Rakovina – duchovní příčiny nemoci

cm doktor muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Existuje mnoho příčin vyvolávajících rakovinu, ale jen jedna příčina je primární – znečištění a zamoření vnitřního světa. Strach z ní, který je vyvoláván a podporován tzv. ponaučeními o různých „příčinách rakoviny“ výrazně tomuto zamoření vnitřního světa napomáhá. Proto příčiny rozebereme stručně a soustředíme se více na nápravu nežádoucího stavu.

Ochranný systém lidského těla neustále ničí „rakovinné“ buňky, které se přirozeně vyskytují v lidském těle. Nebezpečí vzniká až v okamžiku, kdy člověk zablokuje svůj ochranný systém. Tato blokáda bývá zapříčiněna duševní zátěží, stresem, alkoholem, drogami, roztrpčením, nenávistí, osamělostí, přílišnou lítostí, ale také špatným stravováním a nedostatečným dýcháním.

Lidé se špatným duchovním postojem často tíhnou k sebelítosti, nebo mají tendenci uchovávat v sobě staré nenávisti. Trpí neschopností odpouštět, pečovat o vztahy k ostatním lidem a udržovat je. Chybí jim sebedůvěra, mají pocit, že jsou odstrkováni a nikdo je nechce přijmout. Takoví lidé se rozdávají, protože kladou potřeby ostatních nad potřeby vlastní.

Spouštěcím momentem vzniku rakoviny bývá nepřekonaná osobní tragédie, která je spojena s vnitřní izolací v situaci snížené obranyschopnosti. Nejčastěji postižení bývají lidé, kteří potlačují své emoce. Povzbudivé pro nás je to, že pokud odstraníme příčiny, deaktivuje se také rakovina.

Co můžeme dělat, abychom rakovinou neonemocněli, případně se z ní vyléčili:

  1. Uvědomit si problém, který nemoc může vyvolat, nebo vyvolal a snažit se ho řešit. Nápomocný při tom může být dialog s psychoterapeutem, kineziologem, regresní terapie, relaxace a meditace a změna životní filozofie.
  2. Učit se nastartovat pozitivní myšlení. Doporučuji tyto knihy: Louise L. Hay – Miluj svůj život, Shakti Gawain – Tvůrčí představivost, Norman Vincent Peale – Síla pozitivního myšlení
  3. Velkou pomocí může být následující imaginační cvičení. Obrazně si představte, jak silné bílé krvinky napadají slabé rakovinné buňky a ničí je. (O. Carl Simonton, Stephanie Simonton – Návrat ke zdraví)
  4. Již mimo duchovní oblast – podporovat imunitu a pročišťovat organismus všemi způsoby (viz. detoxikace, imunita).

Postavte se hrdinně na odpor nemoci, ať již je to rakovina nebo něco jiného, a bojujte o přežití. Naplňte svou mysl pozitivními představami. Myslete na to, co budete dělat, až se uzdravíte. Choďte jako zdraví, mluvte jako zdraví, jednejte jako zdraví. Pozitivní myšlení způsobuje vyšší produkci endorfinů a každé nadšení a kladné vzrušení zvyšuje aktivitu imunitního systému.

Věřme, že nejlepším lékařem je léčivá síla v člověku samém. Věřme, že naše tělo je dostatečně silné, aby se samo vypořádalo s rakovinou. Věřme, že co se týká prevence rakoviny, je pouze v našich rukou, nikoli v rukou lékaře.

Zdroje:

  1. Kurt Tepperwein – Skrytý význam nemocí
  2. Arnold Fox – Barry Fox – Alternativní léčba
  3. Miroslav Hrabica – Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí
  4. MUDr. Bernie Siegel – Láska, medicína a zázraky