Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis)

cm sisak bajkalsky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Šišák bajkalský je bylina z čeledi hluchavkovitých, podčeledi Scutellarioideae. Jde o trvalku dorůstající výšky 15 až 50 cm. Kvete na konci léta a na podzim nápadně modrými květy. Plody jsou šišatého tvaru – právě ony daly šišáku jeho jméno. Roste zejména v lesostepních oblastech Zabajkalí a Dálného východu, ale lze jej pěstovat i u nás – nevyžaduje žádnou zvláštní péči a dobře přezimuje. Léčivou drogou je kořen i listy.

Šišák bajkalský patří mezi základní byliny tradiční čínské medicíny. Používá se již více než 2 000 let, první zmínky o něm nalezneme v Šen-nungově kánonu léčivých rostlin, který vznikl za vlády dynastie Chan (25–220 n. l.). Další velmi starý písemný záznam (2. stol. n. l.) o šišáku pochází z hrobky v severozápadní Číně, kde byl uveden jako přísada několika léčivých přípravků. Čínská medicína jej dodnes využívá zejména k léčbě horečky, kašle, trávicích a močových potíží, ale i zánětů, alergií a nemocí srdce a cév. Tradiční japonské léčitelství jej doporučuje dokonce pro zvýšení obranyschopnosti vůči rakovině.

Šišák bajkalský obsahuje řadu unikátních substancí zejména ze skupiny glykosidů a polyfenolů. Mezi nejdůležitější patří wogonin, bajkalin (baicalin), bajkalein (baicalein), oroxylin A, scutellarin, chrysin, viscidulin či scullcapflavon.

Léčivé účinky

Šišák bajkalský Epigemic

Šišák bajkalský je v tradičním léčitelství využíván k léčbě celé řady nemocí. Výzkumy probíhající v posledních dvou desetiletích přitom ukázaly, že řada účinků šišáku bajkalského má původ v epigenetickém působení některých obsažených látek. Například wogonin dokáže regulovat aktivitu deacetyláz histonů, tj. enzymů, které se, jak jejich jméno napovídá, účastní reakce nazývané acetylace histonů. Histony jsou bílkoviny, které vytvářejí prostorovou strukturu DNA, a míra jejich acetylace rozhoduje o tom, zda budou příslušné geny „přečteny“. Tento proces přitom hraje velice důležitou roli například v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Šišák dokáže velice silně potlačovat buněčný růst nádorových buněk, protože snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX 2, která je nutná pro tvorbu prostaglandinu E2 (zánětlivé procesy, které jsou způsobeny právě tvorbou prostaglandinů, totiž podporují růst nádorových buněk). Tento efekt je zjevný u celé řady typů nádorů, nejcitlivější jsou však na působení šišáku nádory prsu a prostaty. Studie provedená na zvířatech prokázala 50% redukci nádorů po sedmitýdenní léčbě šišákem bajkalským. Kuřáky pak jistě potěší, že šišák chrání DNA buněk před poškozením látkami z cigaretového kouře, a pomáhá tak snížit riziko vzniku rakoviny. Schopnost šišáku ovlivňovat apoptózu byla prokázána i v případě leukemie.

Šišák bajkalský snižuje koncentraci cyklooxygenázy COX 2 a potlačuje aktivaci faktoru NF-kappaB, a proto má výrazné protizánětlivé účinky. Dokáže však i přímo ovlivňovat imunitu, především díky aktivaci imunitních buněk zvaných makrofágy. Při pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Pokud byl podáván myším krmeným stravou s vysokým podílem tuku, došlo u nich ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů. Ve srovnání s kontrolní skupinou zvířata zároveň výrazně méně přibírala na váze. V rámci čínské medicíny je používán i na léčbu vysokého krevního tlaku, aterosklerózy a křečových žil, účinnost proti ateroskleróze a trombóze potvrzují i některé vědecké výzkumy. Šišák bajkalský pomáhá potlačovat řadu bakteriálních infekcí včetně těch, které jsou způsobeny zlatým stafylokokem rezistentním vůči léčbě antibiotiky. Prokázány byly i protivirové účinky, například proti virům chřipky tipu A a B. Obsažený bajkalein je dokonce schopen omezovat množení viru HIV!

Šišák bajkalský efektivně ničí původce plísňového onemocnění způsobeného kvasinkou Candida albicans, a to i u onkologických pacientů, u nichž tato infekce vznikla po chemoterapeutické léčbě. Zbavuje střeva plísní i parazitů, čímž důkladně pročistí naše střeva. Je tedy přínosem při detoxikaci organismu.

Bajkalin a další složky šišáku pozitivně ovlivňují tvorbu červených krvinek neboli hemopoézu. Působí tak i v případě, že byla produkce krvinek narušena spánkovou deprivací nebo psychickým stresem. V pokusech na zvířatech byla prokázána schopnost šišáku chránit jaterní buňky před poškozením vlivem chemických látek. Šišák dokáže rovněž účinně ovlivňovat i naši psychiku a náladu. Vědci například prokázali, že umí snižovat úzkost podobně jako anxiolytika (léky na snížení úzkosti), na rozdíl od nich ovšem nemá negativní vedlejší účinky a není návykový.

Šišák představuje určitou naději i pro nemocné Alzheimerovou demencí, jejichž počet v posledních desetiletích strmě stoupá. Ukazuje se totiž, že látka oroxylin A, kterou obsahuje, dokáže zmírňovat poruchy paměti vyvolané beta-amyloidními plaky – ty představují jeden z hlavních projevů této choroby. Šišák navíc umožňuje mozku lépe vzdorovat zhoršení paměti a dalších kognitivních funkcí, které jsou způsobeny nikoliv nemocí, ale přirozenými procesy souvisejícími se stárnutím organismu. Šišák bajkalský byl také využíván jako antialergikum již v tradiční čínské a japonské medicíně a tuto jeho schopnost potvrzuje i moderní věda. Nejúčinněji působí, pokud je podán 48 hodin před setkáním s alergenem – když k němu poté dojde, zmírňuje se uvolňování histaminu, a tedy i intenzita alergických projevů. Šišák je tak možno užívat preventivně, například v pylové sezoně.

Šišák může být dokonce velice účinný i pro osoby, které se snaží zhubnout – zejména pak pro ty, jež se nacházejí ve stadiu obezity. Důvodem je nejen protizánětlivé působení (obezita je totiž provázena celo-tělovým zánětem, který znesnadňuje hubnutí a má řadu negativních účinků na zdraví), ale i jeho schopnost ovlivňovat tvorbu a oxidaci mastných kyselin. Obsažený scutellarin je navíc schopen snižovat koncentraci faktorů, které umožňují tvorbu nových buněk tukové tkáně. Šišák může být i velmi účinnou zbraní v prevenci i léčbě diabetu, protože dokáže velice efektivně snižovat hladinu glukózy v krvi, a to již po čtyřech týdnech užívání.

Užívání

Šišák bajkalský se obvykle používá v rámci čtyřtýdenní kúry, poté je vhodné zařadit týdenní pauzu. Obvyklá denní dávka je 500 mg extraktu.

Vedlejší účinky a kontraindikace

Při užívání šišáku bajkalského zatím nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Nedoporučuje se užívat dětem a těhotným ženám, protože zatím nebyly provedeny potřebné výzkumy, které by dokázaly, že je pro ně šišák bezpečný. Je však třeba mít na paměti fakt, že šišák může ovlivňovat účinky některých léků. Jeho schopnost snižovat hladinu cukru v krvi může být problematická pro osoby, které zároveň užívají antidiabetika či inzulin, v tomto případě je nutné šišák užívat pouze pod dohledem lékaře. Dalším problémem může být schopnost šišáku zvyšovat účinek některých anxiolytik (léků proti úzkosti), zejména ze skupiny benzodiazepinů, barbiturátů, antikonvulzantů, dále léků proti nespavosti a tricyklických antidepresiv. Problematická může být i současná konzumace alkoholu.