Plané přemítání

cm doktor zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co když mám rakovinu?

Tato krátká věta může změnit mnoho věcí. Všechno může být v pořádku, ale co když ta boulička je rakovina? V mysli běhají myšlenky, nejhorší scénáře, strach se zvětšuje. Ale co když to nic není? Uklidnění přinese lékař, provede vyšetření a rakovinu vyloučí.

Ale co když se mýlí? Co když mu to přístroje neukázaly správně?

Je to jasný příklad komunikace mysli a těla, jaký se odráží v takovém planém přemítání, jestliže dotyčný člověk žije ve strachu či nejistotě, nemá dost lásky, nedokáže se správně rozhodnout, svůj mozek a tím i svůj život programuje nesprávným směrem. Již v tomto okamžiku by měl navštívit svého psychoanalytika a společně s ním hledat kořeny oné nejistoty a strachu. Současně s tímto krokem se má pak i zabývat přehodnocováním svých základních přesvědčení a začít trénovat pro něj nový způsob životního nazírání pomocí meditace, uvolnění a soustředění se na nové představy, jež mu pomohou neutralizovat ony děsivé představy.

Meditovat se musí člověk učit, není to vůbec jednoduché.

S dosaženým pocitem uvolnění to jde lépe. Kdykoliv jsme spokojeně ponořeni do práce, kterou děláme rádi (a je jedno, zda jde o práci na zahradě nebo u stroje, o vaření či uklízení), jsme v meditativním stavu, aniž o to usilujeme… Napadají nás tvůrčí myšlenky, až nás to překvapuje. To je první návod: Hledejte si oblíbenou práci, činnost, aktivitu!

Velmi častým problémem je myšlenkový trysk: Nervová soustava je podobná motoru běžícímu naprázdno, ale přitom ve vysokých obrátkách, člověk jako by byl neustále připraven reagovat na stav ohrožení… Tehdy mysl spíše planě přemítá a strach se zvětšuje… V takovém případě je lépe požádat o pomoc zkušeného vůdce a nejlépe v kolektivu společně začít trénovat koncentrační meditace. To je tedy druhý návod. Není účelem tohoto článku popisovat techniku takové koncentrace, to je předmětem popisu od příslušného odborníka. Zde bych chtěl jen poukázat na psychologické účinky koncentrační meditace, kterými lze obnovovat porušené funkce imunitního systému(!). Je možno zmínit Dr. Herberta Bensona a jeho knihu Relaxation Response, v níž dokazuje účinky meditace na kardiovaskulární systém. Doporučuje meditace, omezování stresu a nižší spotřebu soli jako lék proti zvýšenému tlaku. Nepravidelný srdeční rytmus také reaguje na meditace.

Vytvořte si pro meditaci podmínky, techniky meditace naučené v kurzu pak provádějte sami doma. Začátečníkům se stává, že meditují, ale přestanou se soustředit a ztratí se v myšlenkách.

Po chvíli se takový adept probere a řekne si: „Vždyť mám meditovat a místo toho myslím na práci“. To je obvyklé a naprosto normální, tím se nenechte od dalšího tréninku vůbec odradit.

Myšlenky stále přicházejí a odcházejí. Dokonce i zkušení praktikanti v meditaci přemýšlejí, ale na rozdíl od začátečníka se tím nevzrušují. Pokud začnou přemýšlet o své práci, okomentují to prohlášením: „Je to jen myšlenka. Jak přišla, zase odejde…“ Uvolní se a pokračují v meditaci. Dr. Benson radí ve jmenované knize svým čtenářům, aby přistupovali k myšlenkám v klidu.

A tak, když se vloudí myšlenka: „Co když mám rakovinu?“, přistupte k ní v klidu. Je to jen myšlenka, která připlula na vlně mysli, a Vy ji pošlete dál.