Psychoterapeutka Monika Skutková o metodě snímkování, přítomném okamžiku a sebelásce

3.1. e1576489627380

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Celostní terapeutka a koučka Monika Skutková má jak psychologické vzdělání, tak i výcvik v Tradiční čínské medicíně. Zaměřuje se na zvládání stresu, únavy a obnovování energie. Základem její práce je psychoterapeutický přístup, který obohacuje o relaxační techniky, mindfulness a úpravu životosprávy. Pozorný čtenář si z dnešního rozhovoru, který Monika poskytla Celostní medicíně, odnese pro svůj život minimálně tři velmi zajímavé tipy. A já mám zároveň radost, že Vám mohu představit terapeutku s alternativním přesahem. Takových ještě mnoho není.

Moniko, co pro Tebe znamená celostní medicína a celostní přístup?

Celostní přístup vnímám v uvědomění si úzkého propojení mysli a těla. Považuji za důležité, že se nelze zabývat psychikou odděleně bez kontextu celkového životního stylu. Životním stylem myslím kromě práce s myšlenkovými vzorci, především zohlednit také význam pohybu, vhodné stravy a kvalitního spánku, pokud chcete dosáhnout celkové životní pohody.

Tradiční čínská medicína klade například velký důraz na správnou výživu a dostatek pohybu při řešení různých zdravotních i psychických potíží, což se v klasické psychologii vůbec nedozvíte. Sama například cvičím tradiční čínské cvičení čchi-kung, což doslova znamená „práce s energií“.  Základní sestava lze zacvičit do deseti minut a mě osobně dává hodně energie a vyrovnanosti.

Ráno a během dne taky praktikuji minutové meditace, což jsou krátké meditace, které trvají přibližně od dvou do pěti minut a pomáhají mi se zklidnit během dne. Přála bych si rozšířit povědomí o meditacích jako o způsobu práce se svou myslí a tělem vhodné i pro člověka, který přímo neusiluje o duchovní rozvoj, ale jako o metodě, která je vhodná pro každého, kdo se potřebuje ve svém dni zklidnit a spojit se více se svým středem. Pokud budou mít čtenáři zájem, mohou se přidat do mojí FB skupiny Obnov svou energii, kde každý týden sdílím jednu minutovou meditaci. Pochopitelně, že pokud s touto metodou teprve začínáte, je potřeba dát tomu čas a vytrvat a účinky se postupně dostaví.

Jak se svými klienty vlastně pracuješ?

Vždy podle jejich aktuálních potřeb a situace, ve které se nachází. Obracejí se na mě pochopitelně i s jinými obtížemi než je zvládání stresu. Nejčastěji jsou to vztahy a zvládáním negativních emocí (smutku, deprese).

Jaký je vlastně rozdíl v přístupu terapeuta a v přístupu kouče?

Já pracuji oběma těmito přístupy. Terapeutický přístup je zaměřený vždy více na uvědomění příčin a chápání souvislostí i ve vztahu k minulosti. Koučovací přístup naopak pracuje více s řešením konkrétního problému, stanovením cílů a zaměřením na budoucnost. Pokud to vnímám jako přínosné pro danou situaci, doporučuji konkrétní techniky vhodné aktuálně pro klienta, případně zmíněnou úpravu životosprávy.

Na jednom Tvém videu mě zaujala metoda snímkování. Můžeš nám ji přiblížit?

Děkuji za otázku. Metoda vychází právě z technik mindfulness a minutových meditací. Jejím cílem je podpořit bytí v přítomném okamžiku. Protože když dokážeme zůstávat v přítomnosti, můžeme naši energii obnovovat a navýšit. Pokud naopak bloudíme myšlenkami v minulosti nebo budoucnosti, často energii ztrácíme. Týká se to především pochopitelně přemýšlení o minulých chybách, křivdách nebo zraněních, přemítání o tom, co jsme udělali špatně, co jsme mohli udělat jinak a podobně. Směrem do budoucnosti se to týká především prožívání strachu z určitých situací a představování si negativních scénářů.

Snímkování představuje způsob, kdy zrakově zachycujeme příjemné vjemy kolem sebe tak, jako bychom je fotili. Na mě osobně nejlépe působí přírodní motivy – hezké květiny, barva podzimního listí, barva nebe nebo jen příjemná barva, mraky, jak plují, ptáci při letu a podobně. V tomto zimním období mám zase ráda vánoční vjemy – stromeček, vánoční motivy, svíčky, různá světýlka obecně, protože ve mně vzbuzují příjemnou pohodu. Čili vždy jde o to „snímkovat“ – zrakem zaznamenávat ty vjemy ve vašem okolí, které jsou příjemné právě vám. Tuto techniku můžete použít kdekoliv – v rušném městě, když jedete dopravním prostředkem, v práci i doma pochopitelně. Jejím cílem je podpořit vaše bytí v přítomnosti a pozitivní vjemy.

Jaký nejlepší tip máš proti únavě?

Tipů pro zvládání únavy je pochopitelně více. Jako základ vnímám kvalitní spánek, dostatek odpočinku, vhodného pohybu a práci s myslí. Tak, jak jsem zmínila u předchozí otázky, pro obnovení vlastní energie vnímám jako důležitou schopnost zůstávat v přítomnosti. Kromě předchozí techniky nám k tomu může pomoci otázka „Kde jsem právě teď?“/ „Kde jsem právě teď ve své mysli a ve svých emocích?“ Pokud si tuto otázku pokládáme několikrát za den, umožňuje nám to rozpoznat aktuální pocity a myšlenky a soustředit se více na přítomný okamžik. Pokud chceme jít dále ve vlastním sebepoznávání, můžeme tyto myšlenky a emoce dále zkoumat, odkud přicházejí a s čím souvisí, ale to už je tip pro další hlubší práci na sobě.

Hodně se v dnešní době mluví o sebelásce. Jaký k ní zaujímáš Ty postoj, případně máš i v tomto pro nás nějakou inspiraci – jak lásku k sobě posílit?

Kladný vztah k sobě, sebelásku, vnímám jako zcela základní předpoklad pro spokojený život. Bohužel často tak, jak to vnímám u svých klientů, bývá tento vztah k sobě narušený vlivem různých zážitků z dětství (negativní zážitky a hodnocení, křivdy, nedostatek bezpodmínečné lásky). Jako prvotní pro změnu směrem k pocitu „mám se ráda a přijímám se taková/ý, jaká/ý  jsem“ považuji ROZHODNUTÍ k této změně. Dále uvědomění, že „JSTE V POŘÁDKU TAKOVÍ, JACÍ JSTE“ ze své přirozenosti, z podstaty svého bytí. Nemusíte ničím konkrétním být, ani nic konkrétního dělat, abyste byli v pořádku. UŽ JSTE V POŘÁDKU a vždy jste byli, jen okolní vjemy a události vám „vnutily“ jinou představu. Takže se vnitřně nekritizujte (neubližujte si negativními výroky vůči sobě) a naopak sami se učte oceňovat během dne nebo na jeho konci a hýčkejte se jako byste se starali o malé dítě. Pro podporu sebelásky jsem také nahrála Meditaci sebelásky, která vyšla na mém CD (najdete na mých stránkách).

Prozraď nám na závěr, čím se ve svém životě řídíš? Máš nějaké osobní motto?

Věřím, že každý člověk má obrovský vnitřní potenciál a pokud má vhodné podmínky, dokáže ho rozvinout. Věřím, že v životě se dějí zázraky, pokud se pro ně rozhodneme. Moje motto už od dětství tedy je „Chtěj a vše se vyplní.“

Mám-li ještě tu možnost, tak bych Ti chtěla, Jirko, závěrem poděkovat za Tvoje otázky a všem čtenářům Celostní medicíny popřát krásné dny naplněné tvůrčí energií, hodně zázraků ve vašich životech a všechno nejlepší do nového roku 2020.

Moniko, já děkuji za Tvé odpovědi a přeji i Tobě v roce 2020 vše dobré.

Webová stránka Moniky Skutkové: http://monikaskutkova.com/