Střípek poznání

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý, kdo hledá a nachází střípky radosti, se kochá jejich množstvím a celkovou září nového úžasného jemného světla, která se z nich line, když se na ně usmějete svým slunečním úsměvem perspektivních andílků, jimiž pod ochrannými slupkami povrchních špín ve svém nitru bezesporu jste. Naštěstí již těchto tíživých slupek těch, kteří to dočetli až sem, je u vás jen málo, takže vám nezabránily tu být s námi, andílky a okolními bytostmi, jako mnohým ostatním upřednostňujícím formu nad podstatou, kteří nešťastni v mámení snů reálné skutečnosti lpí na povrchnosti, tradici, potřebě posuzovat a srovnávat v konkurenci pudové inteligence a boje o přežití. Tito nešťastni nehledají střípky štěstí a nalezené maličkosti radosti přehlížejí ve frontě zmámených v očekávání velikého střepu obrštěstí, který když kdovíkdyajestlivůbec naleznou, tak je velmi zraňuje a jsou opět dál kvalitně nešťastni stejně nebo i více, jako když ho nenaleznou.

Učte se hledat střípky štěstí, pohody, lásky, laskavosti, sounáležitosti, moudrosti v každém okamžiku života, protože přesně toto je smyslem těchto okamžiků. Snažte se pochopit, proč se dějí a proč zrovna takto. Snažte se pochopit sebe v nich jako součást vyšší bytosti, hejna, stáda, systému bytí, kohokoliv z týmu Bohů, jako Ježíš, Alláh, Manitou, Lenin, Zeus s.r.o., Budha a stovky jiných méně medializovaných, kteří nás plebejce řídili a učili, jak žít nejsprávněji z pohledů jejich vykladačů a jak je nezbytno pod trestem pochopit svůj život a jeho význam, ale i svou smrt a co bude potom odměnou za podřízený život.

 

V diskuzi se sebou samým a čteným mnou můžete s mými slovy alespoň na chvíli spočinout, odhodit své masky, jména, přezdívky a věci důležité jen povrchně a v radosti se povznášejte v záři zaznamenaných střípků moudrosti ostatních poslů pravd a znamení v okolí a ciselujte svá laskavá alespoň před sebou v bezpečí odhalená nitra bez povrchních obalů ochranné špíny, kterými se zatím musíte bránit nemoudrým, kteří se budou ze všech sil snažit vám usurpovat vaši všeoživující energii a duchovní nadhlédek. Nedivte se mladým hamižným duším, které nabírají s Pravdou jako svůj štít i Lež, protože to je mnohem pohodlnější a praktičtější. Avšak je to také pracnější v procesu očišťování své duševní špíny v cestě k sobě, což není špatně, jen to je těžší a mnohdy i delší cestou, na kterou nemusí být zbývající život dostatečně dlouhý. Takoví poutníci životem jsou všude kolem nás, naplněni jmény, statky, významy, tituly důležitosti a zbytečnou mocí, pilně toužícími po té poslední jim nedostupné nejdražší maličkosti, která je základem vašeho laskavého úsměvu – pochopení smyslu bytí.

Odhodíte-li veškeré své hmotné povrchní vazby a formy a dokážete-li alespoň na chvíli splynout se svojí podstatou, duší, prostoupíte časem mimo čas skrz sebe i do vzdálených dvířek, kudy se můžete vydat na výlet do harmonie bytí vyšší bytosti, jíž jsme součástí, kdy pro vás nebude nic tajemstvím a kdy pochopíte nepopsatelně vše. Poznamenávám, že z tohoto výletu se vrátíte do reálu vlastního hemžení ne se smutným, že vše se vlastně pasivně děje, jak má, ale šťastným osvobozeným vědomím harmonie, proč se to tak děje.

 

Pozoruhodné je, že tomuto vyššímu vědomí Pravdy a Skutečnosti se celý život bráníte svojí povrchností, která vám natolik spotřebovává kapacitu mozku, že tento skutečně Boží dar a schopnost vědomé práce nedominantní hemisféry ve jménu zisku mocných a jejich psychovymýváním vašeho vědomí odmítáte. Potenciál vyššího vědomí je přítomen v každém z nás v přehlížených nevyužitých nedominantních výživově skromnějších částech mozku. A proto se také objevují a projevují v době progrese mozkové smrti, kdy procházíte ke světlu, tvořenému falešnými signály akcelerací indukce volných elektronů vzniklých disociací kyselých zplodin anaerobní snahy o přežití velmi exponovaných myelinových buněk optického nervu, jako emotivní ilustrace mimosmyslového vnímání nebo v závažných poruchách funkce dominantní hemisféry (typické je to u mozkové příhody, přiotrávením (včetně nikotinu), drogami, které zatlumí nejdříve lokality mozku s vysokou látkovou výměnou). Proto všichni v režimu obecné povrchnosti se oddávají znásilňování své dominantní hemisféry mozku i za cenu celkových poškození dostupnými jedy.

 

Přitom, jste-li schopni se postupně propracovat hledáním pozitivna v sobě v žití, zvykne si mozek produkovat endorfiny laskavosti, radosti a štěstí a nepotřebujete drogy a hmotnou závislost na povrchnostech forem, abyste se stali šťastnějšími jako vědomá a sebevědomá nepatrná a zbytná součást planetární bytosti. Tu mnozí tuší a nazývají různými Bohy, vzývají a snaží se komunikovat jako s někým cizím, v jehož jsou područí, nechápaje, že oni sami jsou nevědomou součástkou svého Boha.

 

Budete-li šťastni v nitru a pochopíte vše. Zdary i důležitost nezdarů. A dokážete se radovat z obojího, protože to prostě víte… (omlouvám se, ale to nějak nelze popsat nepřipraveným, že může existovat skutečná radost z potíží stejná jako z úspěchů).

 

Chcete-li být šťastni povrchně, nechápete nic a ještě se budete muset dlouho učit s pomocí nezdarů a drobných radůstek z uspokojení pokoře. Potom mnohé z toho, co jsem napsal, pochopíte, až to budete číst po sté. Do té doby se kochejte tou nádhernou společností v podstatě imaginárních bezejmenných všude kolem se jmény, obličeji, příběhy a adresami bez podstaty. Klikněte si v mobilu na „přátele“, protože i jim netušícím jste nepřímo učinili nabídku prvního velmi vzdáleného kroku na cestě k sobě i k nim skrze imaginárního mě k vám vaším uložením. Omlouvám se, za zdání pýchy, ale bez tohoto uzlu vědomí promlouvajícího do vaší mysli, bychom se třeba ani nikdy nepotkali a nemohli se vzájemně inspirovat. A to by bylo opravdu škoda.

 

Asi se ptáte, proč to vlastně dělám? No přeci pro inspiraci pro vás a také pro sebe, abych žil ve společnosti krásných usměvavých lidí v pravdě a lásce, ochotných a laskavých, sebevědomých a takových, kterým mohu svěřit svoje nitro, sny, tužby a smysl bytí, se kterými mohu tvořit fragment skutečného vědomého bytí naší společné vyšší bytosti při oživování této planety. Abych měl pocit, že moje i vaše anonymní existence byla pro život něčím významná.

 

A co vy?