Proč jsou nemocnice nebezpečím pro vaše zdraví

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Studie, kterou prováděli výzkumníci z rakouské nemocnice Rudolfstiftung odhalila, že více než jedna třetina pacientů, kterým je naordinována injekční medikace a leží na oddělení intenzivní péče, může být obětí omylu. Tato skutečnost byla zveřejněna v magazínu the British Medical Journal. Vedoucí výzkumného týmu Andreas Valentin konstatoval: „Jde o skutečně závažný problém. Administrativa, související s medikací podávanou injekčně, je slabým místem z pohledu bezpečnosti pacienta.“

Průzkum se vztahoval na 1 300 pacientů, kterým byly aplikovány injekce a byl prováděn na 113 odděleních intenzivní péče v 27 různých zemích a v průběhu 24 hodin. Zjistilo se, že v případě 441 pacientů (což je 34 %) nastala přinejmenším jedna chyba v administraci, která je prováděna v záznamech. Zhruba u poloviny těchto případů došlo k více než jediné chybě v průběhu vytypovaných 24 hodin. Z toho 7 pacientů utrpělo újmu v důsledku pochybení a v pěti případech souvisely tyto chyby s úmrtím pacienta.

K nejčastějším pochybením patřilo nedodržení správného času podání léku nebo úplné opomenutí. K dalším chybám patřilo nesprávné dávkování léku a dokonce i administrativní chyby vedoucí k podání chybného léku. Celých 69 % chyb se vyskytlo při rutinním ošetření, zbytek během urgentních případů. Mezi léky, které byly takto sledovány, patřily inzulín, prostředky na ředění krve a sedativa.

Zdravotníci, podávající injekce, přisuzovali toto množství chyb především stresovému zatížení a únavě. Mezi další faktory, vedoucí k chybám patří např. změny v názvech léků, nedodržování nemocničních předpisů a slabá komunikace mezi ošetřujícím personálem.

V důsledku této studie vydala the Intensive Care Society provolání, požadující zlepšení výcviku a zdokonalení záznamů, aby se mohlo dosáhnout snížení četnosti stresujících situací v intenzivní péči o pacienty.

V tomto provolání se mimo jiné říká: „Urgentní péče znamená, že léky musí být nasazeny rychle, připravovány efektivně a záznamy prováděny rychle, aby se zabránilo dalšímu zhoršování situace. Naneštěstí zvýšený stres v tomto prostředí sebou přináší to, že četnost kombinovaných selhání je nevyhnutelně vyšší ve srovnání s odděleními, kde je podáváno méně léků.“

Andreas Valentin je přesvědčen, že změny v nemocničních procedurách by mohly znatelně snížit výskyt pochybení.

„S rostoucí složitostí péče u kriticky nemocných pacientů by mohly organizační faktory, jako jsou systémy chybových hlášení a rutinní revize během střídání směn snížit riziko takových chyb,“ navrhuje.