Příručka pacienta 15 – Vážit rizika a přínosy lékové terapie

cm lekarsky kriz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Před užitím léku pečlivě zvažujte, jaké jsou potenciální přínosy, jaká je pravděpodobnost vyléčení, jaké lze očekávat vedlejší účinky a zda pravděpodobnost přínosu ospravedlňuje podstoupené riziko. Ptejte se svého lékaře na vedlejší účinky, ale nezastavujte se jen u toho. Případně se ptejte svého lékaře na předepsaný léků i z pohledu různých internetových diskuzí o tomto léku.

Když zvažujete rizika a přínosy léku, vezměte v úvahu následující skutečnosti:

  • Nejúčinnější lék není vždy ten nejlepší. Ten nejlepší je takový, který vyvažuje pravděpodobnou účinnost vzhledem k riziku vážných vedlejších efektů. Jen malé riziko velmi vážné komplikace by mělo mít velkou váhu.
  • Čím méně závažné jsou vaše příznaky, tím menší riziko byste měli mít v úmyslu podstoupit. Řekněme, že nový lék proti bolesti je výjimečně účinný, avšak jeden z 10 000 lidí, kteří jej užívají, umírá kvůli jeho vedlejšímu účinku. Mnoho lidí by nechtělo podstoupit takové nebezpečí, jestliže si mohou vybrat jiný lék proti bolesti, přestože nebude tolik účinný. Avšak pacient se zhoubným nádorem, postihovaný bolestí, která nejde dobře ztlumit jinými léky, bude určitě uvažovat jinak. Čím více ohrožuje nemoc život, tím větší riziko se dá podstupovat. Například chemoterapie může být sama o sobě smrtonosná, ale pokud je to vaše jediná možnost jak zdolat nádor, může být takové riziko přiměřené. Skutečnost je taková, že i když je jen malá šance na vyléčení, mnoho lidí zvolí chemoterapii.
  • Lékaři mají tendenci brát rizika spojená s užíváním léků na lehkou váhu. Jestliže vám doktor říká, že lék nemá žádné vedlejší účinky, buďte skeptičtí. Může to také prostě jen znamenat, že lék je nový a jeho vedlejší účinky dosud nebyly všechny zjištěny. To se projevuje až časem, když se prokazatelně podchycují, takže mnoho vedlejších účinků vystupuje na světlo. Pokud si na internetu najdete Váš chemický lék v nějaké internetové lékárně, zjistíte, že většina léků má desítky potenciálních vedlejších účinků někdy i velice závažných nebo dokonce smrtících. Mnoho z nich bývá vzácných, ale pokud je prostudujete, jejich součet může být větší, než jste si mysleli. Mnoho menších běžných vedlejších účinků nemusí být rozpoznáno – obzvláště pokud se objevují až týdny nebo měsíce po zahájení léčby.
  • Zvažujte možné alternativy. Kompletně vyhodnotit rizika a přínosy léku můžete až tehdy, když zvážíte také rizika a přínosy všech alternativ. Zeptejte se lékaře, jaká jsou rizika, pokud nebudete užívat lék. Neexistují třeba nějaké druhy léčby bez léků, které by mohly působit? Mohl by se můj stav zlepšit i bez léčby? Jsou ještě jiné léky, které by mohly být vyzkoušeny? A jaká jsou rizika a přínosy u nich?
  • Vaše ochota či neochota užívat doporučený chemický lék je rozhodující. Různí lidé přezkoumají shodnou informaci a dojdou k odlišným závěrům. Mnoho racionálních lidí se zhoubným nádorem dochází k přesvědčení, že vyhlídka na prodloužení života o několik málo měsíců nebo dokonce i let jim nestojí za to, aby podstupovali mnohaměsíční léčbu upoutáni na lůžko, nechali si píchat léky a většinu toho času cítili nevolnost z chemoterapie. Jiní zase věří, že šance na prodloužení života je důvodem, proč vydržet všechna strádání. Rada od vašeho praktického lékaře vám může pomoci učinit rozhodnutí, zda užívat lék. Vždy je to ale otázka hodnot – vy sami byste měli zvážit hodnoty podle sebe. Otázka by tedy neměla znít „Jak velké riziko a bolesti volí váš lékař?“, ale spíše „Kolik toho chcete přijmout vy sami?“

Články tohoto seriálu popisují situaci ve zdravotnictví USA, ale většina názorů a postřehů autora odpovídá i situaci v ČR.