Synergické působení Ginkgo biloby a Lecitinu

cm ginkgo biloba 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ginkgo biloba L., neboli jinan dvoulaločný z čeledi jinanovitých (Ginkgoaceae) je strom, který se na zemi vyskytuje již přibližně 200 milionů let a právem je tedy označován jako „živoucí fosilie“ jelikož první fosilní nálezy sahají až do dob dinosaurů, tedy počátků druhohor. Již několik tisíciletí se v tradiční Čínské medicíně využívá jeho blahodárných účinků z výtažků listů, ale teprve možnosti moderních analytických metod umožnily vědcům prozkoumat obsahové látky listů tohoto obdivuhodného stromu. Až doposud bylo objeveno přes 60 biologicky aktivních látek, z nichž nejvýznamnější jsou flavonoidy, terpenoidy a organické kyseliny, především sesquiterpenoidní polyketon bilobalid a pět od něj odvozených ginkgolidů. Jedná se o unikátní chemické struktury typu polycyklických éterů pro něž je charakteristická přítomnost terc-butylové skupiny, která se v přírodních látkách vyskytuje jen vzácně.

Z flavonových glykosidů byly nalezeny amentoflavon, bilobetin, sequoiaflavon, quercetin, kamferol a ginkgetin. Z významných organických kyselin byla nalezena kyselina hydroxykynurenová a askorbová. Přítomné jsou také tanniny (1). Jelikož se u přírodních extraktů může množství účinných obsahových látek lišit v závislosti na době, nebo místě sběru je farmakologický účinek všech obsahových látek testován nejčastěji v podobě standardizovaného extraktu na 24% flavonoidních glykosidů a 6% terpenických laktonů (2).

Řadou studií bylo prokázáno, že tento standardizovaný extrakt z jinanu dvoulaločného brání poškození mozku způsobené nedostatkem kyslíku (3), snižuje agregaci erytrocytů i trombocytů tím, že inhibuje destičkový aktivační faktor (PAF) (4). Na tomto efektu se podílí zejména ginkgolid B (5). Celá řada placebem kontrolovaných studií prokázala pozitivní vliv u claudicatio intermittens (6). Standardizovaný extrakt se používá též jako vasoaktivní a podpůrný prostředek v rámci multiinfarktových demencí a v počátcích Alzheimerovi nemoci (7). Příznivý účinek u Alzheimerovy nemoci spočívá zřejmě ve zlepšení funkcí cholinergního nervového systému a v antioxidační a antikoagulační aktivitě (8), což se projevuje zlepšením krátkodobé paměti (9) a zvýšením pozornosti a vštípivosti do paměti (10).Dobrých účinků je dosaženo také u lehkých poruch paměti, jako jsou např. benigní stařecká zapomnětlivost (11).

Současná data také poukazují na zajímavý fakt, že standardizovaný extrakt z jinanu dvoulaločnatého doplněný o sójové fosfolipidy zvyšuje biologickou dostupnost aktivních složek extraktu (12). Lecitin je navíc důležitou součástí membrány každé buňky, je proto nezbytnou součástí správně fungujícího organismu. Lecitin je složením komplex různých látek, který také někdy bývá označován pouze jako fosfatidylcholin, což je hlavní složka jedné z jeho frakcí. Lecitin podporuje metabolismus nervových buněk a je hlavním zdrojem acetylcholinu, přenašeče nervového vzruchu zajišťující přenos mezi cholinergními neurony v centrální nervové soustavě a mezi spoji neuron-svalová buňka. Známý je též pro svůj příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi, čímž přispívá k ochraně cévního systému a celkově tedy podporuje působení standardizovaného extraktu z jinanu dvoulaločného. Tuto mimořádnou kombinaci obou účinných složek v maximálních koncentracích obsahuje doplněk stravy ginkgo + lecitin.

Prameny:

 1. Patočka J. Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) jako léčivá rostlina. Bull Čs Spol Biochem 1992;20:19–21
 2. Snow J. Ginkgo biloba Monograph. Prot J Bot Med 1996;2:9–15
 3. Chatterjee SS. In: Agnoli A, Rapin JR, Scapagnini V, Weibrecht WV, eds. Effects of Ginkgo biloba Extract on Organic Cerebral Impairment. London, Paris: John Libbey Eurotext Ltd, 1985; 5–15
 4. Chung KF, Dent G, McCusker M, Guinot P, Page CP, Barnes PJ. Effect of a ginkgolide mixture (BN 52063) in antagonising skin and platelet responses to platelet activating factor in man. Lancet 1987;1(8527):248–251
 5. Akiba S, Kawauchi T, Oka T, Hashizume T, SatoT. Inhibitory effect of the leaf extract of Ginkgo biloba L. on oxidative stress-induced platelet aggregation. Biochem Mol Biol Int 1998;46:1243–1248
 6. Schneider B. Ginkgo biloba Extrakt bei peripheren arteriellen Verschlusskrankeheiten. Arzneim Forsch/Drug Res 1992; 42(1): 428-436
 7. Rusina R., Matěj R., Neurologicka klinika IPVZ a Fakultni Thomayerovy nemocnice,Vaskulární demence,http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2332
 8. Diamond BJ, Shiflett SC, Feiwel N, Matheis RJ, Noskin O, Richards JA, Schoenberger NE. Ginkgo biloba extract: mechanisms and clinical indications. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:668–678
 9. Subhan Z, Hindmarch I. The psychopharmacological effects of Ginkgo biloba extract in normal healthy volunteers. Int J Clin Pharm Res 1984;4:89–93
 10. Gessner B Voelp A, Klasser M. Study of the long-term action of a Ginkgo biloba extract on vigilance and mental performance as determined by means of quantitative pharmaco-EEG and psychometric measurements. Arzneim Forsch 1985;35:1459–1465
 11. Itil T, Martorano D. Natural substances in psychiatry (Ginkgo biloba in dementia). Psychopharmacol Bull 1995;31:147–158
 12. Kennedy DO., Haskell CF., Mauri PL., Scholey AB., Acute cognitive effects of standardised Ginkgo biloba extrakt complexed with phosphatidylserine, Hum Psychopharmacol. 2007;22(4):199-210