Prenatální terapie – včasná léčba ekzému

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ten, kdo je postižen ekzémem, ví, co je to utrpení, které prožívá v bezesných nocích s nutkáním ke škrábání. Dospělý člověk se dovede ovládat, ale co dítě? Jak to asi musí trpět, když ekzém pálí a svědí, a čím více se škrábe, tím více se stav zhoršuje. Člověk, který trpí od narození ekzémem, se nazývá atopik. Tento pojem v sobě skrývá sklon k různým alergickým chorobám, kam patří ekzém, senná rýma, astma, různé vyrážky, otoky apod. Na vývoji atopie se podílí vždy individuálně několik faktorů současně – ať je to dědičná dispozice, životní styl, stresy, oslabená imunita a mnoho dalších.

Někdy je těžké úspěšně ovlivnit všechny faktory. Stačí, když je jeden aktivní a nemoc se rozjede. Postupně na sebe nabaluje další a další, to se člověk dostává do bludného kruhu. V praxi vidím někdy velmi složité životní situace nejenom postiženého atopika, ale celé rodiny. Ekzémem trpěla babička, její dcera a té se nyní narodilo dítě a bohužel také s ekzémem. Rodina smutně pokyvuje, to je úděl, to dítě má před sebou těžký život, nedá se nic dělat.

Jenže není to tak zcela pravda. Když existuje dědičná dispozice – tedy sklon k atopii, neznamená to vždy, že jedinec, který tuto dispozici zdědil, musí daným onemocněním trpět! Ve skutečnosti ten jedinec zdědí také specifický rodinný životní styl, který probouzí atopii k nemoci. Zdědí po mamince způsob stravování, hygienické návyky, dysbiózu střevní, její škodlivé bacily, touhu po sladkém, psychickou nevyrovnanost. Narodí se do stejného alergického prostředí, kde jsou například roztoči, domácí zvířata, prach, kde se kouří, vaří na plynu… Je vychováván ve způsobu ošetřování ekzému bez snahy odstraňovat příčinu. Takový jedinec skutečně bude prožívat to, co jeho předci, a jestli v tomto nevědomí zůstane, i on pak předá svému potomku červenou cestu ekzému.

Ale nemusí to tak být. On se může vzepřít, on si může říci, já svému budoucímu dítěti nepřipravím takové utrpení, začnu na tom pracovat ještě dříve, než se mé dítě narodí.

To je základní myšlenka prenatální terapie – tedy léčby ekzému u dítěte, které se ještě nenarodilo a dokonce ještě ani nebylo počato!!

Existuje samotný obor – MIKROBIOLOGICKÁ TERAPIE, která využívá moderního poznatku, že sliznice střevní a její správné osídlení mikroflórou sehrává klíčovou roli v tvorbě imunity a že také v případě ekzému pomáhá rozmotávat onen popisovaný bludný kruh.

S podáváním probiotik by atopická matka mohla začít ještě dříve, než dojde k početí, se snahou o co největší stabilizaci vnitřního střevního prostředí. Pokračovat by měla i během těhotenství a konečně i při kojení. Narozené dítě atopické matky by také mohlo dostávat vhodná probiotika, aby již brzy docházelo na střevní sliznici ke správnému rozložení mikroflóry a tím také ke správnému vývoji imunitního systému. Tato terapie používá prostředky tělu vlastní, podporuje to dobré, co ve střevu je.

Atopický ekzém je onemocnění multifaktoriální – to znamená, že na rozvoji nemoci se podílí více činitelů: dědičnost, životní prostředí, psychika… Nicméně porucha imunity sehrává nejpodstatnější roli, a proto včas podaná a vhodně vedená mikrobiologická terapie je nesporným přínosem.

Celková nabídka přípravků na ekzém.