Silymarin

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Naši populaci charakterizuje vysoká úmrtnost na cévní a srdeční onemocnění. Významně se na těchto onemocněních podílí řada negativních faktorů, jako jsou vysoký příjem živočišných tuků, kouření, stres, vysoká hladina cholesterolu v krvi. Mezi možnosti, jak omezit až zastavit vliv těchto nežádoucích faktorů na náš organismus a tím zpomalit až zastavit rozvoj např. aterosklerózy, patří mimo jiné působení účinných látek obsažených v látce nazývané Silymarin. Tato látka hraje také pozitivní roli při ochraně organismu před negativními vlivy životního prostředí. Silymarin je směs 3 složek – silybinu, silydioninu a silikristinu a pod tímto označením je známa jako účinná látka ve velké řadě vyráběných přírodních přípravků. Tyto účinné látky se nacházejí v léčivé rostlině Silybum marianum, česky označované jako Ostropestřec mariánský.

Ostropestřec je jednoletou domácí rostlinou, v poslední době velmi široce pěstovanou. Plody (nažky) tohoto ztepilého bodláku (lidově nazývané semena) obsahují 20-30% mastného oleje, 0,6% sterolů (betasitosterol, stigmasterol, kampesterol, flavonoidy (taxifolin, kvercetin) a flavonolignany (již zmíněné silybin, silydionin a silikristin), dimérní koniferylalkohol, 0,04% tokoferolů, aminy (tyramin, histamin) a až 30% bílkovin.

Účinné látky, obsažené v Silymarinu patří mezi hepatoprotektivně působící (ochrana jaterní tkáně) antioxidačně účinné látky (napomáhají tedy zvýšení antioxidační schopnosti krve při likvidaci volných škodlivých radikálů). Tyto hepatoprotektivní látky jsou doporučovány např. u chronických forem žloutenky, pří poškození jater alkoholem čí jako prevence účinku toxických látek na játra. Důležitou funkcí jater je schopnost zneškodňovat nepotřebné látky nebo škodliviny jako jsou např. chemické přídavky potravin, léky, alkohol, ale i toxické látky z hub či virové infekce. Silymarin je v tomto boji pro játra výborným pomocníkem (chrání játra před postižením chemickými jedy). Jedna ze složek – silybin snižuje oxidaci tuků. Silymarin rovněž tlumí produkci prostaglandinů a tím snižuje vznik nespecifického zánětu v postižené tkáni, zvyšuje prostřednictvím stimulace nukleolárního enzymu polymerasy i rychlost syntézy ribosomálních ribonukleových kyselin. Tím může být zesílena biosyntéza proteinů a regenerace buněk. Silymarin tedy celkově ochraňuje a detoxikuje (čistí) játra a stimuluje regeneraci buněk. Účinné látky obsažené v silymarinovém komplexu napomáhají rovněž při optimalizaci hladiny lipidů (tuků) a cholesterolu v krvi. Celkový cholesterol nebývá ovlivněn, ale užíváním přípravku přípravků se Silymarinem stoupá hladina HDL(tzv. hodné­ho cholesterolu), na úkor LDL (zlého cholesterolu), který je na HDL přeměňován. Výsledkem je ochrana cév a srdce před aterosklerózou. Rozpětí účinku účinných složek obsažených v silymarinovém komplexu je tedy velmi široké a rozhodně stojí za pozornost.