Role betaglukanů v podpoře imunity

betaglucans

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Beta glukany v prevenci

Beta glukany používáme v oblasti potravních doplňků celou řadu let. Mám na mysli použití na poli prevence. Pozorujeme snižování výskytu infekcí horních a dolních cest dýchacích, infekcí močových a gynekologických, dobrý vliv v procesech rekonvalescence v mnohých indikacích.
Beta glukany patří mezi silné antioxidanty vůči vzniku volných radikálů, tj. podstatného průvodního jevu, probíhajícího při různých nemocech. Antioxidační vliv napomáhá bojovat proti nežádoucím účinkům volných radikálů na lidské tělo.

Zdroje glukanů

Glukany
jsou polysacharidy, pomáhají vyživovat buňky imunitního systému (makrofágy, mikrofágy, leukocyty, lymfocyty). Jsou obsaženy v mnoha běžných potravinách (ječmen, oves, pivovarské kvasinky), nejvyšší koncentraci a nejsilnější účinky vykazují při extrakci z hub, třeba z hlívy ústřičné (pleurotus ostreatus). Čistota betaglukanu má velký vliv na jeho účinnost. Té nejvyšší kvality (v obsahu účinné látky a čistoty až 93 %) dosahuje beta-glukan s vazbou 1,3/1,6 D. Účinek je zesilován přítomností vitaminu C.

Obrana

Makrofágy jsou buňkami první linie obranných reakcí těla, neustále kolují všemi orgány s jediným cílem: najít a odstranit nežádoucí elementy. Řada typů makrofágů má na povrchu i receptor ACE2, to znamená, že jsou na infekci citlivé.

Některé viry, a lze sem zařadit i covid, používají pro vstup do buňky právě tento receptor (angiotensin, konvertující enzym ACE2). Vědci intenzivně zkoumají vztah mezi virem a tímto receptorem a předpokládají, že receptor má vliv na to, jak se obranný systém vůči viru postaví. A právě tady se může uplatnit imunostimulační aktivita betaglukanů. Jinými slovy, betaglukany tak vlastně pomáhají naladit obranu našeho těla od samého počátku jeho napadení cizími mikroorganismy. Toto je základní úkol nespecifické imunity těla = schopnost rychle aktivovat adaptivní odpověď.

Studie makrofágů

Současná pandemie covid viru ukazuje na nejtěžší stavy, komplikující plicní funkce člověka. Detailní studie plicních makrofágů zjistila, že v plicích docházelo ke snižování jejich počtu, což pak odpovídalo závažnosti onemocnění. Tento poznatek potvrzuje, že plicní makrofágy jsou pro boj s infekcí mimořádně důležité. Další studie prokázala, že plicní makrofágy lze trénovat betaglukanem ke zvýšené aktivitě. Lékaři se domnívají, že díky betaglukanům dochází k tzv. trained immunity. Tento termín není u nás zatím znám, v překladu je to „trénovaná imunita“.

Trénovaná imunita

Při ní imunitní buňky v reakci na první podnět „vetřelce“ procházejí sérií metabolických a epigenetických změn. Výsledkem je paměť vedoucí v případě setkání se s dalším stimulem k zesílení imunitní reakce. A potvrzuje se, že jednou z možností „trénování“ imunity je podávání betaglukanu.

V žádném případě nemá tento článek sloužit jako návod k léčení. Je orientován hlavně na fázi preventivní. Neboť u stavů, kde již probíhá infekce, je nutné počítat s limitací tohoto postupu, kdy betaglukany nemohou být doporučeny, aby nedošlo k přehnané zánětlivé reakci.
V případě léčebného postupu má rozhodující slovo lékař, který pacienta zná, ev. imunolog.

MUDr. P. Šácha