Přirozená imunita, zánět a probiotika – mikroekologie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bakterie mléčného kvašení jsou nejčastěji první bakterie, které osidlují zažívací trakt a zcela přirozeně napomáhají vyzrávání imunitního systému. Imunitní systém a také sliznice střevní nejsou po narození dítěte zcela vyvinuty. Nejsou připraveny na příjem potravy jiné, než je mateřské mléko. Dobře připravená a správnými mikroorganizmy osídlená sliznice zažívacího střeva je schopna lépe odolávat infekcím.

Na takové sliznici se neuplatňuje zánět, lépe se vyvíjí přirozená imunita. Některé nemoci, mám na mysli zvláště atopické nemoci, které jsou dědičně podmíněné, se díky dobré kolonizaci střeva probiotiky – laktobacily neuplatní v plné síle. V mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky provedli studii v experimentálním modelu ulcerózní kolitidy u myší. Jedné skupině myší přidávali do nápoje probiotické laktobacily. Druhá skupina měla běžnou mikroflóru. Za měsíc byla myším do nápoje přidávána látka, která způsobuje na sliznici střeva projevy zánětu – typického pro ulzerózní kolitidu. Po ukončení experimentu bylo pozorováno, že u myší s normální mikroflórou se vyvinul masívní zánět na rozdíl od myší, které dostávaly laktobacily; u nich se ani po týdenním pitím oné provokační látky zánět neprojevil.

Nový obor se nazývá MIKROEKOLOGIE. Má velkou perspektivu, protože se dotýká skutečné prevence mnoha nemocí. Zkušenosti celostní medicíny jasně ukazují, že u všech nemocí, zvláště chronických nemocí, je vždy porušena mikrobiologická rovnováha ve střevu. Tato rovnováha je narušena mnoha faktory, které jsou typické pro moderní civilizaci. V prvé řadě se týká příjmu tělu nepřirozených – syntetických potravin. Paradoxní situace nastává v okamžiku, když se projeví nemoc, která je léčena syntetickým lékem.

Ten v prvním okamžiku zastaví projev nemoci, ale současně svým účinkem naruší mikroekologii střeva a dá tím základ pro vznik nemoci chronické. Typickým příkladem jsou antibiotika, hormonální léky, u žen užívaná hormonální antikoncepce. Popsanou mikroekologii významně negativně ovlivňují i nehmotné faktory, jakými jsou stresy všeho druhu nebo faktory těžko měřitelné, jakými jsou například elektrosmog, klimatické změny, porušení biologického rytmu změnou letního a zimního času apod. … Celostní medicína propaguje cestu k přírodě, k nechemické léčbě a mikroekologii.