Pasívní kouření

cm dym

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Při setkání alergologů se často hovoří o jednom z rizik pro vývoj astmatu – kouření rodičů nebo někoho jiného v rodině. Když s rodiči astmatika analyzuji situaci a společně rozebíráme příčiny astmatu jejich dítěte, také dojdeme k tomuto bodu. Moje otázka je směřována na to, zda se v rodině kouří. Často, bohužel skutečně často odpověď zní: My kouříme, ale doma ne, chodíme na balkón!

Děti kuřáků mají v těle podle jedné švédské studie nadprůměrné množství nikotinu i v případě, že jejich rodiče nekouří doma. Švédové zjistili, že i když rodiče kouří výhradně venku, jejich děti mají v těle dvojnásobek nikotinu oproti dětem nekuřáků. Děti rodičů, kteří kouří v jejich přítomnosti, mají v těle dokonce patnáctinásobné množství nikotinu oproti dětem nekuřáků. Vědci zkoumali 366 dětí kuřáků. Z rodičů si 216 chodilo zapálit ven a dávali pozor, aby k dětem kouř nepronikl dveřmi nebo oknem. Jak lze vysvětlit výsledky průzkumu? Buď se nikotin přenáší v ošacení nebo ve vlasech, dechem, nebo rodiče neuváděli plnou pravdu a nebyli při dodržování pravidel zcela důslední.

Jiná švédská studie prokázala na vzorku 1600 rodičů souvislost mezi pasívním kouřením dětí do dvou let a jejich dýchacími potížemi a vytrvalým kašlem. Do roku 2015 může polovina Evropanů trpět nějakým druhem alergie a je jisté, že to souvisí s tím, jakým způsobem žijeme, a s tím, co jíme, kde žijeme, zda dětem podkuřujeme a vytváříme jim tak podmínky pro alergii, astma a jiné nemoci.

Je jasné, že kuřáctví je návyk a přestat kouřit je nesmírně složité a ne každý to dokáže. Kuřák k tomu, aby přestal kouřit, potřebuje motiv – silný motiv. V praxi vidím, že maminky – kuřačky se o to pokoušejí během těhotenství, ale po ukončení kojení opět začínají. Přicházejí do mé poradny s nemocným dítětem, u kterého začíná astma. Já se jich ptám: Kouříte? Kouříme, ale doma ne, chodíme na balkón. Jakoby chtěli svůj vědomý prohřešek na zdraví svého dítěte zmírnit a odsunout na vedlejší kolej. Ale není to tak, problém se nedá odsunout, týká se to hlavně jich. Je zdraví jejich dětí dostatečným motivem, aby přestali kouřit?