Pozor na doporučení MMS pro autisty!

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pod zkratkou MMS se neskrývá označení mms pro multimediální zprávu (obdoba rozšířených sms), ale o chemikálii. Její propagátoři používají MMS jako zkratku názvu Miracle Mineral Solution, tedy zázračný minerální roztok. Protože během posledních let bylo vyřčeno hodně kritiky na tuto „zázračnou“ směs, nyní prohlašují, že se jedná o Master – mistrovský minerální roztok. To však nic nemění na tom, že pod těmito vznešenými názvy se skrývá dezinfekční a bělící roztok, vhodný k dezinfekci sanitárních zařízení. Používá se k dezinfekci vody a k bělení textilu a papíru.

Patřím k dlouholetým kritikům používání této směsi k údajnému zázračnému léčení skoro všeho, s čím si současná medicína neumí dost dobře ve všech případech poradit. Propagátoři MMS tvrdí, že užíváním MMS se dá vyléčit rakovina, malárie, AIDS a to všechno během několika hodin nebo dnů. V posledním roce přidali i autismus, u kterého trvá „léčení“ několik měsíců.

Na počátku byla knížka, kterou napsal a v roce 2006 publikoval Jim V. Humble na základě svých zkušeností s léčením malárie v Africe. Historii svého pozorování a důkazy o účinnosti MMS při dezinfekci vody v pralese a léčení pacientů v misijních a vězeňských nemocnicích si mohou zájemci přečíst v této knize, která přinesla jejímu autorovi značnou popularitu. Jeho proklamované výsledky o vyléčení tisíců pacientů však nejsou uveřejněné tak, aby se každý mohl přesvědčit. Existují desítky prohlášení vyléčených, stejně jako lze najít svědectví poškozených. To je charakteristika internetových zpráv, a proto by bylo vhodné, aby existovala ověřená databáze s klinickými důkazy.

Humble začal propagovat myšlenku, že MMS je levný chemický prostředek, pomocí kterého může zbavit svět všech nemocí a ochránit lidstvo před nežádoucími účinky léků. A tady se dostáváme k opravdu aktuálním problémům současné medicíny. Fakt, že lidé jsou poškozováni léky a očkováním, že umírají na nemoci z léčení (viz Doba jedová 2), vede k hledání alternativních přístupů, k hledání pomoci u tradiční lidové medicíny nebo nejrůznějších přírodních a zejména bylinných terapií. Jsme také svědky toho, že představitelé oficiální medicíny mnohdy ostře a demagogicky popírají účinnost terapie pomocí vitaminů nebo bylin, ačkoliv se později prokáže, že tyto způsoby lidem pomáhají. Moje námitky vůči MMS však pramení z toho, že ve zdánlivě „vědeckých“ vysvětleních mechanismu působení MMS je řada školáckých chyb z chemie, nepřesností a nevhodných popularizací biochemie a fyziologie. To se týká jak procesů oxidace a tvorby volných kyslíkových radikálů v lidském organismu, tak mechanismů udržování acidobazické rovnováhy. Nejsem ani první ani jediná, kdo si těchto „pseudovědeckých“ vysvětlení všímá.

Pro mne tedy zůstává MMS syntetickou sloučeninou, vhodnou k dezinfekci vody. Jeho vnitřní užívání nemocným, dětem a dokonce kojencům já nedoporučuji přes všechna ujišťování jeho protagonistů o jeho naprosté bezpečnosti.

Co to je MMS?

Každý zájemce o zázračné uzdravení by měl vědět, že látka, která se nabízí v roztoku k prodeji, je chloritan sodný, NaClO2. Není to žádný „miracle“ tedy zázračný či „master“ mistrovský minerál, není to ani kysličník, je to sodná sůl kyseliny chlorité. Humble uvádí, že v pevném stavu obsahuje 80 % chloritanu sodného, 19 % tvoří chlorid sodný, tedy sůl kuchyňská a 1 % připadá na různé znečištěniny. V současné době se těm, kteří chtějí tuto látku užívat v rámci svého sebeuzdravování, nabízí 24% roztok. Chloritan sodný je přirozeně velmi alkalický. I prodávaný 24% roztok má pH kolem 12, takže má schopnost poleptat sliznice. Jeho protagonisté nyní všude prohlašují, že se podle jejich návodu musí „aktivovat“ tento základní roztok roztokem kyseliny citronové a smíchání způsobí, že se z chloritanu uvolní plynný oxid chloričitý. Ten je potom považován za aktivní a léčivou látku, která působí v trávicím traktu po pozření ústy nebo ve střevech po podání formou klystýru nebo v krvi po intravenosním injekčním podání. Oxid chloričitý má vysokou schopnost oxidovat mnoho látek, se kterými přijde do styku, a jeho propagátoři zdůrazňují zejména to, že ničí viry, „špatné“ bakterie a zejména parazity a červy.

Není na místě zabývat se v tomto krátkém článku rozborem představ propagátorů MMS o mechanismech, jak to oxid chloričitý provádí, protože právě v těchto představách se výrazně liší od poznatků současné biologie a biochemie i od obecných fyziologických pravidel.

MMS a autismus

Za situace, kdy je v USA postiženo autismem jedno osmileté dítě z 88 vrstevníků, je přirozené a pochopitelné, že rodiče se s nadějí obracejí na každou možnost, jak těmto dětem pomáhat. V květnu 2012 se na konferenci pořádané společností Autism One, která se vyznačuje svým alternativním přístupem, objevilo sdělení Kerri Riverové z nemocnice v Mexiku, která vyzkoušela podávání MMS u souboru 38 autistických dětí. Doporučuje podávat dětem s autismem MMS ústy jako kapky po dobu 72 hodin každé dvě hodiny, ve dne i v noci.

Podmínkou je však to, že dítě je plně na dietě bez lepku a bez kaseinu (GFCF dieta). Podle jejího protokolu se má dále podávat MMS autistům v podobě klystýru třikrát týdně a ještě v něm děti koupat. V tomto sdělení Riverová připouští, že MMS může vyvolat horečku, průjmy, zvracení a vyrážky, avšak to vše považuje za „dobrou věc“. V případě horečky doporučuje podávat klystýr s MMS dětem každý den. Podle její prezentace je současně s MMS aplikovaná i voda z oceánu, avšak podrobnosti její aplikace Riverová nesděluje.

Z prezentace Riverové (http://www.autismone.org/sites/default/files/rivera.pdf) je zřejmé, že v terapii autistických dětí použila značné množství doporučovaných alternativních suplementů (viz naše knížka Přemůžeme autizmus?). Tyto suplementy však podávala teprve tehdy, když děti dostaly po MMS průjem a horečku a bylo třeba je „poléčit“. Je tedy otázkou, co přispělo k výraznému zlepšení jejich skóre podle testu ATEC (viz Přemůžeme autizmus?) a to v poměrně krátké době. Uvádí jako ilustraci zázračné vylepšení testu ATEC u jednoho dítěte již po 3 měsících léčby. Ačkoliv Riverová v uvedené prezentaci tvrdí, že takto vyléčila 30 dětí, nepodává žádné důkazy, statistická čísla nebo bližší údaje. Nevíme tedy, jak často a u kolika dětí se muselo podávání MMS přerušit kvůli průjmům a horečkám a jak často a jak dlouho jim naopak podávala suplementy doporučované Ústavem pro výzkum autismu (ARI), které zase naopak v době podávání MMS vynechává.

Vystoupení Riverové na konferenci Autism One je z mnoha směrů odborníky i rodiči kritizováno a odmítáno. Autistické děti se svým přecitlivělým a „propustným“ střevem jsou vystavené možnosti poškození již tak nemocné a poškozené sliznice trávicího traktu, vzniku bolestivých průjmů a jak je zjevné, i horečnaté reakci imunitního systému s další produkcí imunoexcitotoxických látek.

Zatímco podle představ mnoha alternativních přístupů je u autistických dětí třeba potlačit záněty a projevy poškození volnými kyslíkovými radikály, aplikace MMS působí ve směru oxidace a to velmi vydatné. Ve snaze „nekrmit“ parazity a červy se dětem nesmí podávat vitaminy ze skupiny B.

Někteří kritici z řad amerických badatelů a lékařů označují tuto léčbu za moderní mučení dětí. Autistické děti, které mají omezenou schopnost vyjadřování svých pocitů nebo jsou naopak přecitlivělé na některé bolestivé podněty, mohou být vystaveny nesmírnému utrpení, spojenému navíc s tím, že jsou nuceny každé dvě hodiny polykat tekutinu, která vyvolává horečku a průjmy, nemluvě o každodenním klyzmatu v případě vyvolané horečky.

Závěr

Propagátorům MMS se podařilo vyvolat velikou naději a důvěru nemocných zejména tam, kde současná medicína nedokáže poskytnout naději na uzdravení, terapie je drahá a spojená s mnoha nežádoucími účinky. Nabídky MMS jsou také spojovány s oprávněnou kritikou farmaceutického průmyslu, který v současné době nemá zájem na produkci levných léků. Je však otázkou, nakolik MMS takový levný lék představuje. Na českém trhu se lahvička 300 ml 24% roztoku chloritanu sodného nabízí za 600 Kč.

MMS se dostává značná pozornost i v ČR. Informace o možném zázračném působení MMS se objevila ve vysílání televize PRIMA; na internetu se 18. prosince 2012 objevil záznam přednášky, kterou v Praze přednesl propagátor léčení MMS Andreas Kalcker (http://czechnewstv.cz/andreas-kalcker-autismus-rakovina-i-dalsi-tezke-nemoci-se-dajiuspesne-lecit/). Pod videozáznamem je tento text:

Farmaceutické firmy nenávidí jeho jméno. Přichází s možností léčit těžké choroby za zlomek ceny, pomocí látky s názvem MMS. Objíždí odborné konference, kde všechno vysvětluje i to jak vlastně funguje lidské tělo. Stává se nepohodlným, byl zatčen a tisíce lidí podepisují petici proti jeho pronásledování.

Naproti tomu v USA podepisují rodiče autistických dětí petici pro zákaz MMS (http://www.change.org/petitions/no-bleach-enemas-to-cure-autism-in-children).

Zdá se vám, že jsem odpůrcem alternativní terapie? Nebo že jsem odpůrcem nadějné nové léčby? Myslela jsem si, že u nás by se patrně nenašli rodiče, kteří by svým autistickým dětem dávali vypít roztok k dezinfekci bazénů, avšak když sleduji, že zastánci MMS v ČR vynakládají veliké úsilí na propagaci jeho zázračných účinků, považuji za svoji povinnost varovat rodiče před tímto doporučením nové a zázračné léčby autismu. Možná, že se mýlím. To však už ponechávám na rozhodnutí rodičů autistických dětí a svůj omyl jsem ochotná po prezentaci přesvědčivých důkazů o uzdraveních desítek a stovek autistických dětí uznat. Každý jistě pochopí, že promítnutí videa skupiny hrajících si šťastných dětí doprovázené komentářem „to jsou děti, které jsme vyléčili “ není tím, čemu říkáme věda založená na důkazech.

V USA je léčení pomocí MMS zakázáno, jeho užití k léčebným účelům nebylo povoleno ani v ČR. MMS je k léčení zakázáno v mnoha zemích. Jeho propagátoři proto založili církev Genesis II, Jim V. Humble byl jmenován jejím biskupem a svoje zaškolené pracovníky jmenují doktory MMS.