PF 2021

PF 2021 e1607939802152

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co se událo v poradně za uplynulý rok

Myslím si, že chod poradny hodně ovlivnila nařízení EU s nastavením mantinelů toho, co poradna může a co nesmí, podobně jako pravidla o ochraně osobních údajů. Tato nařízení mají beze sporu svou logiku, ale rozhodně vzdálila tazatele poradny od lékaře a jeho možností mu poradit.

Býváme nadějí

Poradna nemá kompetenci k léčení, přesto lékař potřebuje k dobré odpovědi informace, a ty často poskytovány nejsou. 

Mnoho lidí navštěvuje diskuzní fóra, kde je zcela běžná anonymita a také se neudávají okolnosti kolem problému jedince. Tam se odehrává teoretizování, čtenáři si vyměňují zkušenosti, které mohou být prospěšné v rozhodování, zda se dotyčný má pustit do užívání například nějakého léčiva. Žel, známe pravidlo, že lék, který pomáhá jednomu člověku, nemusí pomáhat druhému. A na doporučení z diskuzního fóra přicházejí tito lidé také do naší poradny ve snaze získat názor i od lékaře. A samozřejmě neudávají žádné jiné informace o své nemoci ani o sobě. Je pak složité zaujmout k problematice nějaké solidní stanovisko.

Letos, kdy jsme všichni pod tíhou covidu, lékaři v ordinacích jsou přetíženi, chybí osobní kontakt s lékařem, lidé se na naši poradnu obracejí s prosbou stanovení diagnózy. A to nejde, zde nemůžeme určovat, co tomu člověku je, bez objektivního vyšetření v ordinaci lékaře.

Poslední dobou přicházejí dotazy velmi složité, s celou stránkou informací o četných diagnózách a projevech, s rozsáhlým seznamem provedených vyšetření, navíc se sáhodlouhými popisy léčebných postupů od klasické medicíny až po ezoterické, homeopatické či léčitelské se závěrem, že potíže trvají. A svůj dotaz zakončí větou, že naše poradna je již tou poslední nadějí, že jim pomůžeme se vyléčit.

Tak tomu není, můžeme se tu jen zamyslet nad popsanou situací, ukázat cestu a jiný pohled, protože z dlouhého popisu je téměř vždy zřejmé, že dotyčný musí pohledět na svůj problém z jiné roviny. Dokud to neučiní, příčinu ani řešení neuvidí a nenajde.

Správným směrem

Byly provedeny mnohé studie se snahou statisticky prokázat procento úspěšnosti při hledání objektivní příčiny nemoci a ukázalo se, že to procento je mnohem nižší než to, co musí pacient sám udělat.

Pokud tedy nenachází uspokojení ze stran jakékoliv medicíny ani za pomocí různých léčiv, je třeba udělat změnu všech okolností života, protože jeho příběh ukazuje na to, že působily a stále působí faktory, spouštěče, nepříznivé situace, které jeho nemoc udržují v aktivitě. A dokud takové faktory budou působit, těžko se v léčení posune k vytouženému cíli. Takové případy nejsou prioritně o lécích či potravních doplňcích, jimiž na tomto portálu disponujeme, o lékařích, klinikách, poradnách.

Samozřejmě jsou případy, kdy se člověk dostane do stavu, třeba úrazem, že nastane v těle neřešitelná situace, a tehdy je život závislý na zdravotní péči, lécích tišících bolest, rehabilitaci apod. O těch stavech výše popsané řádky nejsou.

Uznání

I přes tato úskalí a komplikace lidé v dalším mailu poděkují. Sice nedostali očekávanou pomoc v podobě předpisu, která léčiva mají užívat, ale uznale konstatují, že netušili, že může existovat jiné řešení, a často si dávají předsevzetí, že se pokusí onu změnu udělat. Přiznávají, že onu příčinu tuší či o ní věděli, ale dosud ji nedokázali odstranit. Holt, onu změnu zaběhnutého života není snadné udělat. A třeba za půl roku dostanu další dotaz do poradny, kdy se tazatel odkazuje na svého známého, kterému jsme v poradně pomohli, a chtěl by to také, žel, nebyl poučen o tom, že nejprve musí o sobě a své nemoci poskytnout alespoň základní informace. A celá anabáze se opakuje.

Přál bych čtenářům naší webové stránky a tazatelům našich poraden do roku 2021 co nejméně nevyřešených příběhů, a naopak co nejvíce obratů k lepšímu.