Rozpouštění ledové kry

cm lekar

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ochrana života, tedy udržování zdraví v širší souvislosti, je předmětem snah od pradávna. V celostní medicíně je zdůrazněna myšlenka předcházení chorobám.

Moudrý postoj z minulosti

Stará poučka říká: “Moudrý lékař nemoc neléčí, ale předchází ji. Moudrý státník nepřináší své zemi mír, ale vždy ve své zemi mír zachovává. Čeká-li lékař, až se nemoc objeví, aby ji pak léčil, anebo státník spravující zemi dopustí, aby v ní vznikl zmatek – to už je pozdě“.

Praxe

Myslím si, že mnohým čtenářům, kteří mají nějaký zdravotní problém, je tato věta povědomá. Uvedu příklad. V dialogu s pacientkou zazní věta: „Jsem dva roky sledována v odborné poradně, léčbu nemám, ale doktorka pečlivě sleduje, jestli se můj myom nezvětšuje, abychom prý včas odstranili dělohu a předešli rakovině“. Nebo: Jsem po operaci, léčba byla úspěšná, chodím pravidelně na kontroly, preventivně beru lék, aby se mi netvořil estrogen, protože ten by zase můj problém aktivoval“.

Když si uvědomíme podstatu problému, zjistíme, že není řešena, nemoc probíhá, nebo proběhla. Pacientka je spokojená, protože operace dopadla dobře, pravidelné kontroly jí dávají jistotu, že se tumor neobjevuje. V podvědomí se ovšem ukrývá strach. Co kdyby?

Vliv psychického naladění pacienta

Víme s jistotou, že stav psychiky pacienta je úzce spjat s jeho tělesným zdravím. Hněv, strach, nebo stres vedou ke ztrátě životní energie a podporují nemoc. Radost a umírněnost posilují životní energii a harmonizují funkce orgánů.

Pokud nastane popsaná situace tzv. vyčkávání a setrvávání v kontrolách bez toho, že by dotyčný člověk udělal totální změnu svého života, ba naopak žije dál pod vlivem původních příčinných faktorů, které jej dovedly k nemoci, je velmi pravděpodobné, že jeho příčinné faktory nemoc obnoví, a to buď stejnou formou, anebo jinou a na jiném místě těla.

Pacientky z uvedených příkladů mi dále sdělily: „Před každou kontrolou mám strach, jak to dopadne, jestli se mi náhodou zase ten myom nezvětšil“.

Kam vede existence strachu, vystihuje lidový citát: „Čeho se bojíš, to si přivoláváš“. Ano, strach je brzdou léčení a není vůbec snadné tyto pocity překonat. V danou chvíli se každý ptá: Ale jak se ho zbavit?

Překonávání strachu

Nemějte strach, když vám najdou tumor. Ve své podstatě v tuto chvíli pacient vychází z přítomné situace a vinu svádí na existenci již vzniklé nemoci.

Jenže ta nemoc je následek. Něco špatného se v minulosti odehrávalo v životě jedince. Třeba v jeho zaměstnání, v rodině, ve vztazích a často to trvalo dlouhou dobu. Je to přesně tak, jako s ledovou krou, která plave na vodě. Zajímáte se jen o tu část, která je vidět nad hladinou. Vy ovšem víte, že větší část kry je skryta pod hladinou. Operace odstranila tu část, která byla vidět, lék jen příznak potlačil a zasunul pod hladinu, takže v danou chvíli kru nevidíte. A chodíte se strachem na kontroly „podívat se, jestli se náhodou zase nad hladinou neobjeví“.

Operace nestačí, nemoc tím není ukončena, musí se rozpustit celá kra…

Je třeba provést rozbor situace, udělat si pořádek v soukromí, ve vztazích, uspořádat si životní priority (majetek, nebo zdraví?), přizpůsobit se věku, svým možnostem, přestat být sebestředným, kleknout na kolena v pokoře, obrátit se čelem k Bohu. Udělat si čas na to, na co „nebyl čas“ během minulých let. Věnovat se aktivitě, která přináší radost, sportovat, chodit na procházky, vzít si na klín děti, otevřít srdce, naslouchat druhým, dát se na pokání, odpustit lidem, kteří vám ublížili, neboť neodpuštění je stejná brzda v léčení jako strach – prostě rozpouštět kru.

Na to není specifický recept. Na to není lék.

Rozpouštění kry

Rozpouštění kry za vás neudělá lékař, který čeká a nemoc jenom pozoruje, aby tzv. včas zasáhl. Pozemský lékař může nabídnout bolest utišující lék, nebo přírodní prostředek na povzbuzení, třeba maral, cordyceps, wild yam, macu, či ženšen, latinsky panax, což v překladu znamená všelék, který stimuluje imunitu a odolnost vůči útokům všeho druhu.

Pacienti, kteří to myslí se změnou života vážně, se zajímají o různé detoxikace, diety, potravní doplňky, vitaminy, koloidní roztoky, antioxidanty, byliny – echinaceu, rdesno, produkty ze vzácného ovoce – noni, acaí, papayi…

Říkám ano, to je ta cesta, to je to, co můžete dělat dle své vůle a hmotných a finančních možností. Ta nejpodstatnější změna však má nastat v rovině duchovní. To je ta cesta, která přináší klid a mír a která pak ovlivní duši a následně tělo.