Příručka pacienta 18 – Je potřeba zvažovat rizika a přínosy léčebných intervencí

cm listi2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V případě jakéhokoliv zásahu, o kterém uvažujete, byste měli vážit možné výhody a nevýhody.

Některými možnými výhodami mohou být:

  • prodloužení očekávané délky života,
  • snížení bolestí nebo omezení jiných nepříjemných příznaků,
  • menší obavy z diagnózy nebo její prognózy,
  • lepší schopnost dosáhnout výkonnosti.

Některé z možných nevýhod jsou tyto:

  • umírání,
  • utrpení a vedlejší účinky, které způsobují, že se cítíte hůř nebo jste méně schopní fungovat,
  • vyvolání souvisejících komplikací,
  • bolest během a po zásahu,
  • ztracený čas, kdy nemůžete pracovat,
  • finanční náklady.

 

Je léčebný zásah přesně tím, co chcete?
Mějte na paměti, že tady jde o to, jak vy sami nahlížíte na relativní význam různých rizik a přínosů – ne jak se jeví vašemu lékaři. Pro vás mohou být potíže z toho, že nebudete několik týdnů v zaměstnání v důsledku zvolené operace, přitěžující okolností, která ovlivní vaše rozhodování. Můžete se však ocitnout i v situaci, kdy cítíte, že potřebujete mít jistotu, jak na tom jste a proto chcete podstoupit invazivní zákrok, který vám dá odpověď. Je to váš vlastní život a vaše rozhodnutí.

Lidé se liší v tom, jak velké riziko chtějí podstoupit, aby se cítili lépe nebo žili déle. Studie dokládají, že kvůli větší šanci na delší přežití mohou lékaři mít sklony doporučovat klientům vyšší krátkodobé smrtelné riziko, než by přijali sami jejich pacienti (pokud by byli dotázáni).

Při jakémkoliv navrhovaném zákroku si buďte jisti, že chápete, čeho tím chce lékař dosáhnout. Zlepší se váš stav? Prodlouží se váš život o několik měsíců? Dostaví se úleva? Pokud má lékař cíl a vy máte jiný, měl by samozřejmě zvážit další postup, když nejste zajedno. To, že lékaři málo mluví o cílech léčby, může vést k velkému zklamání a bývá to častou příčinou podávaných soudních žalob (v USA).

Malý příklad: u některých zhoubných nádorů mohou lékaři doporučovat chemoterapii, aby se zmenšila velikost nádoru, přestože je šance na vyléčení jen malá. Možná byste z toho mohli usoudit, že taková léčba vám dá lepší životní vyhlídky nebo se po ní budete cítit lépe, ale to se vždy nemusí podařit. V některých případech se bezprostřední cíl – zmenšení velikosti nádoru – projeví jen nevýznamně na tom nejvyšším cíli.

V takovém případě je namístě se ptát lékaře, jaký může mít zmenšení velikosti nádoru vliv na očekávanou délku života a jeho kvalitu. U některých nádorů se jejich zmenšením dosáhne omezení příznaků, ale tento přínos by měl být zvažován s ohledem na vedlejší účinky a potíže při chemoterapii. Pokud je šance na vyléčení minimální a vy se můžete následkem chemoterapie cítit ještě hůř, budete se možná rozhodovat proti ní. Tady neexistuje jediná správná odpověď – je to otázka vašich vlastních priorit.

Vždy si pamatujte, že jste kompetentní dospělý člověk a máte právo odmítnout jakýkoliv léčebný zákrok – bez ohledu na to, jak moc je váš lékař nebo někdo další přesvědčen o opaku. A lékaři jsou zákonem zavázáni k tomu, aby respektovali vaše přání.

Články tohoto seriálu popisují situaci ve zdravotnictví USA, ale většina názorů a postřehů autora odpovídá i situaci v ČR.