Syndrom polycystických vaječníků

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Toto téma je velmi aktuální, trápí velké množství žen. Každá žena je sledována svým gynekologem, problém je u nich řešen převážně hormonálně. Do naší poradny přicházejí dotazy těch žen, kde se léčba nedaří, vyčerpaly různé varianty syntetických hormonů, a když se efekt nedostavil, začnou uvažovat o léčbě přírodní, nehormonální. Hledají informace na stránkách celostní medicíny, touží užívat potravní doplňky.

Přírodní medicína samozřejmě disponuje prostředky, které na různých úrovních ovlivňují hormonální regulace. Jenže výsledek jejich používání dopadne stejně jako při užívání chemických léků, pokud nebude objasněna cesta patologického procesu.

Teorie říká:

Za normálních okolností uvnitř vaječníků dozrávají folikuly působením hormonů z hypofýzy, které je stimulují k růstu, stoupají k povrchu vaječníku, kde prasknou a uvolní vajíčko. Zbytky z roztrženého folikulu pak začnou produkovat progesteron, který působí na výstelku dělohy (endometrium), a tak ji připravuje na přijetí případně oplodněného vajíčka. Zvýšení produkce progesteronu je signálem pro hypofýzu k zastavení stimulace vývoje vajíček.

V případě, že se folikuly z vaječníku neuvolní, rostou pod povrchem vaječníku a jsou vytvářeny stále znovu, protože hypofýza neregistruje signál k zastavení jejich produkce.

Tak postupně vzniká cysta, může se tvořit víc cyst a vaječníky se mohou zvětšit. Současně také roste pouzdro vaječníku, aby obalilo vaječník…, až konečně dochází k tzv. polycystickému vaječníku (Syndrom polycystického vaječníku = PCO). Dojde k zastavení ovulace, nepřítomnosti menstruace, neplodnosti a ochlupení na místech pro ženy netypických.

Porucha je způsobena endokrinní nerovnováhou se zvýšenými hodnotami testosteronu, estrogenu a luteinizačního hormonu (LH), se sníženou sekrecí folikuly stimulujícího hormonu (FSH).

Zvýšená hladina LH spojená s touto poruchou může být důsledkem zvýšení citlivosti hypofýzy ke stimulaci uvolňovaným hormonem nebo nadměrnou stimulací hormonů produkovaných nadledvinkami. Onemocnění může být také spojeno s poruchami v ose hypotalamus-hypofýza-ovarium nebo s nadbytkem mužských pohlavních hormonů (např. produkce nádorem). Mužské pohlavní hormony najdeme i v těle každé ženy: Normálně se tvoří v menším množství ve vaječnících a nadledvinách. Jejich účinky jsou však za normálních podmínek v tomto případě potlačeny přítomností většího množství ženských pohlavních hormonů. V období přechodu nebo při tomto onemocnění se poměry hormonů v ženském organizmu mění a může dojít ke zvýšenému vypadávání vlasů. S přechodně zvýšeným úbytkem vlasů jako následkem změny hladin hormonů se setkáváme i u žen po porodu.

Kromě toho potřebují ženy při této poruše vyšší hladinu inzulinu pro zvládnutí metabolizmu cukru, často lze najít v krvi zvýšenou hladinu inzulínu a tyto ženy mají spíše nadváhu. Tukové buňky více produkují hormon adiponectin.

viz článek Sval je stroj, který spaluje tuky

A tehdy se rozjíždějí další potíže, které jsou spojeny s poruchami oběhového systému, snadno kornatějí tepny, na povrchu kůže se objevují typické pigmentace. Celkově jsou ženy nespokojené, nedobře spí, nemají chuť k pohybu, jsou zatíženy vyšším rizikem onemocnění rakoviny děložního těla.

Je tedy podstatné, aby byla jednak stanovena včas diagnóza, ale hlavně popsána cesta patologického procesu, protože je jasné, že každá žena bude mít jinou cestu a každá cesta bude vyžadovat jiný léčebný princip. Předpis hormonální antikoncepce s největší pravděpodobností pokryje léčebný požadavek, ale nejspíše jen uměle vyrovná chybějící hormon.

Operatéři mají vypracované speciální metody, jak řešit „zapouzdřený“ vaječník.

Sem patří dříve používaná klínovitá resekce vaječníků (vytětí části vaječníku) nebo v současnosti používaná metoda tzv. ovariálního drillingu (do vaječníku je laparoskopicky několikrát zavedena speciální jehla, která působí na tkáň vysokofrekvenčním proudem). Mechanizmus příznivého účinku na průběh syndromu polycystických ovarií není znám.

V lékařských zprávách často najdete tuto větu nebo jí podobnou: Neexistuje léčba, která by byla zaměřena přímo proti PCO.

Toto onemocnění je zrcadlem celkově špatných poměrů v těle. Lidová moudrost říká, že bylo zaseto špatné semínko do špatné půdy, a proto vyrostlo špatné ovoce.

Z toho vyplývá, že musí dojít k celkové změně života nejenom ženy, která tímto problémem trpí, ale také celé její rodiny. Neboť nemoc pramení z nepohody. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody“. Tedy se nejedná jen o absenci nemoci nebo vady.