Palpitace

cm srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Palpitace je bušení srdce. Když si je člověk uvědomuje, stane se z tohoto projevu nepříjemný pocit. Uvědomování si srdeční činnosti se za normálních okolností nestává. Často je tato palpitace spojena s tachykardií, s vysokou frekvencí pulsu… Podobný pocit vzniká při extrasystolách, při nepravidelných úderech srdce. Asi nejčastěji se s palpitací setkáváme při rozrušení, napjatém očekávání nebo při velké, nárazové námaze. „Mám srdce až v krku“ říkají studenti před zkouškou nebo herci před vstupem na jeviště. Tyto stavy mohou být záchvatovité, jsou více výrazné a člověk u nich zneklidní. Tehdy je důvod navštívit svého lékaře. Společně pak hledejte podstatu silné palpitace, nechte provést interní vyšetření, rentgen hrudníku a srdce, naměřit EKG a provést nezbytné laboratorní vyšetření. Je třeba vyloučit organickou srdeční vadu.

Častou příčinou bývá porucha štítné žlázy, kdy nadprodukce hormonů štítné žlázy je spojena se zrychlenou srdeční akcí a nepříjemným bušením srdce.

Srdeční akce se také zrychlí při snížení koncentrace cukru v krvi (hypoglykémie).

Srdce reaguje zrychlením a někdy i palpitací z nedostatku hemoglobinu, při chudokrevnosti, což znamená horší schopnost krve dopravit kyslík do tkání. Proto srdce reaguje zrychlením akce.

S palpitací se také mohou setkat kuřáci, pokud vykouří více cigaret po sobě, objeví se také při pití nápojů obsahujících kofein a tein (káva, čaj, coca-cola), a pak zvláště v kombinaci s kouřením, pitím alkoholu a nedostatkem spánku. Tento jev popisují řidiči, pokud zdolávají dlouhou vzdálenost bez odpočinku a kompenzují únavu právě konzumací kávy a cigaretou.

Palpitace se může objevit také po přejezení se. Když musí žaludek trávit velký objem potravy, odvádí se krev od srdce do trávicí soustavy. To může vést k bušení srdce.

Je třeba ještě uvést, že bušení srdce mohou způsobovat také některé chemické léky. Zvláště ty, které užívají astmatici, alergici a lidé snažící se zhubnout pomocí léků.

Palpitace je mnohem nepříjemněji pociťována úzkostným neurotikem než nemocným stíženým byť i vážnou organickou srdeční vadou.

Léčení se pak zaměří na základní nemoc – palpitace je pouze projevem. Řešení uvedených poruch patří do rukou specialistů. Pokud není podkladem organická podstata, měl by lékař se svým pacientem probrat jeho životní události, protože často právě zde jsou kořeny palpitací. Může pomoci tlumivými prostředky, odedávna se osvědčovaly přípravky z kozlíku lékařského (valeriana).

Srdeční činnost je řízena tzv. vegetativním nervovým systémem, jenž kontroluje činnost orgánů – srdce, cév, žláz – bez závislosti na naší vůli. A právě výše uvedené prostředky jej mohou zklidňovat.