Pro delší a lepší život s vitaminem C

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Již dlouho je známo, že vitamin C je nenahraditelný pro lidský organismus, ovšem až v poslední době se ukazuje jeho obrovský význam z hlediska zdraví a nemoci. Vitamin C chrání antioxidačním účinkem zejména imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky, odvádí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a přináší do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres.

Jeho vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako vedlejší produkt tvorby energie). Vitamin C dále zajišťuje normální funkce imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému, odpovídá za tvorbu kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání, je zásadní pro vstřebávání železa z potravin do organismu ad.

Zvýšená nemocnost je spojena se sníženou hladinou vitaminu C

Vědecké studie ukázaly, že výskyt onemocnění je často spojen se sníženou hladinou vitaminu C a že zvýšení jeho hladiny snižuje úmrtnost. V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidačním účinkem zejména vitaminu C, může imunitní, nervové a další buňky ohrožovat, narušit jejich DNA a vést je k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede je k chronicky zánětlivé reakci. Toto vše může přispívat ke klinickým projevům v podobě:

  • depresí
  • únavového syndromu
  • opakovaných infekcí
  • alergií
  • autoimunitních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob a nádorů.

>> Vitamin C je zásadní pro fungování imunitního systému. Zvyšuje například protilátky proti virům. Bez vitaminu C by nefungovaly základní buňky imunitního systému (leukocyty) jako fagocyty, které likvidují v organismu všechny cizorodé látky (viry, bakterie ad.).

>> A nefungovala by ani lymfocytová část obranných mechanismů proti nádorovým buňkám.

>> Vysoké koncentrace vitaminu C se udržují také v nervových buňkách, respektive v mozku, přičemž je prokázaný vliv vitaminu C na fungování nervového systému. Proto někteří autoři popisují pozitivní vliv vitaminu C na autismus, epilepsii a kognitivní funkce (paměť, koncentrace ad.) u Alzheimerovy nemoci. Vitamin C také ovlivňuje pozitivně depresi a zvyšuje toleranci na stres, působí proti únavovému syndromu.

Nedostatek vitaminu C v organismu v naší populaci je prokázán.

Nedostatek vitaminu C v organismu se vyskytuje velmi často. U dětí je vinou životospráva, kde chybí dostatek ovoce a zeleniny. Nedostatek vitaminu C převládá také u lidí pracujících pod psychickým a fyzickým stresem. Studie také ukázaly, že v průběhu stárnutí klesá hladina vitaminu C v organismu. Každodenní užívání vitaminu C má proto značný význam pro udržení správného fungování imunity, nervového a kardiovaskulárního systému a k tvorbě kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, klouby, kůže, vlasy ad.). Jak už bylo řečeno, zásadní význam to má také pro antioxidační ochranu před rozvojem zmíněných onemocnění, u nichž hraje roli oxidační stres.

Pro perorální užívání je vhodná liposomální forma vitaminu C

Vzhledem k častému nedostatku vitaminu C v organismu je třeba zajistit jeho dostupnost především v krevní plasmě. Bohužel, při perorální aplikaci běžných forem vitaminu C je však vstřebávání ze střeva do krevní plasmy omezeno nevelkou kapacitou transportérů ve střevní stěně. Například z perorálně podaného obyčejného vitaminu C se až 80 % tohoto množství vyloučí, aniž by byl organismus schopen ho zužitkovat.

Dosáhnout dostatečných plazmatických hladin je možno intravenózním (nitrožilním) podáváním vysokých dávek vitaminu C nebo podávání formou lipozomálního vitaminu C. Díky lipozomální technologii je vitamin C obalen vrstvou přírodních fosfolipidů, z nichž jsou utvořeny i naše buněčné membrány. V průběhu vstřebávání do organismu fosfolipidová vrstva poskytuje vitaminu C ochranný obal, a proto oproti běžným perorálním formám s postupným uvolňováním umožňuje liposomální forma dokonalejší vstřebávání vitaminu C.

Bylo prokázáno, že onkologičtí pacienti trpí deficitem vitaminu C

Onkologičtí pacienti trpí často nedostatkem vitaminu C, který dosahuje někdy až úrovně kurdějí.  Díky nedostatku vitaminu C je onkologický pacient vystaven oxidačnímu stresu, který je ve zvýšené míře produkován samotným nádorovým onemocněním a navíc oslabuje protiinfekční a protinádorovou imunitu. Proto je nezbytné výrazné navýšení antioxidační kapacity vitaminu C, a to užíváním gramových dávek liposomální tekuté formy vitaminu C.

Vysoké dávky vitaminu C také podporují protinádorovou imunitu, a to především tak, že zvyšují označení nádorových buněk a tím i jejich rozpoznatelnost Tc-lymfocyty, jejichž úkolem je nádorové buňky zničit. Dalším mechanismem účinku je cílené cytotoxické působení peroxidu vodíku na nádorové buňky, jenž vzniká výhradně v kyselém mikroprostředí nádorové buňky, a to díky vitaminu C.

Vitamin C je důležitý také pro kardiovaskulární systém

Méně známým je také vliv vitaminu C na kardiovaskulární systém. Kardiovaskulární choroby jsou v naprosté většině způsobeny aterosklerotickým procesem, kdy se ve stěnách tepen v místech zánětu ukládají tukové látky, dochází k jejich zúžení. Nejčastěji se tak děje na tepnách srdce, dolních končetin a mozkových tepnách. Ve vzniku tohoto stavu hraje významnou roli chronický zánět, k jehož rozvoji přispívá oxidační stres, který poškozuje cévy a kontinuálně spotřebovává antioxidačně působící vitamin C, což vede u lidí s kardiovaskulárními nemocemi k jeho chronickému nedostatku. Profesor Linus Pauling, držitel dvou Nobelových cen, proto ve své publikaci konstatoval, že vitamin C jako ve vodě rozpustný antioxidant chrání cévy a další tkáně proti oxidaci.  Dostatečné denní dávky vitaminu C jsou tedy rozhodující pro zdraví cév, protože je chrání před oxidačním stresem a tedy i před chronickým zánětem. V této souvislosti je důležité, že vitamin C také vstupuje do metabolismu tuků, což redukuje zvýšenou hladinu cholesterolu. Nadto vitamin C zajišťuje biosyntézu kolagenu, který posiluje cévní stěny, protože tvoří jejich základní stavební jednotku.

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci je zásadní

Aktuální článek publikovaný v odborném časopise Cellular and Molecular Life Sciences přináší zprávu, že teprve nedávno byla objevena zcela překvapivá a zásadní role, kterou má vitamin C pro fungování samotného genomu (obsahuje veškeré genetické informace zapsané v DNA uvnitř lidských buněk). Klasická genetika dříve zjistila nějaký znak, predispozici k nemoci a tvrdila: Je to v genech, s tím se nic nedá dělat. Nicméně teprve až epigenetika přichází s vysvětlením mechanismu zapnutí či vypnutí příslušného genu, přičemž v této oblasti je nenahraditelný vitamin C.

Především během vývoje embrya probíhají díky vitaminu C dvě epigenetické fáze (demetylace / remetylace DNA a histonů), které řídí aktivitu genů tak, aby embryonální vývoj probíhal normálně. Z toho vyplývá důležitost dostatečného příjmu vitaminu C během těhotenství.  Obsah vitaminu C v mateřském mléku se pak odvíjí od příjmu vitaminu C kojící matkou.

Zjednodušeně řečeno, pokud je v organismu nedostatek vitaminu C, mohou být aktivovány geny potřebné pro rozvoj závažných onemocnění a naopak geny důležité například pro normální činnost imunitního a nervového systému mohou být potlačeny.

Sledovat hladinu vitaminu C v moči je nutné každý den

Pokud jde o projevy nedostatku vitaminu C, nestačí spoléhat na klinické příznaky, to už bývá pozdě, protože nemoc je přítomna. Z hlediska prevence či zmírnění onemocnění spojených s oxidačním stresem je vhodné sledovat hladinu vitaminu C v moči. K dispozici pro toto vyšetření jsou nové indikátorové proužky, které jsou součástí balení liposomálního vitaminu C (Lipo-C-Askor). Půl minuty po namočení v čerstvé moči podává zabarvení proužku orientační informaci o tom, zda jsou antioxidační kapacita a všechny biochemické reakce – zejména na úrovni imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému – dostatečně zabezpečeny vitaminem C. V takovém případě je potřeba v daném dávkování pokračovat anebo v případě nedostatku vitaminu C v organismu jeho denní dávky navýšit. Tento postup je velmi důležitý, protože denní potřeba a spotřeba vitaminu C v organismu vychází zejména z jeho psychické a fyzické zátěže ad. Obecně však platí preventivní dávka u dospělých: 1-2x denně (ráno, večer) 1 gram liposomální formy vitaminu C, přičemž v průběhu nemoci je vhodné dávkování zdvojnásobit (u onkologicky nemocných ztrojnásobit). V případě dětí je vhodné preventivní dávky nastavit na 1-2x denně 200mg liposomální formy vitaminu C s tím, že v době nemoci je možné dávky zdvojnásobit. Nutno dodat, že uvedené dávkování je vyšší, jak doporučené denní dávky, které jsou podhodnocené.