Proměna – Interview s Waynem Dyerem (9. část)

cm penize

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Před a po proměně, anketa

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o něco, co vám obrátí život vzhůru nohama. Je to z jednoho článku o kvantových proměnách. Muži a ženy hodnotí jinak své nejlepší osobní vlastnosti před a po kvantové změně. Byla na to provedena dlouhodobá studie, která trvala patnáct až dvacet let. Mužům položili otázku, aby vyjmenovali své nejhodnotnější osobní vlastnosti.

Před tím velkým krokem kupředu, to jest na jaře svých životů, v období ambice uváděli muži těchto pět hodnot, těch hodnot bylo celkem patnáct, ale já tu řeknu jenom pět. První věcí, nejvýše na seznamu mužů na jaře jejich života bylo být bohatý, hromadit majetek, vydělávat peníze. Druhou byl pocit dobrodružství. Třetí byl pocit úspěchu, být schopný uspět, což je jednou z těch záležitostí ega. Čtvrtou bylo mé osobní potěšení, prostě udělat si potěšení, opít se, zasloužit si a tak podobně. A poslední bylo být uznávaný, mít úctu druhých lidí. To je těch pět nejvyšších vlastností.

Po jedné z těch změn, například po té mé, kterou jsem již popsal, po té, co mě odvedla od alkoholu po zbytek mého života, po jedné z těchto zkušeností. Ti muži hodně mluví o tom, jaké byly jejich zkušenosti a první vlastností bylo duchovno. Přičemž tato dokonce ani nebyla na seznamu těch patnácti vlastností.

Za sebe mohu říct, že vztah k Bohu, vztah k nejvyššímu je pro mě skutečně tou nejdůležitější věcí, která se dnes v mém životě odehrává. Když vysílám ve svém rozhlasovém programu, lidé volají z celého světa. Vždy mluvím o tom, jak si vytvořit vztah, ani ne tak k Bohu jako k něčemu vně nás, nýbrž jako k nejvyšší části uvnitř nás, k té části, které umožnila, abychom se zde vůbec objevili. A pokud byste to nechali být, všechno by bylo v naprostém pořádku. Takže duchovno bylo na prvním místě.

Druhou vlastností byl osobní klid a mír. Muži chtěli pocit pohody, protože jsou vždy úzkostliví, ustaraní, deprimovaní a podobně. To na tom seznamu předtím ani nebylo. Třetí byla rodina, starat se o rodinu, živit svou rodinu. Čtvrtou byla vůle boží a čtvrtou byla poctivost, která opět na předchozím seznamu ani nebyla uvedena.

Takže můžete vidět, že nastal opravdový posun. Kvantová zkušenost, jaro života, byl jsi formován egem, všechny ty věci, které jsi musel dělat – hromadit, porážet, vyhrávat, být lepší, dosahovat něčeho, mít skvělou reputaci a tak dále. Nejdůležitější věcí v mém životě je můj vztah k mému duchovnu. Mohu vám říci, že když jsem se pustil do psaní knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte, což byl pro mě ten posun, zanechal jsem tehdy psychologie, bylo to tak osvobozující psát tuto knihu.

Když čtu některé věci, které jsem napsal, je to už více než 20 let, kdy jsem tím procházel, a jsem z toho tak vzrušený a šťastný a jsem na to pyšný. Mám také radost z toho, co jsem udělal během svého ambicióznějšího období mého života. Myslím, že kniha Vaše bludy je jednou z klasických děl. Ale podle mého názoru je to jenom jako kapička toho, čím se člověk může stát.

Představte si tu proměnu, takový posun, že když se po dvaceti letech zeptáte těch samých mužů, kteří tím prošli, tak mají naprosto odlišnou sestavu hodnot a ironií toho všeho je – a já svůj život mohu dát jako příklad – že všechno, co jsem chtěl, o co jsem usiloval, co jsem vyžadoval a potřeboval, všechno mi do života přišlo ve větším a objemnějším množství.

Ale hlavní je, že k tomu nejsi připoutaný. To neznamená, že si neužíváte věcí, které byly spojené s ambicí. Mám radost z nádherných míst, kde žiju a z dobrodružství, která zažívám. Cestuji po celém světě. Zasahuji do životů lidí miliony způsoby. Píši knihy. Mám nekonečně mnoho přátel. Mám úžasnou rodinu. A všechny tyto věci. Byl jsem k těm věcem poután a pak to prostě necháš plynout. Tohle učí Tao.

Ale teď o ženách před proměnou. Ženám byla položena otázka před kvantovým okamžikem, co je tou nejdůležitější věcí v jejich životě, na jaře života člověka, života ženy. Číslo jedna byla rodina, přizpůsobit se, postarat se, být dobrou dcerou, být dobrou matkou a tak podobně. Zase, na tom není nic špatného, ale pokud prožíváš jeden z těch kvantových okamžiků, není to prostě dost. Je tu toho více, vím, že jsem tady pro více, a ať už je to cokoliv, a to se může lišit od člověka k člověku kdekoliv na světě.

Druhou věcí byl pocit nezávislosti, cítit se nezávislá. Toho si velice cenily, starat se samy o sebe. Třetím byla kariéra, získat a mít kariérní pozici. Čtvrtou bylo přizpůsobit se. A pátou byla přitažlivost, být přitažlivou. Takže to bylo pět vlastností na jaře života ženy.

Po jednom z těch kvantových okamžiků, a u žen jich existuje celá řada, jak jsem již dříve popsal, je na prvním místě osobní růst jako člověk. To je teď vlastnost číslo jedna po 15, 18 letech, osobní růst, vyvíjet se jako lidská bytost, místo abych zakrněla v nějaké roli, která mi byla vymezena.

Další byla sebeúcta, smýšlet o sobě pozitivně. To mezi těmi předchozími patnácti vlastnostmi dokonce ani nebylo. Třetím byl pocit duchovna, blízkosti Boha. Čtvrtou bylo štěstí, moje vlastní štěstí, a pátou byla velkorysost. Takže v životě člověka dojde po jednom z těchto kvantových okamžiků k velké proměně. Musíš zažít ten dramatický kvantový okamžik, aby mohlo dojít k proměně? Ne, pro někoho to může být velmi mírná záležitost, pro někoho jiného ohromný pocit.