Rizika rychlého hubnutí

cm prsa

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je moderní rychle hubnout. Co nejrychleji. Dokonce i firmy, které už se dlouho zabývají výrobou potravních doplňků, určených pro podporu hubnutí, se daly strhnout k nepěknému reklamnímu kroku: své výrobky označují jako vhodné pro rychlé hubnutí, nebo jim dávají různá další přízviska – jako quick, rapid apod. Tím podporují u veřejnosti dojem, že rychlé hubnutí je v pořádku a žádoucí. Opak je pravdou. Jako optimální rychlost hubnutí můžeme vidět váhový úbytek cca 0,5 kg – 1 kg/týden. Při rychlejším hubnutí se v krevní plazmě vyskytuje vysoké množství mastných kyselin, uvolněných z tukové tkáně.

Tyto mastné kyseliny mohou být buď tělem energeticky využity (jde o látky s vysokým obsahem energie, tzv. vysokoenergetické substráty), nebo jsou znovu použity pro tvorbu tuků – triacylglycerolů – v játrech. Jejich výdej játry zpět do krevního řečiště v této přeměněné formě (VLDL) je však omezen, takže nadbytečné tuky musí zůstat v játrech. Dochází k tukovatění (steatóze) jater. Steatóza jater je nezhoubné onemocnění jater, které v určitém nízkém procentu případů (za působení okolností, jež dosud nebyly objasněny) může vyústit v další stadia onemocnění jater. Jestliže k rychlému hubnutí dochází u lidí, kteří steatózou jater již trpí (steatóza jater bývá často spojena s nadváhou, zvláště pokud dotyčná osoba ještě kouří a požívá alkohol), pak je progrese nemoci (postup nemoci) až k rozpadu jater více pravděpodobná.

Proto je nutno dodat: nesnižujte svůj kalorický příjem drasticky, ale postupně. A pokud jste se rozhodli zhubnout, nepodceňujte úlohu potravních doplňků, které vám mohou pomoci v ochraně před steatózou jater. Jde zejména o sójový lecitin a dále o L-Carnitin. Dalším vážným rizikem rychlého hubnutí je mentální anorexie. Při dietách vysoce kaloricky restriktivních (tj. pod 1000 kcal denně) může dojít až ke vzniku mentální anorexie. Proto – pokud je nutné takovou dietu použít – doporučuji učinit tak pod dozorem lékaře.

Jako další riziko rychlého hubnutí je nutno zmínit hubnutí při kojení; při hubnutí v období kojení je optimální rychlost váhového úbytku ještě nižší, než v ostatních případech – tj. cca 1kg/měsíc. Důvodem je uvolňování škodlivin prostředí, které jsou většinou uloženy v tukové tkáni, a jejich přechod do mateřského mléka. Kromě toho dalším důvodem je skutečnost, že již samotné kojení představuje pro organismus matky značnou zátěž. A nakonec při této příležitosti je namístě poznamenat, že většina potravních doplňků, určených pro podporu redukce váhy, je pro kojící matky nevhodná. (Toto bývá častým předmětem dotazů.) Pokud není jasné, které složky výrobku přechází do mateřského mléka, a které ne, pak takový výrobek nelze v období kojení použít. Především to platí pro komplexní spalovače tuků s obsahem kofeinu. Dětský organismus je na kofein velmi citlivý. Do pozornosti kojících maminek doporučuji přípravek Slim Cup; i jeho použití však konzultujte ještě se svým lékařem.