Seriál o imunitě

cm autoimunita1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Psát o imunitě není jednoduchou záležitostí. Je to lékařský obor, který se v posledních desetiletích nesmírně rozvinul. Jsou popisované tlusté knihy, kde jsou zachycovány jednotlivé pochody v obranném systému člověka. Původní spekulace a dohady se s rozvojem techniky potvrzují a poznatky pronikají do nitra buňky až na molekulární úroveň. Vznikají tisíce nových názvů a terminologií, je někdy velmi nesnadné najít pro imunologický výraz vhodné české pojmenování.

Když se posadíte na přednášku imunologa a budete jej chvíli poslouchat a nejste z oboru přestože bude mluvit česky, stejně nebudete za chvíli vědět ,,o čem mluví“, a zjistíte, že mluví „jinou řečí“. Jeden termín vyjadřuje celý proces nebo celý sled událostí, které se odehrávají v buňce, a tento sled událostí, to je jedna malá část dalšího procesu a imunolog to řekne jedním slovem. Má vůbec cenu psát detailně o imunologii pro laickou veřejnost? Nestačí se jen zmínit o funkci obranného systému? Říci, že nám slouží k tomu, aby chránil tělo například před škodlivými bakteriemi a viry? Jsem přesvědčen, že to nestačí. Lidé chtějí znát detaily o nemoci, o mechanizmu vzniku nemoci, o způsobu léčení apod.

Je to vývoj. Před dvaceti lety jsem pracoval na obvodě, předepsal jsem lék a pacientovi řekl: to je lék na to a ono. Pacient si v lékárně vyzvedl krabičku a na ní bylo napsáno dávkování a to bylo vše, co o tom pacient věděl. Na krabičce byl jen stručný popis léku a podrobný popis měl lékař v tzv. spofakalendáři monopolní farmaceutické firmy.

Později se začaly objevovat v krabičce letáčky o způsobu použití léku, ale stále informace o složení léku a jeho účincích chyběly. V další etapě došlo k tomu, že se začaly v krabičce objevovat podrobné letáčky, psané drobným písmem a bylo zde popisované základní složení léků, jeho indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky…. Ale mechanizmus lékařského předepisování byl stále stejný. Mnohdy byl předpis lékařem slovně doprovázen slovy… a to ani nečtěte, hlavně to užívejte tak, jak to budete mít napsáno na krabičce..

Pak přišla revoluce, na trh se dostalo mnoho firem, přišla reklama, přišel nový servis, který poskytuje pacientovi informace. Pacient si čte letáčky, chce s lékařem diskutovat, vyžaduje vysvětlení. Je otázkou, jestli na to má lékař čas a jestli ty informace sám zná. Před třemi lety vznikla také tato stránka a mnoho jiných, které podobné informace o pacientovi poskytují.

Čtenář je vzdělaný, chce znát informace, do internetové poradny dostávám požadavky o vysvětlení principu nemoci. Má možnost si kliknout na fulltextový vyhledávač a tam se mu objeví všechny informace, které o tom na internetu existují minimálně v rozsahu jednoho serveru nebo jedné rubriky. To je pokrok. Snažím se také na této stránce držet krok, a proto se objevuje další seriál, po minulém tématu o ekzému – tentokráte o imunitě, který má spíše encyklopedicky přiblížit čtenáři základní pojmy a kroky v činnosti imunitního systému.

V seriálu se dozvíme o:

  • lymfatickém systému a imunitě
  • všeobecné obraně
  • specifické obraně
  • protilátkami a buňkami zprostředkované obraně
  • makrofázích a pomocných buňkách
  • B-buňkách
  • protilátkách
  • alergiích a poruchách imunitního systému