„Psycho“ toxiny

cm unavena zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ve své poradně celostní medicíny přicházím do kontaktu s pacienty, jejichž problém se odehrává na emocionální a mentální úrovni. Tito pacienti jsou v této oblasti vystavováni ohromnému tlaku.

Není divu, že nejčastější stížnosti jsou na deprese, úzkost, nespavost, syndrom vyhoření. Život těchto zhroucených pacientů je vždy spojen se špatným životním stylem a s nevyřešenými emocionální problémy. Moderní svět kolem nás si vybírá svoji daň zvyšováním konkurenceschopnosti a informačního přetížení, jakož i spěchu, časové naléhavosti, boje o přežití, ale i zbytečné touze po materiálnu.

Jednotlivé systémy našeho těla mezi sebou komunikují společným jazykem a je stále více jasnější, že psychický stav ovlivňuje přes nervový systém a také prostřednictvím hormonů  imunitní systém. Pak si dovedeme vysvětlit, že spolu souvisejí metabolické nemoci a autoimunitní choroby, alergie, stejně jako nemoci, které spojuje mozek a střevo, játra a ledviny – všechny mají společný jmenovatel.

Proč je v nadpisu dnešní kapitoly termín „psycho“ toxiny?

Stres provokuje tvorbu kortizolu: Jeho role coby stresového hormonu je krátce řečeno složitá. Při akutním stresu se uvolní přes adrenergní systém a zmobilizuje síly organizmu k obraně v nebezpečí. Ale pokud stres působí dlouhodobě, začnou se projevovat nepříznivé účinky kortizolu a tehdy již máme hovořit o „psycho“ toxinu.

Známe nepříznivé účinky na mitochondrie, na regulace matrix – tedy mezibuněčného prostoru. Čtenáři našich stránek jsou již bohatě seznámeni s důležitou rolí matrix v našem těle. Známe negativní účinky na mozkovou tkáň, na imunitní systém, inzulinový metabolizmus, střevo a játra.

V době krátkého stresu vidíme v oblasti imunitních regulací posun k TH1, ale pokud je tento stav dlouhodobý a produkce kortizonu z nadledvinek nadměrná, dojde k posunutí TH2 stavu imunity, a to paradoxně zvyšuje nakonec riziko alergie, ale také choroby, jež vyprovokují například virové infekce, jakou je EBV a CMV, plísně, ba dokonce to nastartuje také rakovinu.

Často je můj pacient překvapen, proč dostal infekční mononukleózu či jinou nemoc, když předtím jeho imunitní systém pracoval normálně. Poté, co si vytvoříme životní časovou osu klienta, uvidíme zřetelně i souvislost s dlouhodobě trvajícím stresem. Virus přijde už jen coby spouštěč a není hlavní příčinou nemoci. Ve střevě vidíme, že hormon hypothalamu, jenž kortizon uvolňuje, má receptory ve střevní výstelce, a když je jeho aktivita zvýšena, zvýší se také propustnost střeva, což podporuje vznik mnohých „podivných“ alergií, intoxikací. Setkáme se s přetížením jaterním a nejsou vzácná ani systémová onemocnění, která spouštějí jindy banální antigeny prosakující střevní výstelkou.

Jasnější je také role kortizolu u nemocí srdce a cév a také u metabolického syndromu v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu, triglyceridů apod. Je znám nový pojem „centrální obezita“ a je to důkaz jedné z metabolických akcí kortizolu. Velmi často proces pokračuje k inzulinové rezistenci, a proto si můžeme vysvětlit, proč při těchto okolnostech přestává fungovat inzulin. Kortizol je katabolický hormon a sdílí receptor například s anabolickým testosteronem ve svalech. Pokud je kortizol neustále vylučován, časem pozorujeme posun testosteronu, s následnou svalovou atrofií a sníženou výkonností.

Stres má ohromný vliv na extracelulární matrix, protože kortizol hraje roli v přirozené degradaci a v procesu opravy matrice. Střídání nočního a denního rytmu kortizolu je důležité zejména v matrix. Nespavost a práce přesčas, ponocování, diskotéky, decibely, stroboskopické světlo, záření počítačových monitorů, mobilů ruší tento zásadní cyklus a udržuje kortizol v aktivitě v té fázi, kdy tam nemá být.

Místo toho, aby nastala očistná fáze klidu v noci, je zaplavena „PSYCHO“ toxinem.

Degradace a oprava matrix je narušena a dochází k tuhnutí, k otravě, špatné vodivosti, ke zhoršeným enzymatickým dějům, k vyčerpání… Kortizol má také přímý vliv na mitochondrie: Když se prodlužuje jeho působení, ovlivňuje se tím produkce ATP, což vede ke ztrátě energie v buňkách. Dochází k syndromu vyhoření.

Naši pacienti oslovují poradnu s požadavkem o doporučení nějakého prostředku k provedení detoxikace. Jejich požadavek je zcela logický, oni se skutečně cítí, jako by byli otráveni.

Dnešní vysvětlení pojmu „PSYCHO“ toxin však ukazuje, že není vždy třeba užívání nějakého speciálního detoxikačního prostředku, navzdory tomu, že jich máme na trhu celou řadu, ale je mimořádně důležité obnovit na prvním místě cyklus spánku. Vyhořelý člověk má odstranit z místnosti, kde spí, všechny rušivé faktory, má zajistit tmu a klid, před spánkem si vyvětrat a nejlépe se i 10 minut projít do míst, kde jsou stromy (zahrada, park, les…). Když navodí spánek, dochází automaticky k přirozené detoxikaci. Chronicky nemocný člověk nemá schopnost produkovat melatonin.

Pro nastartování spánku je možno melatonin před usnutím dodávat. Žel, tato látka byla zařazena do kategorie léčiv a je možno ji získat již jen na předpis, v Česku ji nelze najít ve formě potravního doplňku. Nicméně některé země Evropy mají melatonin stále volně prodejný v lékárnách. Chronický pacient tedy musí udělat ve svém životě zlom. Zastavit vliv stresu, navodit spánek a teprve nyní se má zabývat myšlenkou na detoxikaci těla prostřednictvím diety, vhodného pitného režimu, odkyselování, pohybové aktivity, přitom může použít vhodný přírodní prostředek.