Karma – život bez konfliktů (Teorie karmických vztahů)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nová práce známého ruského vědce a vynálezce, psychologa, léčitele A. Svijaše podává vyčerpávající výklad teorie karmických vztahů, objasňuje metody karmické diagnostiky a očišťování jemno-hmotných těl. Udává též mnoho praktických rad k využití ezoterických poznatků v každodenním životě.

Karma – život bez konfliktů je první částí trilogie. Najdete v ní vysvětlení základních pojmů teorie karmy, seznámíte se, co je třeba dělat, abyste se dostali na cestu duchovního zdokonalování a zbavili se problémů, které vám překážejí v osobním životě a v práci. Jde o rozsáhlé objasnění působení zákona karmy s vysvětlením zákonitostí, samo-diagnostikou a modelovými karmickými vztahy. První část je věnována karmickým vztahům v každodenním životě, druhá část karmě a zdraví. Dočteme se o pojmu jemno-hmotná těla člověka, zdrojích našich nemocí s uvedením příkladů karmických onemocnění a algoritmu léčení (první etapa: samo-diagnostika, druhá etapa: samoléčba).

Karma – náprava chyb je druhé pokračování knihy o tom, jak se lze naučit žít v Racionálním světě … Jsou zde další tři části. V minulém díle jste se seznámili s pojmy idealizace a karma. V tomto duchu bude pokračovat i druhý díl. Úvod bude věnován tomu, jak se lze očistit od chyb, které jste na sebe navršili v průběhu vašeho vědomého života včetně praktických technik. Také vám vyložíme některé z verzí dění na Nebesích, kam se v řadě případů obracíte o pomoc, a co je třeba následně po takové prosbě udělat. Náš model uspořádání jemno-hmotného světa se blíží modelu křesťanskému, i když jej zobrazuje v neobvyklém pojetí. V knize pro sebe určitě naleznete mnoho zajímavého a užitečného. A věříme, že budete-li se jejími radami řídit, bude váš život úspěšnější a více pohodový.

Poslední část trilogie ruského autora A. Svijaše Karma – řešení problémů, svým způsobem připomíná učení známého S. N. Lazareva. Vysvětluje faktory ovlivňující náš život, štěstí a úspěch. Poté, co si s pomocí prvních dvou dílů Karmy čtenář uvědomil své nesprávné postoje a zbavil se jich, má nyní možnost pozitivně využít zákony vesmíru k tomu, aby mu přinesli co nejrychlejší splnění přání. Samozřejmě že všechno, co je zde popsáno, bude mít adekvátní efekt pouze v případě, že jste splnili dvě první podmínky k dosažení cílů: že jste se naučili nepřeplňovat svoji „karmickou nádobu“ a zvolili si životní postoj, který vám nedovolí, abyste přijímali nové negativní prožitky. O tom všem se podrobně píše v předešlých dvou částech. Tímto vám přejeme úspěšnou cestu do rozumného světa, v němž existují všechna vaše přání!

Dnešní život nám nabízí mnoho náboženských, ezoterických, léčitelských, magických, věšteckých a dalších systémů poznání nebo víry. Také my jsme předložili určitý systém názorů na život. Každý z nich je obvykle samostatný a dostačující. Vzniká otázka: k čemu to všechno lidstvu je – a v takové rozmanitosti? Jaká je vlastně dnešní role člověka ve všech těchto zákulisních hrách? Připomíná mi to roli loutky, kterou použije každý, kdo něco potřebuje. S podobným vztahem k lidem se setkáváme i v běžném životě (zvláště v politice), kde jednotlivci svými názory snadno manipulují s velkým množstvím lidí. Samozřejmě že ne s každým jedincem se dá manipulovat. Nejméně podléhají tomuto tlaku lidé rozumní, kteří mají schopnost střízlivě hodnotit situaci (tj. bez emocí, bez předsudků nebo vytváření vlastních idolů) a přijímat rozumové řešení. Dnes je takových lidí velice málo, i když jejich počet začíná postupně růst – současně s rozvojem vědy a dalších oblastí poznání. Nevyhnutelně přijde doba, kdy se velké množství lidí zřekne nejen svých pozemských manipulátorů, ale i manipulátorů ne-zemských. Znamená to, že se člověk bude chtít stát nejen vy-plnitelem cizí vůle, ale i vědomým a rovnocenným partnerem bytostí neprojeveného světa. Bude se chtít stát skutečným správcem svého života …. (úryvek z knihy Karma – řešení problémů).