Regulace hormonálních hladin a ochrana před nádory pomocí indol-3-karbinolu

cm opalovani4

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Většina případů rakoviny prsu je spojena s poruchou látkové přeměny ženských pohlavních hormonů estrogenů. Podvyživené ženské tělo (podvýživa ve vztahu k vitálním látkám) nemůže své estrogeny zbavit účinnosti vhodným způsobem, a místo něho používá jinou cestu přeměny estrogenu – tzv. 16-alfa hydroxylaci estradiolu. Tato cesta ponechává hormonu stále dostatek účinnosti, aby mohl vyvolat přeměnu buněk prsní žlázy i dalších orgánů.

Po létech se tyto buňky mohou měnit na buňky rakovinné. Správně živené ženské tělo však používá jinou cestu látkové přeměny estrogenu, tzv. 2-alfa hydroxylaci estradiolu. Ta mění estrogen na zcela neúčinné produkty a nikdy nevede ke vzniku rakoviny prsu. K navedení přeměny estrogenu na správnou metabolickou cestu používá tělo chemickou látku, zvanou indol-3-karbinol. Tento indol se vyskytuje v křížatých rostlinách. Zelí a kapusta jsou jeho obzvláště bohaté zdroje. Obsahuje ho i mj. brokolice – je obsažen v její šťávě.

Indol-3-karbinol (I3C) je látka známa především pro své „hormon – modelující“ účinky. Studie ukázaly, že tato látka pomáhá regulovat hladiny estrogenů, testosteronu a androsteronu. Táto látka je schopná kontrolovat aktuální stav hormonálních hladin a nepřetržitě jej upravovat zvyšováním nebo naopak potlačením produkce pohlavních hormonů tak, aby udržovala jejich optimální hladiny. Zabezpečí, aby nedocházelo v organismu k přílišnému poklesu ani vzestupu hormonálních hladin nebo k jejich kolísání. Tyto účinky se využívají na úpravu nepravidelného menstruačního cyklu a menstruačních bolestí u mladých žen a také na potlačení příznaků spojených s klimaktériem. Indol-3-karbinol je účinný při prevenci nádorových onemocnění závislých na hladině hormonů (nádory prsníku, vaječníků, dělohy, prostaty a další) i při podpoře jejich léčby. I3C je také silný antioxidant.

Indol-3-karbinol (I3C) se zapojuje do metabolismu estrogenu. Metabolity estrogenu 16-alfa-hydroxyestron a 4-hydroxyestron mají karcinogenní vliv na organismus. Naopak 2-hydroxyestron má podle mnoha studií účinek proti rakovině (chrání např. před rakovinou prsu). I3C zvyšuje hladinu 2-hydroxyestronu, a tím se zvýší poměr tohoto „dobrého“ metabolitu k „zlému“ metabolitu 16-alfa-hydroxyestronu. I3C také zabraňuje 4-hydroxylaci estradiolu. 2-hydroxyestron rovněž inhibuje oxidací LDL-cholesterolu, tzn. že I3C má nepřímé antioxidační účinky. Výzkumy dokázaly, že I3C ve výrazné míře zabraňuje rozmnožování lidského papilomaviru (HPV). HPV má sklon perzistovat v buňkách krčku dělohy, když se dostane do DNA buňky, může nastartovat dysplastický proces vedoucí až ke vzniku rakoviny krčku dělohy.


I3C zasahuje do buněčného dělení. Nedávné studie potvrzují jeho inhibiční účinek na růst rakovinových buněk a zabraňují dělení rakovinových buněk blokováním syntézy (zdvojením) DNA, navozuje apoptózu (smrt rakovinových buněk). Indol-3-karbinol je schopný kontrolovat aktuální stav hormonálních hladin a nepřetržitě jej upravovat zvyšováním nebo naopak potlačením produkce pohlavních hormonů tak, aby udržoval jejich optimální hladiny. Zabezpečí, aby nedocházelo v organismu k přílišnému poklesu ani vzestupu hormonálních hladin nebo k jejich kolísání. Tyto účinky se využívají na úpravu nepravidelného menstruačního cyklu a menstruačních bolestí u mladých žen a také na potlačení příznaků spojených s klimakteriem.


I3C inhibuje růst PC-3 rakovinových buněk prostaty tím, že zastavuje G1 buněční cyklus, čím dochází k apoptóze (usmrcení) rakovinových buněk. Také inhibuje produkci specifického antigenu v rakovinových buňkách. Pro tyto vlastnosti je rovněž potenciální látkou v prevenci i v léčbě rakoviny prostaty. I3C účinně zasahuje nejen do dělení rakovinových buněk způsobujících rakovinu prsu a prostaty, ale také zabraňuje rozmnožování rakovinových buněk způsobujících rakovinu tlustého střeva – podílí se na proměně DHEA na jednotlivé hormony. Působí proti rakovině prostaty. I3C blokuje aflatoxin a mykotoxin, které se podílejí při vzniku rakoviny prostaty. I3C má podíl na ochraně DNA před karcinogenními látkami, čím také působí proti vzniku rakoviny. Společně s indol-3-karbinolem je vhodné užívat vitamin C, protože vzájemným působením s indol-3-karbinolem z něho vzniká askorbigen – látka s vysokým účinkem proti rakovině.