Rozevřené nůžky při hormonální léčbě žen po menopauze

cm rozevrene nuzky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na zobrazeném grafu je zelenou čarou znázorněna normální hormonální aktivita člověka, týká se jak mužů, tak žen. Největší vrchol je v reprodukčním věku kolem 30 let a potom se aktivita snižuje s věkem do hodnot věku dětského.

To s sebou přináší mnohé problémy, které každý zná v souvislosti s menopauzou u žen nebo  andropauzou u mužů. Podle přírodních zákonů by tuto zelenou křivku měla kopírovat křivka životního tempa  člověka – fialová barva. Jenže to neodpovídá dnešnímu životnímu stylu. Kdo by nechtěl žít stejným tempem jako ve svých 30 letech, třebaže mu táhne na padesát či šedesát a podobně… Tuto skutečnost naznačuje červená křivka.

A tak se mezi modrou a červenou křivkou rozevírají pomyslné nůžky. Čím více jsou od sebe vzdáleny, tím větší problémy nastávají. Životní tempo je předimenzováno  přirozeným možnostem těla. Díky moderním lékům se lidstvo snaží konflikt řešit. Jenže přírodní zákony se nedají obcházet, jak potvrzuje i nová analýza  dokumentovaná na National Institutes of Health (NIH) o tom, že hormonální terapie zvyšuje ženám po menopauze riziko onemocnění srdce. V prvních dvou letech kombinované hormonální terapie se riziko více než zdvojnásobuje. (www.nih.gov/news/health/feb2010/nhlbi-15.htm)

Hodně žen se snaží oddálit čas menopauzy hormonálně a začínají s hormonální léčbou krátce poté, kdy u nich dojde k příznakům menopauzy. Z uvedené zprávy vyplývá, že jsou vystaveny zvýšenému riziku onemocnění srdce, a to po dobu několika let od začátku kombinované hormonální léčby. Dále se tu dočteme, že by měly být dostatečně informovány o negativních dopadech tohoto prodloužení „období mladosti“… Kromě problémů se srdcem jde také o rakovinu prsu a krevní trombózu.

Snahou tohoto článku je říci ženám pravdu a nejen je jednostranně informovat o tom, že je užívání hormonů zbaví nechtěných příznaků menopauzy a učiní je déle „mladšími“ bez vousů na bradě… Stále je jim totiž dokonce podsouváno, že je takováto léčba před onemocněním srdce bude chránit. Nová studie Angličanky Valerie Beral, publikovaná v lékařském odborném časopisu Lancet, odhalila, jak běžně používané hormonální ošetřování žen v období jejich menopauzy je vystaví dvakrát většímu riziku, že se u nich vyvine rakovina prsu.

Autor článku Menopauza – přestanou brát ženy hormonální pilulky? Josef Pazdera  uvádí: My muži jsme si většinou pomysleli, že se nás to zase až tak netýká. Něžné pohlaví zřejmě nabylo dojmu, že výzkumníci zase jednou dělají z komára velblouda. Vždyť přece miliony žen, které jsou v přechodu, hormonální přípravky berou. Zbavují se tak návalů horka, špatné nálady, nadměrného pocení a dalších problémů, které s sebou přináší menopauza. Na příbalových letáčcích se nic o velkém riziku nepíše. Naopak se vyzdvihuje příznivý vliv na osteoporózu, prevenci Alzheimerovy choroby, případně příznivý vliv na rakovinu tlustého střeva.

Ti z vás, kteří se dostanete k originálnímu pramenu (Lancet 362: 419-427,2003) a budete číst pozorně, zjistíte, že autorka poněkud nezvykle uvádí kromě sebe i další spoluautory publikace – cituji: „milion spolupracujících “žen“. Jinak řečeno, máme tedy co do činění s novým poznatkem, který vyplynul na základě šetření milionu případů! Nemusíme být zrovna odborníkem na statistiku, abychom si uvědomili, že je-li na tak rozsáhlém souboru (milion žen) zjištěn dvojnásobný rozdíl případů rakoviny u léčených a neléčených, můžeme případný omyl v konstatování, že na vině je hormonální léčba, prakticky vyloučit.

K jistému uklidnění nás může vést pouze skutečnost, že velkému riziku vzniku rakoviny prsu jsou vystaveny ženy, které „oddalují“ menopauzu dlouhodobě. Nejhůře jsou postiženy ženy, které řídí svůj cyklus konzumací tablet obsahujících látky jak s účinkem estrogenu, tak i progesteronu. Tento přístup používá termínu kombinovaná hormonální léčba. Těchto případů je v praxi bohužel většina. Strohá fakta uvádějí, že léčené ženy mají po pěti letech na každých tisíc žen o šest případů rakoviny prsu více. Po desetiletém „braní prášků“ mají tyto ženy ve srovnání se svými vrstevnicemi o 19 případů rakoviny více na každých 1 000 žen. Nejen kombinovaná hormonální léčba, ale také léčba založená pouze na přípravcích na bázi estrogenu s sebou nese riziko. Je však nižší. Používání prášků s pouze estrogenním účinkem zvyšuje počet případů rakoviny prsu po pětiletém užívání o 1 – 2 případy na tisíc žen a po desetiletém užívání o 5 případů na 1 000 žen.

Co z uvedeného vyplývá?
Přinejmenším to, že pro lékaře a především pro každou ženu se rozhodování stává komplikovanější. Kromě kladů spojených s tím, že zmíněná hormonální léčba menopauzy (progesteron) mírně snižuje riziko vzniku rakoviny dělohy, její dlouhodobější používání je naopak spojeno s výrazným nárůstem rizika vzniku rakoviny prsu.

Zjednodušeně lze říci, že rizikovější přístup výrazněji zlepšuje kvalitu života pozdějšího věku. Rozhodování nebude nyní pro ženy rozhodně jednoduché. Nad dlouhodobou hormonální léčbou uplatňovanou stávajícím způsobem se začíná vznášet otazník. Možná výstižněji – vykřičník! Bude zajímavé, jak se k výsledkům studie postaví výrobci příslušných léků, neboť se jich nové poznatky rovněž dotýkají. Respektive jejich miliardových zisků. Autorka studie je zatím na svobodě a ani nebyla prohlášena za nesvéprávnou a to mnohému nasvědčuje. Tolik citace uvedeného autora článku.

Co k tomu dodat  z pohledu celostní medicíny?
Rozevřené nůžky rychlého životního tempa přirozené lidské výbavy jsou jasným ukazatelem, jak se máme zachovat: ubrat plyn a snížit náročnost, přehodnotit priority života.