Polská ministryně zdravotnictví odmítá nakoupit očkovací vakcínu proti H1N1

cm vakcina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Polská ministryně zdravotnictví odmítá nakoupit očkovací vakcínu proti H1N1, neboť „nechce škodit občanům“ a vytvářet zisk farmaceutickým koncernům. Vystoupení polské ministryně zdravotnictví, lékařky Ewy Kopaczové v polském parlamentu, 5. Listopadu 2009.

Ráda bych řekla, že mojí prioritou během mé dvacetileté praxe bylo v první řadě neškodit. Toto pravidlo jsem si vzala s sebou do svého ministerského úřadu. V situaci, kdy jsem někomu doporučovala lék, jsem stejně jako ostatní praktičtí lékaři věřila tomu, že bych měla přemýšlet. Dala bych tento lék své staré matce, svému dítěti? A přesně toto uvažování mě vedlo k velké obezřetnosti – k dvojité kontrole informací týkajících se lékařství; neboť ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení pro každého Poláka. Pro miliony Poláků, kteří nemají lékařské vzdělání, zatímco ministr ano.

Jeden expert, profesor Brydak, který se chřipkou zabývá více než 40 let, pracoval v jednom ze 189 výzkumných center, které jsou na světě, jedno také v Polsku. Můžeme být dnes obviňováni z nedostatku znalostí o chřipce? Mohu položit jednu otázku, názor pana profesora, který se zabýval chřipkou více než 40 let, a to nejen jedním typem chřipky, a který publikoval stovky článků na toto téma?

Mám jen jednu zásadní otázku: Chceme pandemii ptačí chřipky?
Dnes máme znalosti o přílohách smluv, které jiní, vlády bohatších zemí podepsaly s výrobci vakcín. Víme tedy, co bylo Polsku nabídnuto. Jednání je ve vývoji, nemohu vše říci dnes, ale jednu věc uvést mohu: naše právní oddělení našlo ve smlouvě nejméně 20 pochybných bodů. Co je tedy povinností ministra zdravotnictví? Podepsat smlouvy, které jsou v nejlepším zájmu polského lidu, nebo podepsat smlouvy, které jsou v nejlepším zájmu farmaceutických společností? (potlesk poslanců)

Vím, že na trhu jsou dnes k dispozici tři vakcíny. Každá má rozdílné množství aktivních látek a ještě podivnější je, že všechny mají léčit totéž. Proto to není pro ministra zdravotnictví v pořádku a experti o tom mají své pochybnosti. Možná jedna se stopovým množstvím aktivní látky je jen „svěcená voda“, o které předpokládáme, že vyléčí chřipku? Měli bychom platit za toto? (potlesk poslanců) Máme příklad z Německa, které nakoupilo 50 milionů injekcí, a pouze 10 % bylo dosud aplikováno. Dnes má o tento „zázračný lék“ zájem 13 % Němců. Není to zvláštní, když Němci mají obvykle vysoké procento očkovaných? Když v Polsku připadá na 1 000 lidí pouze 52 očkovaných proti sezónní chřipce, v Německu jich na 1 000 lidí připadá 238 (23 %). A tak co se stane, když pouze 13 % Němců chce vakcínu proti prasečí chřipce, a nikoli 23 % populace jako obvykle při sezónní chřipce? Jejich vláda nakoupila vakcíny a nabízí jim je zdarma a oni ji nechtějí? Co se stane? Můžeme si na základě těchto fakt udělat jiný názor na nákup vakcín nebo NE? Jiný názor na uvedení léku jako druhu tajemství?

Existují webové stránky, na kterých mají výrobci vakcín povinnost zveřejňovat takzvané postvakcinální neočekávané vedlejší účinky. Očkování v Evropě začalo 1. října 2009. Chtěla bych, abyste se podívali na některé z těchto webových stránek a našli tam nějaký neočekávaný vedlejší účinek. Nějakou sebemenší věc, alespoň jednu, třeba alergickou kožní reakci. To se může přihodit i při užití toho nejbezpečnějšího léku. Na těchto webových stránkách není ani jedna. „Dokonalý“ lék !?! A jestliže je to tak zázračné, tak proč nechtějí výrobní společnosti uvést svůj lék na volný trh a vzít za něj odpovědnost? Proč neřeknou: „Je to skvělý, bezpečný lék, proto za něj ponesu odpovědnost, uvedu ho na trh a vše bude čisté a průhledné?“ Místo toho házejí odpovědnost na nás, kupující.

Nemáme výsledky klinických testů, detailní složení přísad a žádné informace o vedlejších účincích. Vakcíny jsou nyní ve 4. stupni velmi krátkých testů a my zatím nemáme tyto informace. Testovaný vzorek byl velice malý, jeden druh vakcíny byl testován na 160 dobrovolnících ve věku 20 – 60 let, všichni byli zdraví, nenakažení. Jiný druh vakcíny byl testován na 600 dobrovolnících ve věku mezi 18 – 60 lety, všichni zdraví. Je to tak v pořádku, speciálně pro lékaře přítomné v této místnosti? Pro mne to v pořádku není. Chci si být dostatečně jistá při doporučování této vakcíny. Nejsme mimo řadu na vakcínu, během jednání si chceme vzít čas a využít ho na to, abychom si o ní našli co nejvíce informací, kolik jen bude možné. Pokud pandemický výbor bude akceptovat tuto vakcínu, koupíme ji.

Každoročně se na světě 1 miliarda lidí nakazí sezónní chřipkou, 1 milion lidí na ni každoročně zemře. A to se neděje rok či dva, ale už po dlouhou dobu. Vyhlásil někdo někdy pandemii, protože jde o sezónní chřipku? Sezónní chřipka je přitom nebezpečnější než prasečí, jsou zde úmrtí a vážné komplikace. Byla někdy ohlášena pandemie? Toho, kdo mě nutí k nákupu vakcín, se ptám: Proč jste nekřičeli a nevolali minulý rok nebo před dvěma lety či v roce 2003? V roce 2003 onemocnělo sezónní chřipkou 1 200 000 Poláků. Volal někdo v této místnosti: „Pojďme nakoupit vakcíny pro každého!?“ Nemohu si  vzpomenout na takovou věc. A nakonec bych chtěla říci jenom jedno. Polský národ je velmi moudrý, Poláci dovedou velmi přesně rozlišit pravdu od lži. Umějí také říci, co je objektivní situace a co je jen hra.“ (potlesk poslanců)

Nová zpráva: Polská ministryně zdravotnictví říká ne vakcíně proti prasečí chřipce dokud farmaceutické firmy nebudou akceptovat odpovědnost.
Ze zprávy vybíráme: Polská ministryně zdravotnictví a rodinná lékařka Ewa Kopaczová řekla, že podepíše smlouvu na nákup očkovací vakcíny proti prasečí chřipce jen v případě, že farmaceutické společnosti převezmou odpovědnost za vyplácení odškodnění, pokud vakcíny způsobí újmu na zdraví nebo smrt. „Podepíšu pouze v případě, že farmaceutické společnosti převezmou odpovědnost za vakcíny. To garantuji,“ oznámila v Polské televizi.