Příčiny vzniku infekčních nemocí

cm escherichia coli

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nedávno jsem v historii biologie našla zajímavý spor mezi objevitelem mikrobiálního původu vzniku nemocí Luisem Pasteurem a jeho oponentem Antonie Béchampem.

Ve stručnosti lze Pasteurovu teorii shrnout jako „mikroorganismy létající vzduchem s cílem napadení vyššího organismu a vyvolání nemoci.“ Na základě této teorie stojí vývoj a použití celé řady antibiotik, očkovacích látek, protibakteriálních mýdel a dalších čistících prostředků.

Profesor Béchamp považoval naopak za zásadní pro vznik nemoci prostředí, ve kterém k nemoci dochází, tj. vlastní organismus. Mikroorganismy jsou podle Béchampa ve formě tzv. mikrozomat součástí každého organismu, ve kterém se podílejí na výstavbě zdravé tkáně a na odbourávání tkáně poškozené. Prvotní příčinou nemocí je podle Béchampa vlastní tkáň, která je toxicky anebo nevhodnou výživou poškozena a kterou je třeba odbourat, a to, co dnes obvykle popisujeme jako nemoc, je soubor příznaků souvisejících právě s odbouráváním poškozené tkáně. Rozdíl mezi nemocí a příznaky nemoci lze demonstrovat na horečce, která byla dlouho považována za nemoc a kterou bylo doporučováno terapeuticky potlačovat, ale dnes už víme, že horečka je v naprosté většině případů zdravou a přirozenou obrannou reakcí organismu a jejím potlačením se narušuje organismu vlastní obrana. Nemoci jsou podle Béchampa způsobeny nedostatkem výživy buněk anebo toxicitou na jejich úrovni, nelze je „chytit“, ale budujeme si je. Přítomnost mikrobů neznamená přítomnost nemoci, protože mikrobi neovlivňují zdravé buňky.

Béchampovu teorii podporuje i tak zvaná ayurvédská „Land and Seed Theory“, která vysvětluje, že jakékoliv semínko může vyrůst a prospívat jen v prostředí, které je pro něj vhodné. Stejně tak i z tisíců mikroorganismů okolo nás anebo přímo v nás mohou prospívat jen ty, které se nacházejí ve vhodném prostředí. Zdravý organismus není vhodným prostředím pro jakýkoliv patologický proces a bez potíží zvládne běžnou mikrobiální zátěž, případně proběhne možné infekční onemocnění v mírné formě a obranyschopnost jen dále posílí.

Je zajímavé, že samotný Pasteur na sklonku života vyjádřením „The Terrain is everything, the Germ is nothing“ uznal Béchampovu teorii.

Vycházíme-li z učení a doporučení Béchampa, tak bude nejlepší obranou před jakýmikoliv infekčními a chronickými nemocemi budování zdravého organismu cestou prevence. Prakticky to znamená investování do zdravé výživy namísto celé plejády léků, očkování a dalších obranných prostředků, dále pak prevenci ve formě pravidelného pohybu, zdravého spánkového režimu, pozitivní myšlení, nekuřáctví apod.

Sama nevím, kdo měl pravdu, a vlastně ani jestli existuje absolutní pravda. Jistě však vím, která z teorií lépe odpovídá mému chápání světa i logice (a která lépe prospívá farmaceutickému průmyslu). Jsem si jistá, že mé chování, strava a životní styl zásadně rozhodují o mém zdraví. Zdravotní potíže chronického rázu nepovažuji za vinu útočných mikrobů létajících okolo nás ani démonů, ale za vybočení při budování zdraví.

Moje doporučení

  • Při všech chronických zdravotních potížích doporučuji zamyslet se nad možnými příčinami a nejdříve je vždy hledat ve vlastním chování, životním stylu, myšlení a stravě.
  • Naprosto logicky je podle mne vhodné řešit všechny zdravotní potíže neakutního rázu především kauzálně, tj. cestou úpravy životního stylu, který vznik nemoci umožnil.
  • V případě neschopnosti nalezení příčiny nemoci anebo nejistoty doporučuji u chronických potíží vždy konzultovat i s lékaři zabývajícími se diagnostikou a terapií pomocí některé z přirozených terapeutických metod (kupř. tradiční čínské medicíny anebo homeopatie).

Přečtěte si knihu Velmi osobní kniha o zdraví od Margit Slimákové, která je v naší nabídce.