Tetanie

cm mlady jecmen

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hořčík je jedním z nejdůležitějších minerálů v těle. Je zodpovědný za více než 300 enzymových reakcí. Nacházíme jej ve všech tkáních, ale hlavně v kostech, svalech, mozku. Všechny buňky těla totiž hořčík potřebují, aby se uvolnila energie. (Hořčík zvyšuje výrobu energie tím, že mění hladinu glukózy na adenosin trifosfát – ATP.)

Nedostatek hořčíku v těle

Nedostatek hořčíku v těle a následky, které způsobuje, jsou stále častěji prokazovány, díky vyspělejším a dostupnějším diagnostickým možnostem.

Nedostatek hořčíku v těle je jistě důsledkem nízké hladiny hořčíku v potravinách, špatných stravovacích návyků a také stresových situací, kterým je člověk denně vystaven. Jeho nízká hladina může ovlivnit váš každodenní život příznaky svalového napětí a křečí, nespavosti, nervozity, podrážděnosti, záchvatů paniky, agresivity a deprese.

Narůstající tendence nedostatku hořčíku v těle je v populaci zřejmá a lze ji dokumentovat i v naší poradně. Přicházejí dotazy na řešení tetanických stavů, zvláště pak latentní tetanie, ale také jiných, s hořčíkem souvisejících, nemocí.

Typický příklad dotazu

„Trpím latentní tetanií, užívám jistou dobu hořčík, ale potíže mám stále. Co mám dělat?“

Když se tazatele zeptám, jakým způsobem došel k uvedené  diagnóze, vychází často najevo, že si dotyčný konfrontoval své projevy na chatovém portálu internetu a zjistil, že jsou jeho příznaky shodné, nebo přibližně shodné, s uváděnými příznaky, které poskytuje teorie.

Pro orientaci v poradně je žádoucí vědět alespoň základní laboratorní hodnoty hořčíku, vápníku. Žel, ani tyto informace pacient neví; buď mu je lékař nesdělil, nebo je dokonce ani nezjišťoval, a tak diagnózu stanovil jen na základě klinických projevů.

Pravidlo účinnosti léčby

Naučte se kontrolovat účinnost léčby podle tohoto pravidla: Jestliže existuje nějaký příznak, je léčen, a přesto příznak pokračuje, znamená to, že léčení neřeší příčinu.

Takže na dotaz: „…užívám jistou dobu hořčík, ale potíže mám stále…“, lze snadno odpovědět: „Léčba neřeší příčinu.“

Akutní zásah

Ano, je jasné, že když klesne hladina hořčíku, dostaví se potíže a podání hořčíku jim zabrání, lze dokonce jistou dobu pomocí dodávaného hořčíku udržet stav bez projevů nemoci. Je to však pouze řešení následku. Podání hořčíku lze tedy považovat za jistou formu akutního zásahu, ale po něm by měl následovat hloubkový rozbor s hledáním skutečné příčiny. A ta je vždy individuální.

Určit druh tetanie

Při rozboru se má určit, o jaký druh tetanie jde, a je třeba pojmenovat příčinu. Našemu čtenáři je určitě jasné, že každá příčina bude vyžadovat jiný způsob terapie.

Jestliže je příčina v nesprávném složení stravy a chybí v ní vápník a hořčík, pak stačí změnit stravování a potíže odezní. Někdy najdeme problém u sportovce, když neadekvátně své tělo zatěžuje, nemá dobrý tréninkový program, má nevyvážený příjem iontů v souvislosti s jeho výkonem, nebo s počasím… Řešení pak spočívá v revizi jeho sportování. Pokud je příčina v poruše funkce štítné žlázy a parapříštitných tělísek, pak musí dostat slovo k léčení endokrinolog. Je-li současně přítomna cukrovka, musí se problém řešit s diabetologem a je třeba co nejpřesněji cukrovku kompenzovat.

Pozornost je třeba zvýšit u těhotných žen a těch žen, které užívají hormonální antikoncepci

V oblasti poruch menstruačního cyklu, například u premenstruačního syndromu (PMS), sehrává hořčík svou důležitou roli v míře podrážděnosti, únavy, depresí a otoků. A pokud uživatelky svůj PMS pouze maskují užíváním HA, nízká hladina hořčíku dále vykonává své dílo a nad terapeutickým užíváním hormonální antikoncepce visí otazník.

Lidé s osteoporózou

Zvláštní situace se dostavuje u lidí, kteří mají osteoporózu a nedostatek vitaminu D. Pokud užívají nějaké léky, je třeba prostudovat, zda mají vedlejší reakce, které způsobují kolizi minerálů (diuretika, analgetika, léky na zácpu – laxantia apod.). Pravidelně nacházím u těchto pacientů dysbiózu střevní, při níž se snižuje vstřebávání hořčíku, a dále acidobazickou nerovnováhu.

Stres

Samostatnou a velkou kapitolou je stres. Víme, že stresové situace uvolní katecholaminy, a ty podporují zvýšené vylučování hořčíku do moči. To vede k následnému snížení hořčíku v krvi (hypomagnezémii) a projeví se křeče… Jinými slovy, psychická situace vede ke změně biochemické, ta vede zase k projevům fyzickým. Je to známý vzorec  psychosomatiky. Je tedy jasné, že podávání hořčíku řeší situaci jen na krátký čas.

Skupina nemocí, které souvisejí s kolísáním hořčíku a vápníku, patří do celkových poruch člověka, myšleno od fyzické až po duchovní rovinu. Nedostatek hořčíku, který vyvolává viditelný fyzický problém, je evidentně následek následku a léčba se nemůže orientovat jen na podávání prostředku s minerálem, nýbrž musí dotyčného přivést k celkové změně života.