Sám sobě léčitelem – 5. část

cm deprese

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

TABULKA Dr. RECKEWEG

Pokud si člověk způsobuje svým životním stylem, že má svou popelnici stále plnou, hladina homotoxinů dosáhne vrcholu, pak v další fázi se impregnuje do buňky některého orgánu, některé sliznice, takové, která je hodně exponovaná, hodně zatěžovaná – čtvrtá fáze – impregnační. Homotoxin začíná narušovat vnitřní strukturu buňky a způsobuje poruchu funkce daného orgánu.

Již popisujeme poškozování buněk např. jater, ledvin, mozku, nervu, kloubu… Pacient hovoří o chronických zánětech, které ho souží. Zde si můžeme vysvětlit tzv. únavový syndrom. Do buňky se nedostává výživa, vázne buněčný metabolismus. Buňka je unavená, orgán je unavený, celý člověk je unavený. V této fázi se vyskytují různé nervové poruchy. Tato fáze je charakteristická pro alergie, ekzémy, lupenku, vitiligo. Jsou migrény a jiné bolesti hlavy, různé vředové choroby.

Chudokrevnost, potíže s krevním oběhem, objevují se imunitní poruchy. Na psychické úrovni popisujeme deprese, úzkostné stavy.


Jestliže tento proces pokračuje dále, homotoxin trvale působí na buňku. Časem dochází k degeneraci tkáně – fáze degenerace. Onemocnění je pojmenováno latinským názvem, které má koncovku – osis. Artrósis, osteoporosis, fibrosis, syndrom anginy pectoris. Nebo Diabetes mellitus (cukrovka), infarkt myokardu, roztroušená skleróza, Bechtěrevova choroba. Na psychické úrovni se jedná např. o schizofrenii.

 

Poslední fáze – destruktivní – je pak charakteristická rozpadem, destrukcí, rakovinným bujením – většinou se jedná o velmi vážné stavy rakovin.

 

Poslední tři fáze tedy naznačují průnik homotoxinu do buňky, narušení struktury, degenerace, event. destrukce. Již je porucha obranyschopnosti. Příznaky jsou viditelné, dají se registrovat nějakou vyšetřovací metodou. Pacient již potřebuje nějaký lék, protože sám není schopen překonat nemoc. Je vyčerpaná adrenokortikoidní rezerva.

 

Zcela úmyslně ve své praxi seznamuji klienta s touto tabulkou, protože je důležité, aby on sám pochopil, co vlastně ta jeho nemoc znamená, co naznačuje jeho příznak. V drtivé většině bychom neměli říkat – dostal jsem nemoc, ale svým počínáním jsem si způsobil nemoc. Tato tabulka každému naznačuje také jeho zdravotní vyhlídky – je to jeho zdravotní vysvědčení. Čím se klient nachází více vpravo tabulky Dr. Reckewega, tím intenzivněji musí provádět revizi svého životního stylu. Jen on sám ví nejlépe, čím si naplňuje tu svoji nádobu. Toto jsou příčiny jeho potíží a dokud je neodstraní, nemůže očekávat zlepšení stavu. Lék je jenom pomocník, tu nejdůležitější práci musí každý vykonat sám.