Stres – 5. část (Jóga pro uvolnění stresu)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

VLASTNÍ ZKUŠENOST: RELAXACE V ŠAVÁSÁNĚ
Uložte se rovně na zádech, Nechte své paže a nohy jemně roztáhnout od sebe. Natočte dlaně vzhůru a špičky chodidel do stran. Pokud se cítíte nepohodlně v oblasti zad. Ohněte mírně kolena a podložte je složenou přikrývkou nebo polštářem. Asi po půl minutě udělejte ještě poslední korekce polohy, abyste se cítili co nejpohodlněji; potom se snažte zůstat úplně nehybní, protože jakýkoliv pohyb překáží hluboké relaxaci. Jemně zavřete oči. Představujte si, že vaše tělo se stává těžší a zanořuje se stále hlouběji do podlahy.

Prožívejte tíži vašich kyčlí, zadní strany na patách a v ramenou. Představujte si, že povrch pod vámi je s měkké pryže a že všechna místa, kde se dotýkáte s podložkou se zanořují několik centimetrů do ní. Pokuste se uvolnit svou dolní čelist, aby mezi zuby byla malá mezera. Váš jazyk, do kterého většina lidí dává hodně napětí, by se měl úplně uvolnit až ke kořeni. Pokud je jazyk napjatý, prohýbá se. Nechte jej, aby se cítil plochý, jako bývá u psů a vnímejte volný prostor v ústech.

Prožívejte tíži vašich kyčlí, zadní strany na patách a v ramenou. Představujte si, že povrch pod vámi je s měkké pryže a že všechna místa, kde se dotýkáte s podložkou se zanořují několik centimetrů do ní. Pokuste se uvolnit svou dolní čelist, aby mezi zuby byla malá mezera. Váš jazyk, do kterého většina lidí dává hodně napětí, by se měl úplně uvolnit až ke kořeni. Pokud je jazyk napjatý, prohýbá se. Nechte jej, aby se cítil plochý, jako bývá u psů a vnímejte volný prostor v ústech.

Protože je obtížné se zbavovat starých návyků, je užitečné vracet během relaxace svou pozornost několikrát zpět, abyste se přesvědčili, že se nevrátilo zpět původní napětí. Pozorujte také, zda uvolnění jazyka napomáhá relaxaci v krku a zda vám to pomáhá uvolnit i hrudník. Zůstaňte v pozici po dobu 5-15 minut (čím déle, tím je to přínosnější). Jakmile se uvolníte v pozici, pokuste se vnímat své dýchání. Nesnažte se je řídit, jen je sledujte svou myslí. Jakmile se naučíte nechat všechno být, možná objevíte, že se váš dech stane o něco povrchnějším. Neboli – když se relaxací uvolníte, dech zůstane stále pravidelný, ale už ne tak hluboký, jako když jste začínali.

V ideálním případě byste neměli při relaxační pozicí upadat do spánku. Cílem je dosáhnout stav relaxované pozornosti. Jestliže přesto usnete, je to známka toho, že máte nedostatek spánku.  Spánek místo relaxační pozice není jógou, ale může být také užitečný.

Pokud je místnost chladnější, zajistěte si teplejší oblečení nebo se přikryjte dekou. Pokud budete hluboce relaxovat, teplota vašeho těla bude mít tendenci lehce poklesnout. Pocity chladu  jsou při relaxaci nežádoucí – mohou totiž aktivovat SNS, což vyvolá zúžení cév v rukou a nohou a to působí proti mentální relaxaci, o kterou se snažíte.

Je velmi důležité, jakým způsobem ukončíte svou relaxační pozici. Navzdory tomu, že byli instruováni úplně jinak, mnoho studentů se náhle posadí – a to  ihned poté, co jim učitel řekl, aby ukončili svou pozici. Takové počínání může potlačit některé přínosy. Pokud jste právě strávili 15 minut tím, že jste jemně přivedli svůj nervový systém do stavu relaxace, náhlé ukončení vám může vyvolat příval adrenalinu a výsledný užitek tím bude znatelně slabší.

Lepší postup znamená pomalu ohnout nohy v kolenou a pak se převrátit na pravý bok. Pokud je to jen trochu možné, stále ještě mějte oči zavřené, protože vám to pomůže udržet své smysly soustředěné dovnitř. Zůstaňte ležet na boku asi jednu minutu, a když budete připraveni, vzepřete se pažemi – s co nejmenším použitím zádových svalů – abyste se pomalu posadili. Hlavu vyrovnejte až nakonec.

Jestliže je šavásana  pro vás obtížná, buďte trpěliví. Dokonce i Judith Hanson Lasater – odbornice na relaxaci připouští: „Zpočátku jsem ani já sama nebyla schopná provádět šavásanu.“ nakonec poznala, že tato pozice se netýká jen těla. „Je to cvičení zaměřené na vnímání, na vědomou pozornost. Vnímáte napětí v paži, čelistech, v břiše, a pak si to uvědomíte a necháte je, aby se vytratilo.

DÝCHÁNÍ LEVOU A PRAVOU NOSNÍ DÍRKOU
Jógíni už dávno díky zvýšenému vnímání sama sebe zjistili to, co dnes vědci popisují jako dechový nosní cyklus. Lidé (a jiní živočiši také) v pravidelném cyklu mění dýchání mezi jednou a druhou nosní dírkou v periodách, které trvají od několika minut až do několika hodin. Toto pokračuje dokonce i v průběhu spánku. Ve svých zkoumáních jogíni porovnávali účinky mezi dýcháním na obou stranách, a když se zapojí obě dírky současně. Jedním z důvodů, proč se po ukončené šavásaně (relaxační pozice mrtvoly) má obracet na pravý bok, je to, že v tomto případě se uvolňuje dýchání levou dírkou, které má také relaxační účinek.

Podle dávných jógových učení je levá dírka propojená s idou – energetickým kanálem neboli nádí, který vede podél páteře a působí chladivě, regeneračně a představuje ženský princip. Má jistou podobnost s principem jin podle tradiční čínské medicíny. Pravá nosní dírka je spojena s pingalou – doplňkovým nádí, která je ohřívající, energizující a maskulinní a přibližné odpovídá principu jang. Pokračující vědecké výzkumy podporují zjištění, že dýchání skrz jednotlivé dírky má odlišné účinky na lidské tělo.

DÝCHÁNÍ PRAVOU DÍRKOU
DÝCHÁNÍ LEVOU DÍRKOU
Stimuluje sympatický nervový systém
(bojuj nebo utíkej)
Stimuluje sympatický nervový systém
(relaxační odezva)
Stimuluje levou mozkovou hemisféru Stimuluje pravou mozkovou hemisféru
Zvyšuje verbální vyjadřování Zvyšuje prostorovou orientaci
Zvyšuje hladinu cukru v krvi Snižuje hladinu cukru v krvi
Zvyšuje frekvenci mrkání Snižuje frekvenci mrkání
Narůstá vnitrooční tlak Klesá vnitrooční tlak
Zrychluje srdeční tep Zpomaluje srdeční tep
Naplňuje se více pravá plíce Naplňuje se více levá plíce

Jógovou praktikou, která vyvažuje sympatickou a parasympatickou část autonomního nervového systému, je dechové cvičení nádí šódhana – alternativní nosní dýchání (výdech a nádech jednou dírkou a pak výdech a nádech druhou dírkou – opakuje se po celou dobu cvičení stále dokola. Mistři jógy nás učí, že v průběhu meditace by měl dech proudit rovnoměrně skrze obě nosní dírky a nádí šódhana v tomto případě díky svým vyvažujícím účinkům, je považována za perfektní předehru pro meditaci.