Růžový říjen: Jaká je prevence rakoviny prsu? Do hry vstupuje genetické testování. (rozhovor s Loono)

rakovina prsou prevence

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Rakovina prsu patří dlouhodobě k druhé nejčastější rakovině u žen. Ročně jí onemocní 7 000 z nich, téměř třetina nepřežije. Riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru výrazně zvyšují BRCA geny. Pokud nefungují správně, hromadí se v buňkách chyby, které mohou vést právě ke vzniku rakoviny. U žen s vysokým rizikem se doporučuje preventivní mastektomie, tedy odstranění prsou. Zhoubné nádory u nositelů mutací BRCA genů vznikají v mnohem nižším věku než u zbytku populace. Toto riziko je celoživotní a nejvyšší mezi 30 a 50 lety. Vrozené mutace zvyšují riziko rakoviny prsu až na 88 %, u běžné zdravé populace se toto riziko pohybuje kolem 12 %. Na naše otázky odpovídá MUDr. Zuzana Hajšmanová, garantka odborného obsahu Loono, organizace, která se věnuje zdravotní prevenci.

Hezký den, Zuzano. Rakovinou prsu trpí na světě přes 8 miliónů žen, to je velké číslo. Každým rokem se navyšuje a mnohdy onemocní i velmi mladé ženy, takže už to dávno není jen otázkou zdravého životního stylu. Čím to tedy je?   

Zdravý životní styl je velmi důležitý, protože je to jeden z faktorů, který můžeme ovlivnit. Klíčové je udržení zdravé váhy, obezita je totiž pro vznik rakoviny prsu riziková. Důležitý je také pravidelný pohyb.  Snížit riziko můžeme také tím, že nebudeme kouřit, omezíme na minimum pití alkoholu a budeme se vyhýbat nadměrnému stresu.  

Pak jsou tady ale věci, které ovlivnit nemůžeme. Jednou z nich je věk, kdy se riziko vzniku rakoviny prsu výrazně zvyšuje po 50. roce života. Dalším faktorem jsou genetické předpoklady. Pokud máte rakovinu prsu v rodině, řekněte o tom svému gynekologovi, který určí, jestli splňujete kritéria testování na BRCA 1 a 2, tedy na mutace, které výrazně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu, a to i u velmi mladých lidí.

Do popředí se dostává možnost genetického testování. Jak testování funguje, pro koho jej doporučujete, a kdo si na něj může dojít?

BRCA mutace zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu až na 87 % a rakoviny vaječníku až na 65 %. Zdravá populace má riziko vzniku rakoviny prsu asi 12 % a vaječníku asi 2 %. Podezření na BRCA mutace bychom měli pojmout zejména v případě, že máme dva příbuzné, u kterých se tyto druhy rakoviny vyskytly, a alespoň jeden z nich byl mladší 50 let, nebo tři příbuzné s rakovinou prsu v jakémkoliv věku. Dalším důvodem k testování je výskyt rakoviny vaječníku nebo vejcovodu u příbuzné a výskyt rakoviny prsu u příbuzného muže.

Jestliže splňujeme některý z těchto rizikových faktorů a na genetické testování nás pošle lékař, je propláceno zdravotní pojišťovnou. Pokud tyto podmínky nesplňujeme, můžeme si testování ve zjednodušené formě (testuje se pouze na nejčastější typy mutací) zaplatit. Cena takového testu se obvykle pohybuje mezi 1200 a 2000 korunami.  

rakovina prsu geneticke testovani

Testování je prováděno na specializovaných genetických pracovištích. Pro pacienta se jedná v podstatě jen o odběr krve. Většina procesu pak probíhá v laboratoři. Jestliže bude výsledek pozitivní, bude pacientovi doporučeno sledování v jednom z Komplexních onkologických center, jejichž seznam mu poskytnou v genetické poradně.

V souvislosti s rakovinou prsu je častou otázkou prevence, kterou propagujete skrze #sahámsinaněkaždýměsíc. Co mimo klasického samovyšetřování prsou a pravidelného screeningu můžeme v rámci prevenci dělat?

Velmi důležitá je pohybová aktivita. U žen, které pravidelně cvičily alespoň 5 hodin týdně, bylo riziko vzniku rakoviny prsu až o 25 % nižší. Další ochranným faktorem je také kojení. Za každých 12 měsíců kojení klesá riziko vzniku rakoviny prsu o 4,3 %. Více preventivních opatření jsem již zmiňovala – vyhýbání se kouření, minimalizace alkoholu, udržování zdravé tělesné váhy.  

Mgr. Veronika Koleničová, terapeutka IFMV, dále doplňuje: „Mezi další rizikové epigenetické faktory, které podporují vznik rakoviny prsu u žen patří stres a vysoké hladiny hormonu kortizolu, nevhodné stravovací návyky, obezita, vysoký příjem sacharidů a nedostatek vlákniny ve stravě, nedostatek zeleniny, sedavé zaměstnání a nedostatek fyzického pohybu, vystavení cigaretovému kouři, užívání alkoholu nebo předčasná menopauza.“

Velmi často se v kruzích funkční medicíny zmiňuje estrogenová dominance a porucha odbourávání estrogenů. Bere se v běžné prevenci toto v potaz?  

Estrogen je ženský pohlavní hormon, který je prospěšný ženskému organismu. Právě díky němu funguje správně náš metabolismus kostí, máme krásné vlasy, nepřibíráme na váze, pomáhá ke správnému fungování zažívacího i urogenitálního traktu ženy. Největším problémem je jeho syntéza v tukové tkáni. Proto uděláme svému zdraví největší službu tím, že si budeme udržovat zdravou váhu.

Institut funkční medicíny a výživy:
„Ženský hormon estrogen je důležitý hormon a představuje pro naše tělo mnoho benefitů. Jeho nedostatečný metabolizmus je jedním z rizikových faktorů. Výzkumy ale ukazují, že zvýšení estrogenu v organizmu, nebo aktivace rakovinného estrogenového receptoru v epiteliální buňce mléčné žlázy, tedy zvýšením hladiny estrogenu v buňce mléčné žlázy, je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu.“

Pozor na hormonální disruptory…
„Chemické látky, xenoestrogeny, obsažené v čisticích prostředcích, textiliích, plastech, papíru a některých výrobcích osobní hygieny napodobují hormon estrogen, vážou se na estrogenové receptory v prsní tkáni a můžou v těle působit déle než přirozený estrogen. Pro přirozenou prevenci nebo zvrácení rakoviny prsu je proto zásadní řešení klíčových hladin hormonů a epigenetických modifikátorů imunitního systému, jako je vitamin D3 a glutathion. Na zastavení nebo snížení hladiny estrogenu a estrogenových receptorů mají podíl taky melatonin a jód.
Mgr. Veronika Koleničová, terapeutka IFMV

V praxi se setkáváme s tím, že velmi často onemocní ženy po rozvodu. Za tím může býř velké množství stresu (emočního i existenciálního), které má vliv na imunitu. Zároveň se podle statistik nejvíce párů rozvádí kolem 40. roku života, kdy už u žen mohou nastávat první hormonální změny spojené s menopauzou. Byla prokázaná v tomto směru psychosomatická souvislost?  

Ano, stres je rizikovým faktorem. Stresujícím situacím se v životě bohužel vyhnout nedá, nicméně může pomoci psychohygiena a vyhledání odborné pomoci psychologa nebo psychiatra, kteří nám pomohou lépe se se stresem vyrovnat.

samovysetreni

Ženám doporučujete chodit na preventivní sonografické nebo mamografické vyšetření. Mnoho žen se však právě mamografickému vyšetření brání z důvodů zátěže RTG zářením. Můžeme zátěž z mamografu k něčemu přirovnat?

Mamografické vyšetření by v rámci screeningu měla absolvovat každá žena starší 45 let 1x za 2 roky, a to i v případě, že má prsní implantáty. Mamograf dokáže odhalit nádory od velikosti tří milimetrů, které bohužel pacient nemá šanci rukou nahmatat. 

Použitá dávka záření je velmi nízká. Odpovídá množství, které dostaneme z prostředí zhruba za dva týdny, nebo během delšího letu letadlem. Díky mamografickému screeningu klesla úmrtnost rakoviny prsu za posledních 20 let o 30 %. Pokud by ji způsoboval mamograf, tato křivka by naopak rostla.  

Jak je spolehlivá mamografie? Ženy se obávají chybných výsledků.

V akreditovaných mamo-centrech, které najdeme na mamo.cz, je spolehlivost velmi vysoká, a to až 95 %. Kromě mamografie je dobré provádět samovyšetření. Spolu s výše zmíněnou prevencí je to maximum, co můžeme dělat. Mladším ženám, kterých se ještě mamografický screening netýká, doporučujeme navštěvovat pravidelně ultrazvukové vyšetření, i když není plně hrazeno pojišťovnou. Většina pojišťoven na něj ale přispívá.  

Návštěvy gynekologa, mamografie a ultrazvuku uživatelům pomáhá hlídat naše aplikace Preventivka. Ta připomíná také pravidelné samovyšetření prsu a radí, jak na něj, a nabízí mnoho informací o prevenci srozumitelně a jednoduše. Ke stažení je zdarma pro iOS i Android. Kromě zmíněných preventivních prohlídek by měly ženy každé dva roky navštěvovat svého praktického lékaře a jednou za dermatologa. Kromě samovyšetření prsu by se měly pravidelně zaměřit také na kontrolu znamének.

TIP Celostní medicíny: Zajímá vás prevence onkologických onemocnění komplexně a prakticky? Podívejte se na záznam kurzu o onkologické prevenci z pohledu výživy a životního stylu.