„Sny nám ukazují, co v životě přehlížíme a potlačujeme, “ říká Lukáš Hrtoň 

Lukas Hrton

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sny je možné využívat k pochopení aktuální životní situace nebo k ověření, nakolik je vědomé prožívání v souladu s naším nevědomím. Dnešním hostem Celostní medicíny je expert na sny a komunikaci, vrcholový manažer a lektor, Lukáš Hrtoň. Jeho pohled na sny je úplně jiný, než který známe z tradičních snářů. Těšit se můžete jak na ukázky a rozbory konkrétních snů, tak i tipy, jak s analýzou vlastních snů začít.

KDO JE LUKÁŠ HRTOŇ

Sny Lukáše fascinovaly od dětství, ve své praxi používá metody opírající se o archetypální význam symbolů. Lukáš je absolvent Slezské a Ostravské univerzity. Státní zkoušku má, mimo jiné, z psychologie, filozofie nebo pedagogiky. Aktuálně se zabývá komunikací, spirituálním leadershipem, HR marketingem. Více než 15 let se prakticky věnuje meditačním technikám a technikám mentální koncentrace.

Lukáši, jak ses vlastně k rozborům snů dostal?

Na úplném počátku šlo o intenzivní vnitřní potřebu pochopení, proč se mi sny vůbec zdají a jaký mohou mít význam. Jsem přesvědčen, že vše, co se v životě neboli obecně ve vesmíru děje, má daný smysl, a proto takto vnímám i sny, nebo také snovou komunikaci.

Prvotní pokusy o kontakt s výkladem snu jsem prožíval již v dětství, kdy jsem se díval k babičce do snáře a snažil se navnímat, zda tento výklad se mnou ladí, zda mi dává smysl. Nicméně vědomá potřeba opravdu se ponořit do hlubiny snů přišla až v době dospívání. Klíčovou inspirací pro zabývání se obsahem snů pro mne bylo studium psychologie, kde se se sny pracuje jako s kategorii nevědomí. A jednoznačně průnikové informace vedoucí k jasnějšímu porozumění snovým obsahům jsem objevil v knize E. Aeppliho Psychologie snu. Nevím, zda si to pamatuji úplně přesně, ale na začátku je upozornění, které vás od čtení této knihy odrazuje a uvádí, že již není cesta zpět. To mě zaujalo ještě více a do čtení jsem se ponořil.

Přes Aeppliho jsem se dostal ke knihám jeho učitele, fenomenálního C.G. Junga a částečně i Freuda. Nicméně u Junga jsem už pak zůstal a veškeré další studium a aplikace pro praktický výklad snů jsem se snažil ladit s Jungovými doporučeními. Musím však také zmínit inspiraci u pana J. Meda, který vydal poměrně přehledný Snář– sebepoznání, se kterým také v určitých typech výkladů pracuji. A jsem opravdu velikým fanouškem a obdivovatelem pana Pjéra la Šé´ze, který se výkladem snů zabývá velmi intenzivně a o svoje postřehy a bohaté zkušenosti se velmi rád dělí na svých přednáškách.

Je potřeba říci, že všechny tyto osobnosti, díky kterým jsem schopen se alespoň v základní rovině výkladem snů věnovat, a dávají mi smysl, se zabývají a pracují se symbolikou a symboly, které se ve snech objevují a ty následně vykládají v kontextu snu a jeho atmosféry. Symbol je kód komunikace, a proto má sám o osobě vypovídací schopnost, které všichni na archetypální rovině rozumí a která dává jasný smysl – jasný obsah. Chápu také, že pro spoustu lidí, jsou sny pouze neuchopitelným a nevýznamným rozptýlením, kterému žádný význam nedávají, čímž se bohužel ochuzují o klíčovou neboli průnikovou komunikaci mezi vědomým a nevědomým obsahem našich myslí.

Co může pochopení vlastních snů člověku přinést? Jak se ve snech lépe zorientovat a jak sny využívat?

Pochopení vlastních snů nám umožňuje porozumět intenzitě prožívání naší bytosti v kontextu celé životní situace, kterou dlouhodobě, nebo aktuálně zažíváme, a to z hlediska propojení vědomého a nevědomého obsahu. Pochopení snových sdělení nám může velmi jasně ukázat to, co v životě přehlížíme, nebo z nějakého emocionálního důvodu potlačujeme. Snový obsah nám může rovněž potvrdit správnost cesty, po které jsme se vědomě vydali. Uvedu příklad: Pánovi se zdál sen, že se nachází s blízkou osobou ve vícepatrové budově, která se hroutí, protože je údajně kolem válka a do domu se střílí. On s blízkou osobou běhá z místnosti do místnosti v nejnižším patře a snaží se schovat pod stůl. Nicméně intenzita střelby nepřestává a budova se stále pod tíhou palby hroutí. Takto krátký popis snové situace zcela postačí, abychom mohli sen přes symboly objasnit:

Vícepatrová budova symbolizuje strukturu osobního života a hodnot, které daný muž ve svém životě vystavěl – je to tzv. jeho současný život. Nebo, ještě přesněji aktuální životní situace, do které se po jednotlivých rozhodnutích a sérii voleb, nebo nevoleb dostal. Jde již o poměrně finální psychické stádium, neboť nevědomí v symbolice vnější palby dává zřetelně najevo, že ta rozhodnutí = volby, vedly k vystavení iluze, kterou je již nutno opustit, neboť jeho duševnímu zdraví neprospívá. Tato vnější palba může být vyjádřením tlaku různých kontextových událostí z jeho života: např. partnerka, která s ním manipuluje, rodiče, kteří nesouhlasí s jeho volbami, tlaky v práci, kterou nechce dělat, vyhrocené vztahové záležitosti a potlačené emoce, nebo nenaplněné očekávání apod. Nemáme zde prostor jít do hloubky, ale alespoň takto. Ve snu se tedy jeho „život = budova“, který si vystavěl, dostává pořádně zabrat a pod palbou těchto okolností se jeho vize (nebo v tomto případě iluze) hroutí. Blízká osoba, se kterou přebíhá z místnosti a snaží se schovat, je někdo, kdo je na něm závislý – možná dítě; možná někdo, kdo v jeho prostoru z nějakého důvodu musí nesoběstačně setrvávat. Tuto osobu, život v jeho iluzi velmi ovlivňuje způsobem, který pravděpodobně nepřispívá k jeho optimálnímu vývoji.

Pán vůbec nevěděl, co by jeho sen mohl znamenat, a po tomto výkladu byla jeho reakce velmi upřímná a intenzivní. Našel spoustu vnitřních podnětů, které mu v rámci tohoto výkladu dávaly smysl, nicméně některé i popřel, neboť k jejich porozumění bude potřeba delší doby, nebo intenzivnější vědomé životní situace, aby si symbol (blízké závislé osoby) a propojení s jeho životem spojil. Sny je tedy účelné využívat k pochopení a vědomé orientaci v naší aktuální životní situaci a našeho emociálního stavu. Sny je možné používat také jako kalibraci, zda je mé vědomé prožívání – tedy to co v realitě všedního dne dělám – v souladu s nevědomým obsahem mé bytosti. A jak jistě víme i z teoretické fyziky, hmotný svět vyplňuje pouze minimum z obsahu celkového prostoru, který jsme schopni vnímat. Nehmotný svět tvoří absolutní většinu veškeré existence, proto také používám pojmy vědomí a nevědomí, které tyto světy velmi zjednodušeně představují.

Čeho si doporučuješ při vlastní analýze snů všímat? Je dobré si něco nastudovat? Jak začít?

Jednoznačně je klíčové si všímat snových symbolů! Např. jízda vlakem ve snu neznamená cestu na výlet, ale jde o symbol aktuálního směřování na naší životní cestě. Vlak je symbolem, že jsme na naší životní cestě, že jsme se na námi určenou = „správnou“ cestu životem dostali včas, na správnou kolej, neboť vlak vyjíždí vždy v určitou hodinu a pokud to nestihneme, prostě ujede. To, že jede po kolejích, symbolizuje naše směřování, které má jasně danou linii a je svým způsobem v tuto chvíli pevně dané a v souladu s naším duševním záměrem.

Dále je vhodné si všímat pocitů, které ve snech zažíváme a se kterými se budíme. Tedy určité atmosféry. Je dobré si všímat také, zda se mi sny opakují neboli zda se mi opakuje ve snu stále dokola nějaký výjev. Tímto opakováním nám např. nevědomí dává důležitý signál, že jsme tuto oblast, na kterou nás upozorňuje, stále nevyřešili, nebo potlačili.

Sny také, dle E.Aeppliho, můžeme dělit do různých kategorií, které mi přijdou velmi logické a můžeme zažívat např. tzv. velké sny, kterým je třeba věnovat pozornost, nebo sny kompenzační, kdy se naše nevědomí pouze snaží zmírnit emoční, či mentální tlak (upustit páru), který prožíváme v bdělém stavu.

Co se týče doporučení, co si nastudovat – určitě bych doporučil přednášky Pjera la Šé´ze, který se snům a obsahům nevědomí srozumitelně desítky let věnuje (najdete na youtube.com). Dále pak pro hlubší studium E. Aeppli Psychologie snu a K.G.Jung Člověk a jeho symboly, nebo přímo Snové symboly. Pokud chceme s problematikou začít, vůbec bych se nebál začít právě archetypálním snářem pana J. Meda. Je to podle mě velmi jednoduchý a pochopitelný úvod k pochopení snových symbolů a archetypů.

Poté je důležité navnímat dva klíčové pojmy, a to vědomí a nevědomí. Neboť sny jsou právě účelnou snahou našeho nevědomí komunikovat důležitý obsah do našeho vědomí. Sen je platformou, skrze kterou se to děje. No a začít je opravdu nutné s tzv. snovým deníkem, kde si vždy svůj aktuální sen zapíšete. Toto je opravdu nezbytné, pokud to myslíte vážně a chcete svým snům porozumět a pochopit jejich sdělení. Vždy ihned po probuzení si zapsat buď vše, co si pamatujete, nebo se alespoň soustředit na klíčové symboly, které se vám ve snu objevily. Jakmile budete mít pár snů zaznamenaných, můžete se pustit do výkladu a uvidíte, jak reflektuje vaši aktuální životní situaci.

Zeptám se dále na to, že když mám občas před spaním spoustu myšlenek, tak pak vnímám, že se mi jakoby nezdají sny, ale něco, čemu říkám „myšlenkové masívy“ – že to jakoby není sen, ale že se mozek po usnutí dál těmito myšlenkami jenom přehrabuje. Znáš to? Dá se tedy v tomto případě mluvit o snech a má to nějakou „hodnotu“?

Pro mysl je naprosto přirozené být stále aktivní, stále se v něčem „hrabat“. Je na nás abychom si uvědomili, že mysl je úžasný nástroj a pomocník, ale velmi despotický pán. Proto se domnívám, že tyto „masivy“, jak je popisuješ, jsou pouze další hrou naší mysli, abychom ji přenechali svoji životní energii a ona mohla být dále sebestředně aktivní. Nedomnívám se, že by měly mít nějaký zásadní význam, spíše se snaží odvést pozornost od toho podstatného. Jde o zcela jinou kategorii než sen, který má svůj jasně daný význam ve spojení a podání důležité informace mezi vědomím a nevědomím. Pokud bychom chtěli před spaním, v otázce zmíněnou „spoustu myšlenek“ eliminovat, doporučuji pravidelně praktikovat velmi jednoduchá dýchací cvičení, která nám umožní věnovat myšlenkám vědomou pozornost a usměrňovat jejich intenzitu. Pozornost na dýchání a propojení s našim dechem v průběhu bdělého vědomí je pro udržení námi dosažené životní vibrace a její případné další navýšení naprosto klíčové.

Lukáši, a co sny o létání? Ty jsou naopak mimořádně příjemné…

Sny o létání jsou ty, které považuji za ty velké, nebo za odměnu. Jde o sny, které souvisí nebo nám ukazují, že jsme dosáhli v této chvíli osvobození od egoistického prožívání a posunuli se na duchovní úroveň (pokud tedy létáme silou vůle). Takže alespoň sám cítíš, že být na této úrovni je „mimořádně příjemné“ jak uvádíš v otázce. Klíčové potom je pro nás se na této úrovni udržet, což bez denní praxe související s přijímáním veškerého obsahu životních situací a udržení rovnováhy není možné, a proto se znovu a znovu dostáváme na úroveň prožívání ega.

A jak si vyložit, když se někomu zdá o nějakém politikovi nebo celebritě?

Opět jde o kontext a symboliku. Pokud se vám zdá o politikovi, zkuste se sami zamyslet, co politik v dnešní době, nebo i historicky symbolizuje, a jaký je jeho skutečný význam v našem životě. Poté se zaměřte na kontext situace, ve které je politik prezentován. Stejné je to s celebritou. Její význam je opět symbolický, odvedení určité pozornosti směrem, který nemusí mít požadovanou hloubku = hodnotu. Neboť tzv. celebritou se dnes může stát opravdu i ten, jehož dovednosti a životní zkušenosti jsou zcela mizivé. Celebrita sama o sobě jako pojem je prázdná. Stačí, že se v komunikaci zaměříte na vyvolání emocí a můžete se stát „slavným“. Jsme totiž emoční bytosti, které mají občas záblesk rozumu, nikoli naopak, a proto je tak jednoduché naše emoce vyvolávat. Politik i celebrita se o nic jiného v podstatě nesnaží. Díky naší pozornosti potvrzují svůj status.

Na závěr něco, s čím se musíš asi i Ty hodně setkávat: Relativně hodně lidí mi říká: „Já žádné sny nemám.“ Co jim na to říkáš, případně, jak jim pomoci, aby nějaké sny měli?

Ano, ale těchto lidí je už dnes podstatně méně než dříve. Dovolím si zde uvést, že každá bytost má sny. To, že si je nepamatují, či popírají, neznamená, že je nemají. Nedávno jsem četl, že i animální bytosti mají sny, což je naprosto fascinující. Psychologové a neurofyziologové již existenci snů prokázali i pro ty, kteří potřebují vědecký důkaz. Pokud se jim nic nezdá a chtěli by to změnit, doporučuji, aby před spaním zaměřili vědomou pozornost na obsah své mysli a následně si před spaním položili nějakou otázku, na kterou by rádi dostali odpověď. Neříkám, že se jim hned první noc bude zdát sen, který jim na otázku odpoví, ale je to začátek, kdy vědomě začínáme pracovat se svou myslí v době, která má ke snění nejblíže. Tato aktivita se časem určitě projeví. Zda za týden nebo za rok nevím, ale projeví.

Moc Ti, Lukáši, děkuji za rozhovor.

Kontakt na Lukáše Hrtoňe: lukas@redroad.cz

Jiří Hamerský