněno aterosklerózou nebo hypertenzí. Z tohoto důvodu lékaři měří u pískání v uších krevní tlak a hodnotí stav cév. Z ostatních příčin lze uvést mozkové nádory, ale taková příčina je vzácná. Pro léčbu neexistuje zatím spolehlivá metoda, je ovšem možné tinnitus mnoha způsoby zmírnit.

Nemocnému se dá pomoci zlepšením cirkulace v cévách a zásobováním hlemýždě kyslíkem.

Toho se dá dosáhnout i s vdechováním stoprocentního kyslíku přes masku, což by mělo vést opět k lepšímu zásobování vnitřního ucha kyslíkem a tím i k povzbuzení regenerace smyslových buněk. Další metoda – zkratkou označovaná jako TRT – je založená na tom, že sluchové vjemy je třeba přeprogramovat, čili jde o léčbu tinitu změnou návyku.

V případě špatné cirkulace je možné jako doplněk léčby užívat přípravky s ginkgo bilobou, které pomáhají zlepšit prokrvení cév. Z dalších léčebných metod je to magnetoterapie. Příčinou může být i nadměrné množství ušního mazu, středního ucha, porucha funkce Eustachovy trubice, Meniérova nemoc, nebo i úrazy v oblasti spánkové kosti.

Jinak při pískání v uších v našem webu lze doporučit Audiron (někdy v kombinaci z některým dalších přípravků. Pokud by příčinou byla nadměrná tvorba ušního mazu, dají se doporučit Aurecon ušní svíčky Plus. Ušní šelest není slyšen nikým jiným než pacientem, který jím trpí. Objektivně, z pohledu jiných osob, totiž žádné zvukové vjemy a vlny neexistují. Pískání v uších přitom může být trvalé, nebo se objevovat jen občas po určitou dobu. Lidé postižení tinitem si v důsledku toho stěžují na zhoršenou kvalitu odpočinku, spánku, ale také soustředění, strádají psychicky i fyzicky. Často jsou podráždění a kvůli obtížím trpí pocity dyskomfortu, což vztahy s jejich okolím narušuje ještě víc. Mohou mít závažné psychické problémy.

Doprovodným tělesným příznakem je často i nedoslýchavost. K preventivním opatřením patří vyhýbání se poslechu hlasité hudby, hlučnému prostředí v práci, střelbě, pyrotechnice a podobně.