Příznaky a rizika užívání marihuany

cm marihuana

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Marihuana patří mezi konopné drogy a její účinnou látkou je delta-9-tetrahydracanabinol, známý pod zkratkou THC. Marihuana je psychoaktivní látkou, a tedy ovlivňuje normální stav a funkce organismu. Při intoxikaci dochází k mnoha změnám zejména na úrovni centrálního nervového systému, přičemž se vylučuje z organismu jen velmi pomalu.

 

Většina látky je testy zachycena i po několika dnech, malé procento dokonce i po několika měsících. Z toho plyne, že při dlouhodobém nebo pravidelném užívání této psychoaktivní látky, dochází k jejímu hromadění v těle (v tukové tkáni) a potažmo i rozvoji některých účinků na tělesné i duševní zdraví člověka.

 

Jak rozpoznám, zda někdo (moje dítě, partner, někdo blízký, žák apod.) užil marihuanu? Mezi časné příznaky užití marihuany patří:

 • při nižších dávkách pocit pohody, vnitřního klidu
 • změny při vnímání všech smyslu (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), objekty se uživateli zdají plastičtější, fantazijní
 • řeč, vyjadřování a myšlení může být narušeno. Pro pozorovatele se řeč eví nesouvislá, nedává smysl, protože vnitřní tok myšlenek uživatele zachycuje pouze jedinec sám.
 • při vyšších dávkách se dostavuje euforie
 • zarudlé oči, sucho v ústech, hlad
 • charakteristický pach oblečení a potu (štiplavý, připomínající spálenou trávu)
 • zrychlený pulz, příp. bolest na hrudi
 • zhoršené soustředění, koncentrace
 • výrazné může být prožívání úzkosti, kolísání nálad, únava

 

Jaké jsou rizika dlouhodobého nebo pravidelného užívání marihuany?

 • zpomalení psychomotorického tempa, delší reakční čas – člověk zpomaleně reaguje na podněty, má horší postřeh a pomalejší je celkový jeho projev a životní tempo
 • výraznější zhoršení paměti, zejména vštípivost a krátkodobá paměť
 • ke změnám může docházet i na úrovni osobnosti a povahových vlastností: neochota přebírat zodpovědnost, ztráta a pokles koníčků, zájmu a hodnot, psychická a sociální nevyzrálost, nižší schopnost orientace (časové i prostorové), citová otupělost. K těmto změnám dochází z důvodu poruchy funkce neurotransmiteru, který se nazývá serotonin, v důsledku čeho pak dochází k narušení a zpracovávání emocí (proto můžou vznikat právě např. pocity úzkosti, deprese)
 • někdy právě kvůli zmiňovaným serotoninovým poruchám, úzkosti, smutku a potížím se zpracováním emocí může docházet k vyššímu riziku výrazné melancholie až sebevražedných myšlenek či chování.

 

Kromě některých pozitivních účinků na organismu, zejména v rámci úlevy negativních symptomů a bolesti spojených s nemocemi jako jsou karcinogenní onemocnění, artritida, epilepsie, roztroušená skleróza, AIDS, glaukomu apod., marihuana zvyšuje riziko bronchitidy, u mužů přechodné potíže s plodností, potíže s pamětí (schopnost zapamatovat si nové informace), apatie, snížení motivace a osobnostní změny, a velmi vzácně může vyvolávat symptomy velmi podobné schizofrenii. Výzkumy ukazují, že při užívání marihuany nevzniká natolik závislost fyzická (jako je tomu např. u alkoholu, opiátech jako je heroin, pervitin apod.), o to vyšší je však závislost psychická, projevující se touhou a bažením po marihuaně, potížemi přestat látku užívat pro její účinky na prožívání a emoce.