Škodlivost kouření

cigarette 3112660 960 720 e1568095221919

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Psát o škodlivosti kouření?

Není to zbytečné? Vždyť to všichni vědí, a stejně mnozí s kouřením pokračují, a dokonce tím ohrožují zdraví také nekuřákům a dělají z nich pasivní kuřáky…

První dopady

Jak aktivní, tak pasivní kouření vede ke změnám imunitního systému každého jedince a nejprve jsou přitom ovlivněny imunitní slizniční mechanizmy horních a dolních cest dýchacích a také sliznice dutiny ústní.

V důsledku kouření byl prokázán výrazný rozvoj nemocí dásní a stomatologických potíží. Imunitní systém na sliznicích tvoří totiž první bariéru, zaměřenou na odhalování cizích mikroorganizmů, má za úkol rozpoznat, zda jsou pro organizmus škodlivé, a organizuje proti nim opatření.

U kuřáků dochází ke zhoršování schopnosti odstraňovat bakterie a nečistoty, protože je omezena funkce mukociliárních funkcí (řasinky) spolu se zvýšenou sekrecí hlenu. Jistě jste již slyšeli ranní kašel kuřáka a také jste pozorovali změnu barvy hlasu kuřáka.

Hlavní funkce IS

Imunitní regulační systém má však také mnohem důležitější funkce. Jednou z nich je schopnost rozpoznávat toleranci vlastních buněk a mít nad tímto procesem dohled. Pokud tato funkce selhává, je to první krok k rozvoji autoimunitní choroby a jiných závažných problémů.

Imunitní systém a jeho funkce jsou ovlivňovány genetickými dispozicemi i faktory vnějšího prostředí. S genetickými faktory nelze nic dělat, ale pak existují právě ty další faktory, a ty jsou předmětem k zamyšlení.

V dnešní době to má imunitní systém těžké, protože se musí vyrovnávat s mnohými civilizačními vlivy jak ve formě fyzikální a chemické, tak například s užívanými chemickými léky a podobně. Tak proč tuto situaci máte zatěžovat ještě kouřením? Vědci opakovaně prokazují, že kouření je silný patologický faktor, který všechno výše popsané negativně ovlivňuje. A je třeba opět zdůraznit, že jak u aktivních, tak u pasivních kuřáků.

 

Specifikum kuřáků

U aktivních kuřáků dochází kromě rozvoje nemocí horních cest dýchacích také k rozvoji kardiovaskulárních chorob, ke zvýšenému riziku nádorů a především ke snížení protiinfekční imunity. Věnuji léta pozornost imunitě z pohledu na oblast střeva, proto doporučuji soustředit pozornost na změny mikrobiomu v důsledku kouření. Kuřáci totiž vykazují jiné složení mikrobiomu než nekuřáci, s vyšším zastoupením patogenních kmenů.

Tato situace pak přispívá k různým infekčními komplikacím, jako jsou především nozokomiální infekce vyvolané různými bakteriálními kmeny (streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, neisseria meningitidis, staphylococcus aureus, legionella pneumophila, mycobacterium tuberculosis).

 

Děti

U dětí jakožto pasivních kuřáků jsou častější meningitidy. Vlivem kouření byla prokázána zvýšená mikrobiální virulence a větší rezistence vůči antibiotikům. (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, vyšlo v: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 6-8)

 

 

Závislost

Dnes je jasně prokázáno, že závislost člověka na kouření je třeba považovat za nemoc a přidal bych k tomu přívlastek „těžká nemoc“. Mnoho kuřáků se snaží přestat, ale protože jejich abstinenční příznaky jsou hodně silné, opakovaně se ke kouření vracejí, a přitom popisují různé polehčující okolnosti. Hledají zvěsti o mýtech, že je například při odvykání tělo v takovém stresu, že se odvykání nevyplatí. To se týká jen prvních dnů, po kterých dochází ke zlepšování zdravotního stavu, a to se vyplatí. Častá výmluva se týká názoru, že po odvyknutí člověk přibere na váze. Je pravda, že kouření ovlivňuje metabolizmus, ale hlavním důvodem, proč někteří přiberou, je, že cigarety nahrazují jídlem.

 

Odvykání

Při odvykání se doporučuje do stravy zakomponovat více vlákniny, ovoce, zeleniny. Objevují se i zvěsti o tom, že kdo přestane kouřit, dostane infarkt. To je velký omyl. Naopak, pokud zastavíte kouření, zlepší se vám srdeční činnost, každá cigareta srdci škodí. Nebo těžko pochopitelný mýtus, že pokud těhotná pacientka přestane kouřit, potratí. Opakem je ten fakt, že kouření zvyšuje riziko potratu; nekouření a odvykání bude provázeno abstinenčními příznaky, ale ty nakonec poleví a již jen to vědomí, že nekouření neškodí plodu, ale kouření plodu škodí, má být silným motivem pro nastávající matku a její rodinu, aby cigaretu již do úst nebrala.

Jistá skupina lidí, kteří mají duševní chorobu, tvrdí, že se kouření vyplatí, protože se jím uklidňují. Pokud prý přestanou kouřit, stav se jim zhorší. Je třeba, aby tento člověk provedl se svým lékařem rozbor situace a našel cestu, jak lze cigaretu nahradit jiným způsobem. Dotyčný obvykle používal cigaretu k tomu, aby řešil své psychické stavy. Navykl si na nikotin, žel, každá další cigareta ovlivňuje mnoho mechanizmů v těle a dotyčného vtahuje do hlubší a hlubší závislosti.

Z dlouhodobého hlediska zanechání kouření vede ke zlepšení psychického i fyzického zdraví.

 

Odpověď na původní otázku, zda je třeba psát o škodlivosti kouření, zní: ano.

Cílem je povzbuzovat k odvykání již s tou motivací, že změny imunitních funkcí vyvolané aktivním kouřením jsou do určité míry napravitelné. A to stojí za to.