7 typů pro zdravé rodičovství

cm rodice s detmi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V dnešní kultuře, kde se dospělí chovají jako děti a naopak skutečné děti s jejich malinkými, od bonbónů zapatlanými pěstičkami vládnou svým přecitlivělým, nerozhodným rodičům, je úplně jasné, že je něco špatně. Žijeme ve společnosti, ve které jsou rodiče z rozmanitých důvodů neochotní nebo neschopní nebo jednoduše mají strach pořádně vychovávat své děti. Výsledkem je, že mnoho dnešních dětí je nejenom nezdvořilých, destruktivních a neposlušných, jsou navíc také obézní a nemocní. Děti přece nejsou schopny dělat sami sobě mentory, stejně jako nejsou schopny rozhodnout se pro brokolici namísto balíčku M&M’s.

Jedním z nejdůležitějších úkolů každého rodiče je vštěpit dětem respekt – respekt k jejich kultuře, rodičům, ke starším, a dokonce i k půdě a jídlu, které tato půda poskytuje. Patřičný respekt vede k mnoha charakterovým vlastnostem, které u svých dětí všichni chtějí, ale jenom málo kteří jsou ochotní jej vštěpit – týká se to také kromě jiného správného vedení sama sebe, ohleduplnosti k jiným a zdravé touhy po skutečné svobodě. Takže jak lze v dnešní době vychovat poslušné a zdvořilé děti? Rozhodně to není žádný snadný úkol, ale každý rodič ho může a MUSÍ zvládnout.

Sedm praktických rad pro úspěšné rodičovství

 1. Buďte zásadoví.
  Vaše „ano“ musí skutečně znamenat „ano“ a vaše „ne“ musí skutečně znamenat „ne“. Nebuďte „ani takoví ani makoví“ rodičové. Jestliže vaše dítě zjistí, že dosáhne svého, když se vás na totéž svolení zeptá po desáté, pokaždé se bude ptát desetkrát.
 2. Stanovte hranice.
  Dle Jima Cunninghama: „Jednou byla provedena studie zaměřena na školáky hrající se na hřišti. Když zazněl zvonek na přestávku, děti zaplavily hřiště. Běhaly kolem plotu, smály se a hrály. Pak byl plot lemující hřiště odstraněn. Mělo to za následek pozoruhodnou změnu. Následující ráno se děti mačkaly ve středu hřiště. Byly úzkostlivé a nejisté. Nehrály si a neběhaly po hřišti jako obvykle. Poté byl plot vrácen na místo. Chcete si tipnout, co se stalo? Další den si děti opět hrály na celém hřišti, šťastné a v bezpečí.“Děti vhloubě své duše (v podvědomí) nechtějí žít ve světě bez hranic. Chtějí, aby jim rodiče stanovili hranice, chránili je, vychovávali je a vedli až do dospělosti.
 3. Nebuďte příliš přísní.
  V rámci vhodných hranic dovolte svým dětem chovat se dle vlastního přesvědčení. Někdy rodiče očekávají, že jejich děti se budou chovat jako jejich malé kopie. Taková očekávaní většinou vedou ke zklamání.
 4. Podporujte pozitivní chování.
  Zaměřte se na pozitivní věci, které dítě udělá a snažte se jej v nich podporovat a chválit.
 5. Neposlušnost kárejte víc než chyby neúmyslné.
  Samozřejmě že případy, kdy dítě opakuje stále stejné chyby, by měly vést k negativní reakci rodičů, ale obecně je důležitější pracovat na celkovém přístupu dítěte.
 6. Nikdy nedovolte dítěti stavět rodiče proti sobě.
  Jestliže máma řekne „ne“, ale dítě ví, že u táty dostane, co chce, bude to dělat pokaždé. Děti by měly být učeny, že oba rodiče zastávají stejný názor a „ne“ od jednoho znamená „ne“ od obou. To je velice obtížné v situaci, kdy jsou rodiče rozvedeni, ale v zájmu dětí by měli rodiče své rozdílné názory odložit stranou a domluvit se.
 7. Chovejte se tak, jak chcete, aby se chovaly vaše děti.
  Děti kopírují chování svých rodičů. Jestliže vidí, že lžete, podvádíte, klejete, kradete a žijete nezdravě, pak si budou myslet, že je to tak v pořádku a brzy začnou dělat to samé. Pokud doma řešíte spory křičením, nedivte se, když to vaše děti budou také tak dělat. Buďte svým dětem nejvyšším vzorem!